Wyjazdowe posiedzenie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 • Drukuj

W dniach 28.02. - 02.03.2016 r. w pensjonacie u Gutta Mostowego w Poroninie odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZW z udziałem WKR i Prezesów Kół. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stanisław Marek. Zrealizowano między innymi następujący porządek obrad:

 1. Wysłuchano sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej za rok 2015 – Stanisław Marek, Anna Pastuszak.

 2. Dokonano analizy realizacja funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa
  w 2015 roku i porównano z latami ubiegłymi.

 3. Przedstawiono analizę rocznych sprawozdań z Kół – Adam Skowronek.

 4. Przedstawiono sprawozdanie finansowe i informację o realizacji składek członkowskich przez koła i zarząd wojewódzki za rok 2015r.

 5. Omówiono techniki dokumentowania dziejów związku /Wojewódzki konkurs kronik poprzedzał będzie konkurs organizowany przez ZG/ - Jerzy Brzozowski.

 6. Zapoznano z apelem Zarządu Głównego o fundacji i wręczeniu sztandaru dla ZG.

 7. Poinformowano o odznaczeniach i wyróżnieniach przyznanych w 2015r.
  oraz o wnioskach złożonych na 2016 rok.

 8. Podjęto uchwały w sprawach:

  - udzielenia absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu za rok 2015,

  - weryfikacji planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na 2016 rok,

  - powierzenie Kol. Elżbiecie Błaszczyk funkcji Skarbnika ZW,

  - przyjęcie rezygnacji z członkostwa w ZW Kol. Małgorzaty Kozieł. Uzupełnienie osobowe ZW odbędzie się na następnym posiedzeniu.

  Ustalono, że kolejne posiedzenia ZW odbędzie się w miesiącu wrześniu br.
  a gospodarzem będzie Koło Biała Podlaska lub Koło Lublin.

  W odpowiedzi na apel o wsparcie fundacji sztandaru, uczestnicy wyjazdowego posiedzenia dokonali dobrowolnej „zrzutki”, którą to przekazano na wskazane konto. Apel został rozesłany do wszystkich Kół.

  Wyjazd wypoczynkowy emerytów i rencistów oraz członków rodzin w bieżącym roku ZW zorganizował na Majorkę w dniach 2-9 października. Są jeszcze wolne miejsca w samolocie i hotelu. Zapraszamy.

  W ramach wyjazdowego posiedzenia Zarządu uczestnicy zwiedzili po trasie Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku, zamek w Baranowie Sandomierskim oraz Opactwo Cystersów
  w miejscowości Szczyrzyc. Ponadto „pluskali” się w wodach termalnych w Szaflarach
  i Bukowinie Tatrzańskiej. Wieczorami natomiast przy grillu, gitarze i muzyce mechanicznej odbywała się pełna integracja. Jeden wieczór to już tradycyjne spotkania ze społeczeństwem w restauracji Watra w Zakopanem.

  Tekst: Stanisław Marek

  Zdjęcia: Adam Skowronek