Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła ZEiRP RP w Zgierzu

  • Drukuj

 

W dniu 23 stycznia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła Emerytów i Rencistów w Zgierzu.
Dokonano podsumowania działalności III kadencji Koła.
Po wysłuchaniu sprawozdań Prezesa, Skarbnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i wybrano nowe władze. Prezesem ponownie została koleżanka Barbara Kowalczyk, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kolega Mariusz Bigos.
W skład Zarządu Koła weszli kol. Józef Dziemdziela, kol. Bogusław Czekała, kol. Krystyna Zielińska, kol. Zofia Ciesielska, kol. Władysław Patora, kol. Dariusz Michalak.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: kol. Stanisław Kowalczyk i kol. Stanisław Stańczyk.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali kol. Bogusław Czekała i kol. Wiesław Belka.
Zebranie było okazją do wręczenia medali pamiątkowych z okazji dwudziestolecia Związku.
W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP - kol. Ireneusz Mańko oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - bryg. Waldemar Mrulewicz.
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem.