Powstało nowe Koło ZEiRP RP

  • Drukuj

 

Dnia 12 czerwca 2014r.w KM PSP w Rybniku odbyło się spotkanie założycielskie koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Zebranie prowadził Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego i jednocześnie członek ZG kol. Roman Szłapa, który przybliżył struktury organizacyjne naszej organizacji oraz podziękował za zaproszenie. Jednogłośnie wybrano zarząd koła naszego związku w osobach:

 

Prezes - kol. Stanisław Kocur,

 

Sekretarz - kol. Grzegorz Kos,

 

Skarbnik - kol. Henryk Opolony.

 

Gratulacje i życzenia wybranym członkom Zarządu koła złożył z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku kpt. Zbigniew Dyk.

W imieniu władz ZW ZEiRP RP w Katowicach życzenia zorganizowania pełnych struktur Koła oraz umacniania więzi emerytów i rencistów złożył

kol. Wiceprezes ZW Roman Szłapa.

Życzymy Powodzenia.