Strona Główna Warmińsko-mazurskie Informacja z zebrania sprawozdawczego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu.
Informacja z zebrania sprawozdawczego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu.

W dniu 26 stycznia 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Biskupcu. Tradycyjnie jak każdego roku, tego typu zebrania odbywają się w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu.

W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie – Tadeusz Jakubik, który jest zarazem członkiem Prezydium Zarządu Głównego Związku oraz Dowódca JRG 3 Biskupiec – mł. bryg. Jarosław Jakubik.

Na początku zebrania Prezes wręczył legitymacje trzem nowym członkom biskupieckiego Koła:

st. ogn. w stanie spoczynku Roman Janczewski- st. ogn. w stanie spoczynku Robert Bomersbach,

st. ogn. w stanie spoczynku Janusz Gołaszewski.

Koło w Biskupcu – aktualnie liczy 31 osób.

Następnie prezes Koła – Leon Wiśniewski przedstawił informacje z działalności za miniony rok oraz sprawy bieżące m.in.

  • uroczystości i zebrania 21.01.2012 – zebranie sprawozdawcze Koła za rok 201125.05.2012 – organizacja Dnia Strażaka – wspólnie ze strażakami JRG w czasie której odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej – ku pamięci strażaków którzy „Odeszli na wieczną służbę”, a pełnili służbę w biskupieckiej straży, 01.11.2012 – apel zmian służbowych JRG oraz członków Koła przy tablicy pamiątkowej w trakcie, którego odczytano nazwiska zmarłych kolegów oraz zapalono znicze i złożono kwiaty,

  • zwiększenie stawki członkowskiej,

  • sporządzenie wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego,

  • wykonanie pamiątkowego tabla – ze zdjęciami członków biskupieckiego Koła.

W dalszej części zebrania głos zabrał Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik, który w obszernym wystąpieniu przedstawił m.in.

  • informacje z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego,

  • bieżące działania Zarządu Wojewódzkiego oraz planowane na 2013,

  • nowe zasady gospodarki finansowej Związku,

  • przyznawanie odznaczeń dla członków kół Obchody 15 –to lecia Związku,

  • informacje z działalności Stowarzyszenia Związków Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych.

Pod koniec zebrania głos zabrał Dowódca JRG –mł. bryg. Jarosław Jakubik, który dobrze ocenił współprace z biskupieckim Kołem związku oraz zadeklarował dalsze jej kontynuowanie oraz organizację wspólnych uroczystości i spotkań.