Dzień Strażaka 2018 r. w Myszkowie

  • Drukuj

W dniu 14.05.2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji Dnia Strażaka w której uczestniczyli wszyscy pracownicy Komendy, funkcjonariusze podziału bojowego oraz liczna grupa emerytów i rencistów pożarnictwa zrzeszona w Kole przy KP PSP Myszków.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi:
Mariusz Trepka- Wicewojewoda Śląski
st. bryg. mgr .inż Arkadiusz Biskup – Z-ca Kom. Woj. PSP w Katowicach
kol.  Roman  Szłapa –Prezes ZW ZEiRP RP w Katowicach
ks. kan. Kazimierz Swierdza -Kapelan Powiatowy Strażaków
Burmistrzowie i wójtowie powiatu myszkowskieg

Spotkanie otworzył i powitał zaproszonych gości Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie bryg. mgr .inż. Sergiusz Wiśniewski. Podczas uroczystości funkcjonariusze z KP PSP w Myszkowie otrzymali odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach kol. Roman Szłapa odznaczył zasłużonych emerytów naszego Koła Odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”.

Odznaczeni zostali:
kol. Galas Robert –członek zarządu koła
kol. Gocyła Wojciech- członek komisji rewizyjnej
dh. Ucieklak Zdzisław- v-ce Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Myszkowie.

Po zakończeniu uroczystej zmiany służby zebrani emeryci i renciści udali się na uroczysty obiad, przy kawie i herbacie toczyli rozmowy o aktualnym życiu sytuacjach rodzinnych, o latach służby które minęły a kiedyś łączyły wspólną walką z żywiołem .