Spotkanie w Muzeum Wsi Lubelskiej 18 września 2015r.członków Koła Miejskiego ZEiRP RP w Lublinie.

  • Drukuj

W dniu 18.09.2015 r. o godz. 10.15 członkowie Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie spotkali się w Muzeum Wsi Lubelskiej. Po zwiedzaniu Muzeum z przewodnikiem, wszyscy zgromadzeni emeryci udali się na przygotowane ognisko na terenie muzeum.
Spotkanie otworzył Prezes Koła kol. Paweł Dworak, który powitał uczestników spotkania: bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marka - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie, zaproszonego gościa p.Mariana Radomskiego - Prezesa Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie, oraz wszystkich uczestników spotkania. Poinformował zebranych że w bieżącym roku odeszli na wieczną służbę nasi koledzy: śp. Kazimierz Brodzik; śp. Krzysztof Smyk. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów.
W trakcie spotkania kol. Janusz Sudół otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisława Marka i Prezesa Koła kol. Pawła Dworaka, dyplom i medal z okazji XX lecia Związku. Ponadto odśpiewano „sto lat” najstarszemu koledze spotkania tj. kol. Władysławowi Oleszkowi, oraz złożono życzenia zdrowia na przyszłe lata. Po omówieniu spraw organizacyjnych uczestnicy spotkania piekli kiełbaski przy ognisku, przy śpiewie i muzyce wykonywanej na akordeonie przez kolegów: kol. Waldemara Borzęckiego i kol. Włodzimierza Sudzińskiego. W spotkaniu uczestniczyło razem 34 osób w tym 31 osób to członkowie Koła.Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze.