Strona Główna Warmińsko-mazurskie Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie
Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie

Dnia 6 lutego 2013r odbyło się zebranie członków Koła ZEiRP RP w Olsztynie.

W zebraniu uczestniczyło 60 członków koła oraz 4 byłych strażaków PSP, którzy odeszli na emerytury w roku ubiegłym. Na zebranie przybył Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński.

Na zebraniu Prezes Koła przedstawił informację z działań zrealizowanych w roku 2012, w tym sprawozdanie finansowe. Oceny działalności koła dokonała Komisja Rewizyjna, przedstawiając protokół z kontroli.

Na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku poinformował o działaniach Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego w roku 2012, oraz zadaniach priorytetowych Związku w roku 2013.

Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego za rok 2012 oraz nowe zasady korzystania z tegoż funduszu w roku 2013. Zebranie zaakceptowało propozycję organizacji wycieczki w roku bieżącym i organizację zebrania członków koła z okazji „ Dnia Strażaka”. Miłym akcentem zebrania było wręczenie okolicznościowego dyplomu obchodzącemu 80-tą rocznicę urodzin członkowi koła Grzegorzowi Siemaszko.

Wręczono także legitymacje członkowskie i odznaki Związku nowo przyjętym członkom.