Zebranie sprawozdawcze Koła w Łodzi

  • Drukuj

W dniu 2 lutego 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Łodzi. Prezes Zarządu Koła kol. Andrzeja Maciejewski złożył obszerne sprawozdanie z działalności  organizacyjnej i realizacji planu pracy za 2016r. Skarbnik Kol. Krystynę Latarska przekazała informację w zakresie finansów/opłacanie składek, wydatki i stan konta/. Przewodniczący Komisji Rewizyjne kol. Zenon Szychowski w swoim wystąpieniu wysoko ocenił pracę Zarządu Koła i wystąpił o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła. Sprawozdanie  z działalności Zarządui realizacji Planu Pracy za 2016r. przyjęto jednogłośnie.

Następnie obecny na zebraniu Komendant Miejski PSP w Łodzi mł. bryg. Grzegorz Wąsik szeroko poinformował zebranych o realizacji zadań i doposażeniu w sprzęt łódzkich JRG w 2016 r. 

O działaniach  Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego informację przedłożył prezes ZW kol. I. Mańko.

Przyjęto Plan Pracy Koła i Zarządu na 2017r. Wyróżniającą się członkinię Koła kol. Jadwigę Wentel Metrykę udekorowano odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP.

W zebraniu uczestniczyli również:  Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP mł. bryg. Wojciech Wieloch i Dowódca JRG 7 st. kpt. Dariusz Grzelak

Tekst:  I. Mańko

Zdjęcia :  A. Kępka