Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Opolu

  • Drukuj

Dnia 15 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie ZW w Opolu ZEiRP RP z udziałem Prezesów Kół, połączone ze spotkaniem opłatkowym w świetlicy KW PSP Opole.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

- nadbryg. Karol Stępień - Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu,

- st.bryg. Jerzy Paluch - Z-ca OKW,

- st.bryg. Marek Matczak - Z-ca OKW,

- mł. bryg. ks. Józef Urban - kapelan KW PSP Opole,

- st.bryg. w st. spocz. Józef Manderla -Przewodniczący WKR w Opolu,

- bryg. w st. spocz. Aleksander Połoszczański -Sekretarz Zarządu Koła Nr 11 w Opolu,

- st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Śliwa - Prezes Honorowy ZW w Opolu,

- kpt. w st. spocz. Adela Baron - z Koła Nr 11 w Opolu

Prezes ZW w Opolu Kol. Krzysztof Maślankiewicz przywitał obecnych oraz przedstawił

porządek posiedzenia ZW w Opolu.

W świątecznej atmosferze ks. mł. bryg. dr hab. Józef Urban wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki a po odśpiewaniu kolędy, uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Miłym akcentem było wręczenie dla kol. Huberta Burczyka -Sekretarza ZG w latach 2011-2015-

medalu „Zasłużony dla ZEiRP RP” a dla Kol. Tadeusza Śliwy-listu gratulacyjnego -z okazji wyboru na Prezesa Honorowego ZW w Opolu przez VI Wojewódzki Zjazd Delegatów.

Następnie prowadzący obrady Kol. Krzysztof Maślankiewicz przedstawił informacje o działaniach Prezydium ZW w Opolu, od ostatniego posiedzenia ZW w Opolu oraz spraw z ZG.

Przewodniczący Komisji ds. Obchodów 20-lecia ZEiRP RP w woj. opolskim kol. Ryszard Sajkowski przedstawił wypracowany plan działania:

- uroczystość 20-lecia odbędzie się w dniu 14.04.2016 r. w restauracji w Chrząszczycach i połączona będzie z Wojewódzkim Spotkaniem Weteranów Służby Pożarniczej Województwa Opolskiego,

- referat okolicznościowy wygłosi kol. Adela Baron,

- będzie prezentacja zdjęć z działalności Kół oraz Prezesa Honorowego ZW w Opolu

płk poż. w st. spocz. Romualda Kocielskiego, który obchodził 85 rocznicę urodzin,

- będzie wystawa kronik, prowadzonych przez Koła i ZW w Opolu,

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Opolu ul. Ozimska 53 w dniu 4.05.2016 roku,

- przy obsłudze medialnej (prasa, radio TV) pomoże rzecznik prasowy KM PSP w Opolu

bryg. Leszek Koksanowicz, z którym prowadzono już rozmowy,

- wykonany zostanie baner z napisem „ 20 lat ZEiRP RP w Województwie Opolskim”

- po części oficjalnej odbędzie się biesiada

Przewodniczący Komisji Turystycznej Kol. Stanisław Kuszła , przedstawił propozycje wycieczek

organizowanych przez ZW w Opolu w 2016 roku:

- wycieczka zagraniczna- Berlin, Poczdam- 4-dniowa, 1-10.06.2016 r.

- wycieczka krajowa – w Bieszczady – 4-dniowa, 1-10.09.2016 r. z 1-dniowym wyjazdem

na Węgry do miasta Tokaj, do źródeł termalnych, degustacja wina,

- turnus rehabilitacyjny do Rewala , 25.06- 15.07.2016 r.

Do 1 marca 2016 roku zostanie przesłana do Kół, szczegółowa propozycja w tym cenowa, po uzgodnieniu z Biurem Podróży.

Wycieczki krajowe 1-dniowe, winny organizować Zarządy Kół w porozumieniu z innymi Kołami.

Kol. Krzysztof Maślankiewicz przedstawił propozycje planu działalności ZW w Opolu na 2016 rok,

uwzględniającą: uchwałę ZG z dnia 20.10.2016 w sprawie realizacji „Planu działania Związku na

lata 2015-2019” obejmującą zadania zmierzające do wykonania Uchwały Programowej VI Krajowego Zjazdu Delegatów, Uchwałę VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Po dyskusji podjęto uchwały:

- przyjęto „Plan działalności ZW w Opolu na 2016 rok”,

- przyjęto propozycje: Komisji Turystycznej, Komisji ds. obchodów 20-lecia Związku

w woj. opolskim,

- odstąpiono od powołania Komisji Socjalno-Zdrowotnej,

- w skład Komisji Turystyki powołano Kol. Adelę Baron

W dalszej części obrad, Prezesi Kół w krótkiej, 5-minutowej informacji, przedstawili działalność

Kół w 2015 roku, terminy zebrań sprawozdawczych i opłatkowych w miesiącach: XII 2015 rok-

I 2016 rok.

Prezes Koła Nr 9 w Prudniku Kol. Leszek Bobowski, wręczył dla każdego Koła (jako współautor

opracowania książkowego) „Monografię Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Prudnickiej”. ( Monografia wydana przez Koło ZEiRP w Prudniku)

Inne informacje od Prezesów Kół:

- Koło Nr 9 w Prudniku organizuje w dniu 21.05.2016 roku, wycieczkę 1-dniową do

Książa i Walimia,

-Koło Nr 5 w Krapkowicach zorganizuje 1 raz w 2016 roku wojewódzkie zawody wędkarskie,

- Koło Nr 9 w Prudniku , ze względu na małą liczbę zawodników, nie zorganizuje zawodów

szachowych.

Podsumowując obrady, Kol. Krzysztof Maślankiewicz poinformował, że należy prowadzić działalność w Kołach na dotychczasowych zasadach oraz jeszcze raz złożył życzenia świąteczno-noworoczne.

Zdjęcia i opracowanie: Kol. Aleksander Połoszczański

Kol. Tadeusz Śliwa