Spotkanie Absolwentów I Rocznika SCHP w Krakowie 1973-1975

  • Drukuj

W dniu 24.01.2020r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się spotkanie organizacyjne Zjazdu Koleżeńskiego Absolwentów Turnusu I Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie (1973-1975).

Głównym celem spotkania po latach, jest przypadający w roku bieżącym 60 rocznicy Krakowskiej Szkoły Pożarniczej oraz 45-lecie ukończenia nauki przez I - rocznik SChP w Krakowie.

Spotkaniem tym chcemy przybliżyć wszystkim nowe oblicze Szkoły, do której uczęszczaliśmy oraz spotkać się i powspominać minione lata.

Wybrano zespół organizacyjny w składzie:

- Przewodniczący kol. Zygmunt Czarnota - tel. 604443207 , email zygmunt.czarnota @gmail.com

  - członkowie:

- kol. Adam Jamka, kol. Bogdan Majda, kol. Marian Rynek

Patronat i doradztwo:

kol. Adam Banachowicz  - Prezes koła ZEiRP RP  SA PSP Kraków

Proponowany Termin  Sptkania  26-27 czerwiec 2020r.