Strona Główna Warmińsko-mazurskie Obradowało Prezydium ZW ZEiRP RP
Obradowało Prezydium ZW ZEiRP RP

 

Dnia 03 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego, na którym przeanalizowano zagadnienia :

  • informacja z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZEiRP RP w dniach 19 – 21 września 2012r,

  • sprawy finansowe,

  • omówienie przebiegu wycieczki na Łotwę i Litwę w roku 2012 oraz plan na rok 2013,

  • sprawy organizacyjne.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik przedstawił ustalenia Prezydium i Zarządu Głównego ZEiRP RP podjęte w dniach 19 – 21 września na posiedzeniu w Sopocie. Przedstawił podjęte uchwały w sprawie:

  • ustalenia wysokości składki członkowskiej, która od dnia 01 stycznia 2013 r. będzie wynosiła 2,00 zł. miesięcznie,

  • wprowadzenia z dniem 01 stycznia 2013 roku nowej instrukcji dot. Zasad Gospodarki Finansowej ZEiRP RP,

  • obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP.

Stan finansów ZW oceniono pozytywnie, podkreślając powszechność regulowania składek członkowskich przez Koła terenowe.

Pozytywnie oceniono przebieg wycieczki na Litwę i Łotwę oraz zaakceptowano dalszą współpracę z tym biurem turystycznym oraz ustalono wstępnie organizację wycieczki w roku 2013.

W sprawach organizacyjnych przedyskutowano i ustalono :

  • wstępną ilość członków Związku, których w roku 2013 proponuje się wyróżnić odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP”,

  • wstępną listę członków Związku, na których zostaną złożone wnioski w 2013r. o wyróżnienie odznakami: „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

  • organizację wyjazdowego posiedzenia ZG ZEiRP RP na terenie woj. warmińsko – mazurskiego w roku 2013.

 

Opracował :

Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie

Tadeusz Jakubik