DZIEŃ STRAŻAKA 2014 R MYSZKÓW

  • Drukuj

W dniu 20.05.2014 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie /woj.śląskie/ odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji dnia Strażaka w której uczestniczyli wszyscy pracownicy Komendy ,funkcjonariusze podziału bojowego oraz bardzo liczna grupa emerytów i rencistów pożarnictwa która została zaproszona po raz pierwszy przez nowego Komendanta PSP w Myszkowie st. bryg. Krzysztofa Migalskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Z-ca Komendanta Woj.w Katowicach – bryg. Erwin Jaworucki
Starosta Powiatu Myszkowskiego- Wojciech Picheta
W-ce Prezes ZGZEiRP RP w Warszawie- kol. Krzysztof Maślankiewicz
Kapelan Powiatowt Strażaków- ks.kan. Kazimierz Świerdza
Burmistrzowie i wójtowie powiatu myszkowskiego.

Podczas tej uroczystości funkcjonariusze z KP PSP w Myszkowie otrzymali odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.
W czasie uroczystości Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie kol. Krzysztof Maślankiewicz odznaczył zasłużonych emerytów naszego Koła odznaką "Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP".
Odznaczeni zostali:

  • kol. Marek Łuszczyk – Prezes Koła,
  • kol. Andrzej Wiśniewski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  • ks. kan. Kazimierz Świerdza- Kapelan Powiatowy Strażaków

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani emeryci i renciści udali się na uroczysty obiad, przy kawie i herbacie toczyli rozmowy o aktualnym życiu sytuacjach rodzinnych, o latach służby które minęły, a kiedyś łączyły wspólną walką z żywiołem...Na zakończenie Prezes Koła oraz Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie podziękowali za przybycie na spotkanie i udział w uroczystości składając życzenia pomyślności przybyłym emerytom i ich rodzinom.
Opracował
Marek Ciałuch Myszków