Posiedzenie ZW w Katowicach.

 • Drukuj

Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim PSP w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

 • st. bryg. Erwin Jaworucki - z-ca komendanta wojewódzkieg,
 • st. bryg. Jerzy Panek - naczelnik kadr organizacji i nadzoru

Otwarcia posiedzenia i przywitanie obecnych na sali sztabowej KW PSP w Katowicach dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Jerzy Drozdek. Uroczyste spotkanie prowadził sekretarz ZW kol. Grzegorz Świerkot. Odbyła się miła uroczystość wręczenia odznak Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przez Prezesa ZW kol. Jerzego Drozdka oraz członka ZG kol. Romana Szłapa dla następujących odznaczonych:

 1. Kol. Wojtuń Wiesław,

 2. Kol. Peukiert Krzysztof,

 3. Kol. Stachoń Roman,

 4. Kol. Stasiok Jolanta,

 5. Kol. Komendarski Ireneusz,

 6. Kol. Krzepkowski Mariusz,

 7. Kol. Kaszyca Zbigniew,

 8. Kol. Dziechciarz Bogusław,

 9. Kol. Pielorz Roman,

 10. Kol. Śleziona Alfred,

 11. Kol. Mikuła Czesław,

 12. mł. brg. Gancarczyk Janusz

Następnie sprawy organizacyjne związane z obchodami 20-lecia naszego Związku omówił v-ce Prezes ZW Roman Szłapa – uroczystości centralne odbędą się w dniu 28 sierpnia br. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Kol. Świerkot Grzegorz omówił sprawy kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku i tak: - do 31.01.2015r. należy przeprowadzić walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze oraz wybrać delegatów na Zjazd Wojewódzki (1 delegat na 20 członków). -do 15.02.2015r. przesłać dokumentację do ZW w Katowicach. -wojewódzki zjazd delegatów przeprowadzony będzie do dnia 15 marca 2015r.

Śląski Komendant Wojewódzki przekazał Prezesom Kół kronikę z okazji 20-lecia PSP którą wręczył st. bryg. Jerzy Panek. Prezes koła z Piekar Śl. Władysław Kurek omówił sprawy dotyczące ubezpieczeń zbiorowych. Kol. Roman Szłapa omówił planowaną wycieczkę organizowaną przez ZW w połowie września do Wilna oraz podjęto jednogłośnie Uchwałę o zorganizowaniu wycieczki. Następnie odbyła się dyskusja w której poruszono sprawy nurtujące nasze środowisko.  

TUTAJ link do strony internetowej KW PSP w Katowicach, gdzie znajduje się galeria zdjęciowa.