Jubileusz 10 – lecia Koła w Poddębicach.

  • Drukuj

 

W dniu 13.09.2014 r. w Poddębicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-tej rocznicy powstania Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Poddębicach oraz jubileuszu 20 – lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W uroczystości wzięli udział: emeryci i renciści, wdowy po strażakach oraz zaproszeni goście:

  • Kol. Andrzej Weselski - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP w Łodzi,
  • Kol. Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZW ZE i RP w Łodzi,
  • St. kpt. Wiesław Wydrzyński - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach,
  • Sponsorzy.

W trakcie spotkania Prezes Koła Kol. Stanisław Zgoda w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania 10-cio letniej działalności, po czym głos zabrali zaproszeni goście -
składając gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w działalności Koła.
Wszystkim emerytom i rencistom wręczono pamiątkowy Medal z okazji Jubileuszu 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. oraz ryngraf/ tabliczkę pamiątkową/ od Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi.
Spotkanie zakończono wspólną biesiadą wspominkową na świątecznym obiedzie.


w zał: foto Z pozdrowieniami: Stanisław Stępiński