Decyzja Nr 235

  • Drukuj

Niniejszym informujemy, że wykazie obowiązujących aktów prawnych MSW jest wyszczególniona Decyzja Nr 235 z 18 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych i administracji korzystania z niektórych pomieszczeń i urządzeń obsługujących organy podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Poniżej link do tego wykazu.

TUTAJ ten link.

Patrz poz. 51 tego wykazu.