Noworoczne spotkanie emerytów we Włodawie

  • Drukuj

W dniu 17 stycznia 2018 r w Kole Emerytów i Rencistów Pożarnictwa we Włodawie odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne. Na uroczystości obecni byli członkowie Koła oraz zaproszeni goście w osobach: bryg. Pawła Matczuka - Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie wraz z Zastępcą bryg. Dariuszem Pytką.

W pierwszej części spotkania odbyło się zebranie sprawozdawcze naszego Koła. Sprawozdanie z działalności za rok 2017 złożył Prezes Edward Morawski, spracwozdanie finansowe Skarbnik Janusz Grytczuk oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący. Po dyskusji nad sprawozdaniami i udzieleniu absolutorium przyjęto plan pracy na rok bieżący.

Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Matczuk w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o najważniejszych działaniach w roku 2017 składając emerytom życzenia noworoczne.

Miłym akcentem było przyjęcie do Koła Emerytów nowych członków: Kol. Jolantę Woszczyńską i Kol. Mariusza Lobko.

W drugiej uroczystej części spotkania jego uczestnicy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia noworoczne. Toast za Nowy Rok wzniesiono lampką szampana, a następnie przy obiedzie dyskutowano i wspominano czasy służby oraz na tematy związane z działalnością Koła.

   

opracował:

bryg.w st.spocz. Edward Morawski