Spotkanie w Siemianowicach.

  • Drukuj

W dniu 16 stycznia 2014r w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie noworoczne emerytów i rencistów pożarnictwa KM PSP w Siemianowicach Śląskich .

Spotkanie prowadziła:

-Prezes Koła nr 12 kol. Alicja Flak

Wśród zaproszonych gości byli:

- z-ca Komendanta Miejskiego mł.bryg. Rafał Świerczek,

- d-ca JRG st.kpt. Dariusz Czop,

- członek zarządu wojewódzkiego kol. Kazimierz Komandzik,

- z-ca przewodniczącego komisji socjalnej – st.kpt. Ewa Krywko.

Na spotkaniu kol. Alicja Dobrowolska została odznaczona odznaką ,,Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Odznakę wręczył członek Zarządu Wojewódzkiego Kol. Kazimierz Komandzik, oraz z-ca Komendanta Miejskiego PSP mł.bryg. Rafał Świerczek.

Z okazji Jubileuszu 80 –tych urodzin kol. Doroty Lokieć został odczytany list gratulacyjny Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Marka Rączka i Miejskiego Komendanta PSP w Siemianowicach Śląskich st.kpt. Leszka Jasica.

Prezes Koła kol. Alicja Flak w imieniu wszystkich członków koła złożyła Jubilatce życzenia urodzinowe. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze.

Koło nr 12 w Siemianowicach Śl. dziękuje Komendantowi Miejskiemu PSP st.kpt .Leszkowi Jasica , z-cy Komendanta Miejskiego mł.bryg. Rafałowi Świerczek oraz dowódcy JRG st.kpt. Dariuszowi Czop za pomoc zorganizowaniu pięknego spotkania noworocznego dla emerytów i rencistów.