Roczne Zebranie Sprawozdawcze Świdnickich Emerytów - 2018.

  • Drukuj

W dniu 25 stycznia 2018r. o godzinie 9.30 w świetlicy tutejszej komendy powiatowej PSP odbyło się roczne zebranie Członków koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku.

Zebraniu przewodniczył Prezes – Kol. Henryk Skoczylas, a obecnych było 23 emerytów. W programie spotkania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Kol. Janowi Bąkowi wręczono „List Gratulacyjny” z okazji 75 rocznicy urodzin. Udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Przyjęto plan działań i plan finansowy na  2018 r. Poruszono kilka ważnych problemów dotyczących Związku i ich Członków. Na Zebraniu gościliśmy Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku – bryg. Sławomira Kowalczyka. Komendant w swoim wystąpieniu przedstawił problematykę dotyczącą spraw PSP, a w końcowych słowach podziękował za dotychczasową współpracę i złożył wszystkim najlepsze życzenia. Uchwałą zebrania  przyjęto do Koła  2 nowych członków tj.  Kol. Józefę Danutę Łagowską i Mariana Kozieła. Obecnie Koło zrzesza 35 członków.  Poniżej kilka zdjęć z tej części obrad.

Autor: Zbigniew Stefaniec
Sekretarz Koła