Spotkanie w Koniecpolu.

  • Drukuj

W dniu 14.02.2014r. wyznaczyli sobie spotkanie emeryci i renciści JRG Nr.4 Koniecpol . Spotkanie  prowadził Paweł Zasępa tj. Prezes Koła Nr19 ZEiRP RP, który przywitał obecnych na sali emerytów i rencistów oraz zaproszonych gości m.in.:

  • z-ca Komendanta Miejskiego PSP Częstochowa st.bryg. Janusz Benduch,

  • d-ca JRG bryg.Wojciech Prokop,

  • z-ca d-cy mł. kpt. Tomasz Bąk,

  • Wiceprezes ZW ZEiRP RP w Katowicach kol. Roman Szłapa

Następnie przedstawił 2-letnie dokonania organizacyjne (koło powstało w 2012r.) Zarządu Koła Nr19 oraz stan osobowy, który liczy 26 osób.

St.bryg Janusz Banduch omówił współpracę Komendy Miejskiej z kołami ZEiRP RP z Częstochowy i Koniecpola oraz złożył w imieniu Komendanta Miejskiego st.bryg. Sławomira Olbryśia oraz własnym - wszystkim dużo zdrowia oraz zrealizowania swoich planów. Kol. Roman Szłapa omówił sprawy socjalne realizowane przez Zarząd Wojewódzki ZEiRP woj. śląskiego oraz przedstawił plany obchodów 20-lecia na rok 2014 dla naszej organizacji. W imieniu Prezesa ZW oraz własnym złożył gratulacje dla zarządu koła w Koniecpolu dobrze wykonanej roboty. D-ca JRG pokazał nowo pozyskany ciągnik siodłowy Scania wraz z naczepą do przewozu 25 ton wody. Zebrani w przyjacielskiej atmosferze dyskutowali na nurtujące ich tematy.

Poniżej relacja zdjęciowa.