Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie zorganizował szkolenie dla prowadzących kroniki …

  • Drukuj

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie w dniu 18.02.2016 r. zorganizował spotkanie informacyjno – warsztatowe dla kronikarzy Kół związku z terenu województwa lubelskiego.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie dokumentowania kronikarskiej działalności Kół, sylwetek działaczy i zdarzeń poza organizacyjnych.

Szkolenie przeprowadził kol. Jerzy Brzozowski – członek Zarządu Wojewódzkiego, prowadzący od lat kroniki Koła w Chełmie oraz kronikę Zarządu Wojewódzkiego.

Na zakończenie szkolenia Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Stanisław Marek wręczył uczestnikom szkolenia pamiątkowe zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Uczestnicy szkolenia otrzymali e-mailowo pomocne w pracy materiały do wykorzystania w trudnej pracy kronikarskiej.

W najbliższym czasie zaplanowano też przeprowadzenie konkursu kronik Kół ZEiRP RP z całego województwa lubelskiego.

Zdjęcia: A. Skowronek