Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w Kole ZEiRP RP w Radzyniu Podlaskim

  • Drukuj

W dniu 01 lutego 2015 roku Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w RADZYNIU PODLASKIM  zorganizowało zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu uczestniczyło 20 członków. Prezes Koła bryg. w st. spocz. Witold Korulczyk powitał zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku bryg. w st. spocz. Stanisława Marka, Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Mirosława Walickiego oraz wszystkich zebranych. W związku z obchodami 20-lecia istnienia związku wręczono pamiątkowe dyplomy.

W dalszej części zebrania Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2011 – 2015. Sprawozdanie zostało dobrze ocenione przez Komisję Rewizyjną i uczestników zebrania.

Uznanie dla dotychczasowej pracy Związku, wyrazili również goście. Odpowiadali merytorycznie na pytania i zadeklarowali dalszą współpracę. W dyskusji poruszono sprawy związane z funkcjonowaniem Związku oraz zasady korzystania z funduszu socjalnego.

Na lata 2015 – 2019 wybrano Zarząd w składzie:

Prezes – Marian Protaś,

Wiceprezes  - Henryk Hałajko,

Sekretarz- Jerzy Domański,

Skarbnik - Mieczysław Kwasowiec,

Członek – Witold Korulczyk.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Tadeusz Marczuk,

Sekretarz – Stanisław Bekulard,

Członek – Krzysztof Jastrzębski.

Wybranemu zarządowi złożono gratulacje i życzenia owocnej pracy. W miłej atmosferze zebrani udali się na obiad.

Poniżej relacja zdjęciowa.