Wyjazdowe posiedzenie ZW Lublin

  • Drukuj

Tradycyjnie  w III kw. każdego roku Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie organizuje wyjazdowe posiedzenie na terenie jednego z powiatów woj Lubelskiego. W dniach 25-26 września gospodarzem była Komenda Miejska PSP w Chełmie wraz z tamtejszym kołem emerytów. Na wstępie gości powitał  i przedstawił informację o straży w Chełmie Komendant Miejski PSP mł. bryg. mgr inż. Janusz Andrzejuk. Dalej obrady prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP Stanisław Marek. W spotkaniu uczestniczyli także Prezesi Kół, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 

w sumie 34 osoby w tym: członek Zarządu Głównego - Jerzy Brzozowski i członek Głównej Komisji Rewizyjnej - Czesław Młynarski.

Program obrad przewidywał się m. innymi:

n podsumowanie obchodów Dnia Strażaka oraz spotkań integracyjnych w Kołach – Prezesi Kół,

n zasady wdrożenia Instrukcji Kancelaryjnej ZEiRP RP – kol. Jerzy Brzozowski

n przedstawienie Uchwały programowej VI Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP – Prezes ZW

n wypracowanie propozycji zadań ZW na 2016 rok – członkowie Zarządu, Prezesi Kół

n omówienie spraw finansowych Związku – Skarbnik ZW

n omówienie bieżących spraw naszego związku,

Po pierwszej turze obrad w Świetlicy Komendy Miejskiej, uczestnicy udali się na wycieczkę po mieście. Wyjątkowa atrakcją było zwiedzanie XVII- XVIII wiecznych podziemi kredowych rozciągających się pod centrum miasta wraz z nawiedzeniem odwiedzających przez "ducha bielucha".  Z podziemi wycieczkowicze trafili specjalnym przejściem prosto do restauracji znanej z wizyty Magdy Gesler. Po posiłku oglądano panoramę miasta z wierzy kościelnej, obejrzano też wykopaliska XIII wiecznej budowli wzniesionej niegdyś przez Księcia Daniela Romanowicza oraz zwiedzano miejscowa bazylikę.

Na drugą cześć obrad oraz nocleg wybrano "Dwór Nad Bugiem" pięknie położony
w miejscowości Majdan Stuleński w gm. Wola Uhruska. Jadąc po drodze oglądano dzikie meandry granicznej rzeki Bug. Wyjątkową  atrakcja przyrodniczą było obejrzenie ok. 800 letniego dęba "Bolko" w Hniszowie gm. Ruda Huta. Tam gości powitał i pięknie opowiedział o "Bolku" Wójt Gminy  - Kazimierz Smal. Wszystko zostało uwidocznione na zdjęciach. Dalszy pobyt to wspomniany dwór. Obfita kolacja z zabawą i spanie.

Rano odbyła się dalsza część obrad. Zarząd przyjął cztery uchwały:

·        wyznaczenia Członka ZW na tymczasową funkcję Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego      

·        przyjęcia planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na 2016 rok

·        ogłoszenia konkursu kronik z Kół woj. lubelskiego w VI kadencji

·        dofinansowania wyjazdowego posiedzenia ZW

Po zakończeniu obrad czas na wspólne zdjęcie i wyjazd do Chełma na piknik lotniczy. Kolejnym punktem było zwiedzanie ekstra nowoczesnych laboratoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Był to pokaz nowości technicznych. I tak od starych podziemi kredowych przeszliśmy do nowoczesności technicznych czyli "wybraliśmy przyszłość".

Pogoda trochę się psuła, zaczęło padać więc i nadszedł czas na rozjazd.

Tekst: KS i SM

Zdjęcia: A. Skowronek