Roczne zebranie świdnickich emerytów

  • Drukuj

W dniu 29 stycznia 2016r. o godzinie 10.00 w świetlicy tutejszej komendy powiatowej PSP odbyło się roczne zebranie Członków koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku. Zebraniu przewodniczył Prezes – kol. Henryk Skoczylas, a obecnych było 21 emerytów.

W programie spotkania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Przyjęto plan działań i plan finansowy na rok 2016. Poruszono kilka problemów dotyczących bieżącego statusu emerytów i rencistów.

Na Zebraniu gościliśmy Komendanta Powiatowego PSP – mł.bryg. Sławomira Kowalczyka i jego Z-cę mł.bryg. Pawła Belniaka. Komendant w swoim wystąpieniu przedstawili problematykę dotyczącą spraw PSP, a w końcowych słowach podziękowali za dotychczasową współpracę oraz złożył wszystkim najlepsze życzenia.

Uchwałą zebrania przyjęto do Koła 3 nowych członków tj. kol. Marka Stebnickiego, Andrzeja Trześniewskiego i Witolda Sima. Następnie uczestnicy spotkali się na uroczystym obiedzie.

Niżej kilka zdjęć z zebrania.