Karnawałowe spotkanie na Zamku Anny Wazównej

  • Drukuj

W czwartek, dnia 04 lutego 2016 r na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie strażaków emerytów wraz z żonami. Nie zabrakło zaproszonych Gości, wśród nich byłego Z-cy Kujawsko-Pomorskiego KW st. bryg. w st. spocz. Krzysztofa Michałowskiego z żoną, Komendanta Powiatowego bryg. Pawła Warlikowskiego z żoną, byłego Komendanta Rejonowego Zdzisława Piotrowskiego.

Jak to ongiś bywało wszystkich przybyłych przywitano salwą armatnią na dziedzińcu Zamku Golubskiego a następnie było zwiedzanie i słuchanie ciekawych z historii Zamku gdzie Anna Wazówna pojawia się jako „Biała Pani”. Dalej były przemówienia i pogawędki, zadbano również o smaczne jedzenie a do tańca przygrywała kapela z Węgierska i Nowogrodu.

Aktualnie Koło przy Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu – Dobrzyniu liczy 22 członków, którym kieruje Zarząd w składzie:

1.Prezes - Stanisław Syjkowski,

2. V-ce Prezes – Zbigniew Łupaczewski,

3. Sekretarz – Zbigniew Micciak,

4. Skarbnik – Zbigniew Bolewski, który jest członkiem K-P Zarządu Wojewódzkiego.

Informację sporządził Zbigniew Bolewski