Chełmscy emeryci pożarnictwa podsumowali rok

  • Drukuj

W sali narad Komendy Miejskiej PSP w Chełmie wyznaczyli sobie doroczne spotkanie emeryci i renciści pożarnictwa zrzeszeni w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Gośćmi zebrania byli:

§Komendant Miejski PSP w Chełmie, bryg Zbigniew Rażniewski,

§Zastępca st. kpt. Artur Rutkowski

§oraz kadrowa KM PSP mł. asp. Agnieszka Popek.

Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie kol. Stanisława Gontarza srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” Zarząd koła i Komendant Miejski PSP pamiętali o Jubilatach obchodzących rocznice urodzin.

Jubilaci wraz z okolicznościowymi adresami utrzymali „słodkie” upominki- Kol. Józefa Kowalik i Tadeusza Smyk obchodziły 80 urodziny a Danuta Gołębiowska 70.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Koła Kol. Kazimierz Szwed. Zarząd spełnił oczekiwania członków i zrealizował założenia na rok 2017.

Komisja Rewizyjna wnioskując udzielenie absolutorium nie znalazła podstaw do uwag krytycznych. Uchwalony nowy plan pracy ma związek z rocznicą niepodległości Polski i 125 rocznicą powstania Chełmskiej Straży Pożarnej.

Na zakończenie szampanem wzniesiony został wzniesiony  toast noworoczny.

Oprac. Jerzy Brzozowski