Spotkanie z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim bryg. Januszem Halakiem

  • Drukuj

Dnia 27 kwietnia 2016 r odbyło się posiedzenie Prezydium K-P ZW. Członkowie Prezydium / Włodzimierz Marasz, Andrzej Zwierzyński, Ewa Gołumska, Ryszard Gumowski/ zostali przyjęci przez nowego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Janusza Halaka.

Z okazji powołania bryg. Janusza Halaka przez Ministra Spraw Wewnętrznych na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego KW PSP w imieniu wszystkich emerytów i rencistów złożyliśmy gratulacje i życzenia dalszych awansów wręczając bukiet kwiatów.

Bryg. Janusz Halak jako przewodniczący Komisji Socjalnej i uczestnik wielu posiedzeń ZW zna środowisko emeryckie i naszą Związkową pracę społeczną na rzecz emerytów i ich rodzin. Tym niemniej przy kawie i torcie przedstawiliśmy aktualne tematy oraz prośbę o wsparcie naszych starań dla rozwoju ZEiRP RP w województwie.

Z okazji Dnia Strażaka 2016 Janusz Halak awansował do stopnia starszego brygadiera.

 Prezes K-P ZWEiRP Włodzimierz Marasz