Strona Główna Prawo Odbyło się posiedzenie Prezydium ZG w Krakowie
Odbyło się posiedzenie Prezydium ZG w Krakowie

W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP.

W pierwszym dniu obrad omawiano sprawy:

 • odwołania od waloryzacji kwotowej w 2012 roku i działań po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 roku,

 • sprawy finansowe i opłacalności składek członkowskich za 2012 rok,

 • nadanie odznak „Zasłużony dla ZEiRPRP”,

Nastepnego dnia poruszano sprawy:

1. Przewodniczący zespołu d/s obchodów XX-lecia ZEiRP RP Kol.Roman Świst przedstawił

propozycje wypracowane przez zespół. Po dyskusji podjęto uchwałę:

 • zorganizować uroczyste posiedzenie ZG we wrześniu 2014 roku wraz z nadaniem sztandaru dla ZG,

 • zorganizować konkurs kronik prowadzonych przez Zarządy Kół, Zarządy Wojewódzkie w I półroczu 2014 roku a wyróżnienia wręczyć podczas uroczystego posiedzenia ZG,

 • wydać „Kronikę ZG” (zakończoną na 2013 roku, stron ok.250,nakład 1000 egz) na uroczyste posiedzenie ZG,

 • powołać zespół d/s organizacji uroczystego posiedzenia ZG pod przewodnictwem Wiceprezesa ZG kol. Stanisława Musiała.

2. Przewodniczący zespołu d/s opracowania zmian w Statucie kol. Jan Wiznerowicz:

 • trzy ZW zaproponowały poprawki do Statutu,

 • ostateczny termin przysłania zmian -do 31 marca 2013 roku,

3. kol. Krzysztof Dietz – Skarbnik ZG:

 • broszura „Instrukcja finansowa ....” jest przesyłana do ZW,

 • szkolenie skarbników ZW i przewodniczących WKR odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 roku o godz.1100 w siedzibie ZG tj. w Warszawie ul. Chłodna 3,

4. sprawy różne

W godzinach popołudniowych na zaproszenie Prezes ZG kol. Albina Piątkowskiego w posiedzeniu Prezydium ZG uczestniczyli:

 • kol. Henryk Borowiński - Prezes ZG SEiRPolicji,

 • kol. Jan Rutkowski - Prezes ZG ZEiRStraży Granicznej,

 • kol. Mariusz Kosmaty - Prezes Zarządu Regionu Cieszyn ZEiRSG,

 • kol. Józefa Łozińska - Członek ZG SEiRPolicji,

 • bryg. Marek Gałuszek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego KW PSP Kraków,

 • kol. Józefa Łozińska omówiła ubezpieczenia „SEiRP 2009”, a Prezesi ZG omówili działania podejmowane w zakresie obrony funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych w wysokości 0,5 %.

Prezydium ZG spotkało się z:

 • st. bryg. Bogusławem Kogut -Komendant SA PSP Kraków,

 • st. bryg. Ryszardem Gaczoł -Komendant Miejski PSP w Krakowie,

 • oraz odwiedziło Klub Seniora Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Krakowie, spotykając się z Zarządem Koła.