20 lecie działalności Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Lubelskim.

  • Drukuj

W dniu 03.06.2016 r. odbyły się obchody XX - lecia powstania Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

  • -Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Stanisław Marek,
  • -Z-ca Prezesa ZW kol. Adam Maluga
  • -Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego kol. Adam Skowronek,
  • Członek Zarządu Wojewódzkiego kol. Halina Zięba
  • Komendanci Powiatowi PSP z Tomaszowa Lub., Hrubieszowa i Biłgoraja.
  • Prezesi Kół z powiatów Zamość, Hrubieszów i Biłgoraj oraz
  • Sekretarz Urzędu Gminy Susiec p. Tadeusz Suski.

Obchody zorganizowane zostały w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w „Rebizantach”. Uroczystość otworzył Prezes Koła ZEiRP RP kol. Piotr Grząśko, który powitał zebranych i przedstawił program uroczystości.

Następnie rys historyczny w formie multimedialnej zaprezentował kol. Grzegorz Mazurkiewicz, przedstawiając genezę powstania związku oraz historię 20-lat działalności Koła w Tomaszowie Lub.

Po prezentacji nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń.
Odznakę „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali koledzy: Bednarz Bolesław, Wójtowicz Marian, Pisarczyk Aleksander.

Dyplom Komendanta Wojewódzkiego i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego otrzymali: Świrkowski Janusz, Kłak Adam, Grząśko Piotr, Pisarczyk Aleksander, Wójtowicz Marian, Bednarz Bolesław.

W dalszej części nastąpiły okolicznościowe przemówienia w których głos zabrali:
Prezes Zarządu Wojewódzkiego – kol. Stanisław Marek.
We własnym imieniu jak również w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP głos zabrał st. bryg. mgr inż. Stanisław Kielech Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub., i w dalszej kolejności przemawiali bryg. mgr inż. Piotr Kierepka Komendant Powiatowy PSP z Hrubieszowa i st. bryg. mgr inż. Krzysztof Michoński Komendant Powiatowy PSP z Biłgoraja.        
W imieniu Wójta Urzędu Gminy Susiec głos zabrał Sekretarz Urzędu Gminy p. Tadeusz Suski.

Na zakończenie kilka słów do zebranych wygłosił też kol. Adam Maluga z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.

Dalszą uroczystość uświetniała orkiestra podwórkowa p.n. „Kapela Tomaszowska”.

tekst: Grzegorz Mazurkiewicz