Emeryci odpoczywali w Górach Świętokrzyskich

  • Drukuj

W tym roku  36 Emerytów z Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Koluszkach wybrało się na wycieczkę. Tym razem w Góry Świętokrzyskie w dniach 09 – 11 czerwca 2017 roku. Nasi seniorzy pierwszego dnia zwiedzali w Zagnańsku legendarny pomnik przyrody żywej Dąb Bartek, w Kielcach największe muzeum geologiczne pod gołym niebem – Kadzielnia , Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1171r. , Pałac Biskupów Krakowskich z 1641 r., „Sienkiewka” główna reprezentacyjna ulica śródmieścia Kielc, Karczówka – zespół klasztorny na wzgórzu, wybudowany w pierwszej poł. XVIIw.

Wieczorem odbyło się ognisko i grill dla uczestników wycieczki w miłej atmosferze , gdzie wspominano lata spędzone w służbie oraz na innych wycieczkach i spotkaniach.

Drugiego dnia, ciekawą atrakcją było Huta Szklana – Św.Krzyż – przejazd kolejką przez tereny ŚPN , zwiedzanie zespołu klasztornego jednego z najstarszych sanktuariów –Relikwii Drzewa Krzyża Świętego ,Muzeum Misyjne , Krypty Grobowe , Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej – podróż w czasie do epoki wczesnego średniowiecza , Św. Katarzyna-Kompletacyjny klasztor sióstr Bernardynek , Muzeum Minerałów i Skamieniałości – zwiedzanie wraz z pokazem szlifowania.

Trzeciego dnia największą atrakcją była Jaskinia Raj. Kompleks podziemnych korytarzy i komnat stworzonych przez naturę, przyozdobiony setkami różnorodnych form naciekowych.Chęciny – Królewski Zamek – zabytek jako ruina trwała. Oblęgorek – Muzeum Henryka Sienkiewicza.

Po południu zaś odbył się obiad pożegnalny , który był wspaniałą okazją do rozmów i wspomnień.

Tekst: Marek Bartczak.

Zdjęcia: Marek Bartczak i Jerzy Małecki.