Spotkanie świąteczno - noworoczne Emerytów Pożarnictwa przy KM PSP w Częstochowie

  • Drukuj

Z zaproszenia Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie i Prezesa Koła nr 8 ZEiRP RP na spotkanie świąteczno-noworoczne w dniu 15 grudnia 2017r skorzystała znaczna grupa emerytów, rencistów, wdów po strażakach - zapełniając salę tradycyjnych spotkań w „Studni”.

Spotkanie otworzyli przedstawiciele kierownictwa KM PSP: st. bryg. mgr inż. Janusz Benduch –z-ca Komendanta, st. kpt. mgr Izabela Zasępa – naczelnik oraz kol. Prezes koła nr 8 ZEiRPRP Czesław Mila. Witając zebranych krótko poinformowali o działalności Komendy, działalności koła ZEiRPRP nr 8 (wcześniej odbyło się otwarte zebranie sprawozdawcze koła nr 8) i zaprosili na wspólne biesiadowanie.

Wspomnienia, często radość spotkania po latach, wymiana doświadczeń życiowych zawodowych i osobistych, dyskusja i humor sprzyjają integracji seniorów pożarników. Dzielenie się pasjami, poznawanie aktualnych informacji z życia Komendy i wiedzy dotyczącej funkcjonujących aktualnie przepisów emerytalnych pozwalają spokojne przeżywać okres emerytalny. Takie wspólne rozmowy inicjują nowe działania, sprzyjają wzajemnemu wsparciu, mobilizują osoby starsze do wyjścia z domu,  wyzwalają możliwości nowych wyzwań, angażowania się w działalność społeczną, kulturalną itd.

Udane, serdeczne spotkanie emerytów wskazuje, jak konieczna jest potrzeba kolejnych takich wspólnych biesiad.

Przy wspólnym obiedzie i świątecznie zastawionych stołach emeryci składali wzajemnie życzenia Bożonarodzeniowe oraz noworoczne.

  

Relacja oraz zdjęcia Prezes koła kol. Czesław Mila.