Byli na grobach

  • Drukuj

W dniu 3 listopada 2014 r. po raz dziewiąty grupa łódzkich byłych funkcjonariuszy PSP uczestniczyła w „zaduszkach strażackich”.

Udział w nich wzięli min.

  • nadbrygadier Andrzej Witkowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP,

  • bryg. Roman Szeleszczyk - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi,

  • ks. kan. bryg. Henryk Betlej - Kapelan Wojewódzki,

  • ks. st. bryg. W st. spocz. Jerzy Kołodziejczak - były Kapelan Krajowy Strażaków.

Obecni byli byli komendanci, a wśród nich st. bryg. w st. spocz. Ireneusz Mańko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP.

Uczestnicy oddali hołd i zapalili znicze przy grobach zasłużonych strażaków, kapelani odmówili modlitwę za zmarłych. Nawiedziliśmy łódzkie cmentarze przy ulicach : Sopockiej, Rzgowskiej, Lodowej i Ogrodowej - na którym jest "kwatera strażacka" poświęcona pamięci zmarłych strażaków w całym województwie. Szczególnie ważne było spotkanie przy tablicy pamiątkowej na budynku Komendy Wojewódzkiej PSP , poświęcone pamięci 23 strażaków łódzkich, którzy zginęli w czasie akcji ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta.

Następnie zostaliśmy zaproszeni na "komendancką" kawę, gdzie bryg. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zapoznał nas z aktualnymi problemami i działaniami podejmowanymi przez kierownictwo komendy wojewódzką i powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej.

Dziękuję osobiście za udział wszystkim uczestnikom kolejnej edycji naszych strażackich zaduszek.

Z generalskim pozdrowieniem

Ignacy Ścibiorek

nadbrygadier w st. spocz.