Strona Główna Małopolskie Powstało nowe Koło
Powstało nowe Koło

Powstało nowe Koło ZEiRPoż RP - teraz w Miechowie woj. małopolskie.

Zebranie założycielskie odbyło się 01.10.2010r. Na zebraniu załozycielskim byli

przedstawiciele ZG oraz Zarządu Wojewódzkiego woj. małpolskiego.

Dokonano wyboru Zarządu Koła oraz komisji rewizyjnej.

Poniżej podajemy skład Zarządu:

Prezes- Robert Maniak

V-ce - Mieczysław Kłak,

Sekretarz - Jerzy Pogoń,

Skarbnik - Andrzej Łyczko,

Członek - Mirosław Dela.

Komisja Rewizyjna:

Konrad Stachurka,

Andrzej Bilski,

Stanisław Domagała.

 

Gratulujemy! Witamy w naszym gronie! Życzymy powodzenia!

Miechw_2

Miechw_1