Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Rudzie Śląskiej.

  • Drukuj

Dnia 3.10.2014r. odbyło się Walne Zebranie członków Koła nr. 11 ZEiRP RP w Rudzie Śl. oraz uroczyste spotkanie z okazji 20-rocznicy powstania naszej organizacji. Wśród zaproszonych gości obecna była m.in. p. Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Sejmiku Województwa Śląskiego, a przywitał ją Prezes Koła, a jednocześnie członek ZG kol. Roman Szłapa. Prezes omówił najważniejsze dokonania koła w okresie ostatnich 4 lat i prace wykonywane w Zarządzie Głównym ZEiRP RP oraz Centralne Uroczystości z okazji 20 rocznicy rejestracji sądowej naszej organizacji które miały miejsce w Częstochowie dnia 11.09.2014r. Pani Marszałek Aleksandra Skowronek mieszkająca w Rudzie Śl. omówiła problemy nurtujące miasto oraz z okazji naszego święta przekazała najlepsze życzenia wszystkim emerytom oraz ich rodzinom. Przeprosiła za nieobecność w centralnych uroczystościach w Częstochowie. Prezes koła wręczył p. Marszałek medal okolicznościowy 20-lecia oraz następującym członkom koła: kol. Krystyna Goleśny, kol. Wiesław Wojtuń, kol. Marek Ruszkowicz, kol. Teofil Domański, kol. Grzegorz Aleksa, kol. Czesław Dela, kol. Jan Misiura, kol. Bogusław Szczypka, kol. Marian Mertyńczak.

W przeprowadzonych wyborach władz koła ukonstytuował się Zarząd:

Prezes - kol. Roman Szłapa

Wiceprezes - kol. Jan Misiura

Sekretarz - kol. Czesław Dela

Skarbnik - kol. Krystyna Goleśny

Członek - kol. Marian Mertyńczak

Członek - kol. Zbigniew Radziejewski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - kol. Marek Ruszkowicz

Członek - kol. Bogusław Szczypka

Członek - kol. Piotr Adamczyk

Delegaci na Zjazd Wojewódzki 1. kol. Roman Szłapa 2. kol. Czesław Dela.