Strażacy emeryci z Chełma na walnym zebraniu

  • Drukuj

Tradycją już jest, że emeryci i renciści pożarnictwa zrzeszeni w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w miesiącu styczniu spotykają się na sprawozdawczym zebraniu noworocznym. Tak też było i w tym roku. Do Sali tradycji pożarniczej Komendy Miejskiej PSP przybyło ponad czterdzieści osób. Gośćmi emerytów byli: Prezes ZW ZEiRP w Lublinie Stanisław Marek oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie  st. bryg. Mirosław Wesołowski.

Miłym akcentem zebrania było wyróżnienie kol. Anny Pastuszak, Henryka Kapłona i Stanisława Majewskiego odznakami „Zasłużony dla ZEIRP RP”. Pamiętano też o Jubilatach obchodzących okrągłe rocznice urodzin – 75 lecia: Teresa Pleszczyńska i Marcin Sołopa,- 70 lecia: Jerzy Brzozowski i Tadeusz Socha, którym wręczono listy gratulacyjne i „słodkie”upominki.

Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła za rok 2015 oraz przyjęło  plan pracy na 2016 rok w którym wiodące pozycje to wycieczki, rekreacja i integracja.