20 lecie naszej organizacji w woj. śląskim

  • Drukuj

W dniu 7.10.2014r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP Katowice odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP oraz Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim. Wśród zaproszonych gości obecni byli : - nadbryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki - st. bryg. Erwin Jaworudzki – z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Jeremi Szczygłowski – z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Jerzy Panek - naczelnik wydziału kadr i organizacji - st. bryg. Jarosław Wojtasik – naczelnik wydziału polityki informacji - st. bryg. Krzysztof Ziaja - Komendant KM PSP w Rybniku - st. kpt. Ewa Krywko - z-ca przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Socjalnej - mgr Andrzej Zehnal - radca prawny - kol. Mieczysław Skowron -v-ce Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji.

Posiedzenie otworzył, przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad Prezes ZW ZEiRP RP kol. Jerzy Drozdek. Następnie został odczytany przez Prezesa ZW referat okolicznościowy z okazji 20-tej rocznicy powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. śląskiego. Koreferat – wspomnienie na temat tworzenia Związku w woj. śląskim przedstawił kol. Kazimierz Komandzik. Wręczono odznaki za zasługi dla ZEiRP RP nadane przez Prezydium ZG dla: - st. bryg. Janusza Przybylskiego - Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach, - kol. Paweł Zasępa - Prezesa koła ZEiRP RP w Koniecpolu. Odznaki oraz pamiątkowe medale wręczali Prezes ZW Jerzy Drozdek i członek ZG Roman Szłapa - pamiątkowe medale z okazji 20-lecia powstania ZEiRP RP wręczono następującym osobom: st. bryg. Erwin Jaworudzki, st.bryg. Jeremi Szczygłowski, kol. Mieczysław Skowron, st. bryg. Jerzy Panek, st. bryg. Jarosław Wojtasik, st. bryg Krzysztof Ziaja, st. kpt. Ewa Krywko, mec. Andrzej Zehnal, członkowie ZW oraz kół terenowych: Antoni Anzorge, Antoni Kowalski, Aleksander Radkowski, Grzegorz Świerkot, Jan Wieczorek, Alicja Flak, Helena Piecuch, Leszek Duszyński, Jan Gorzka, Zbigniew Goławski, Marek Łuszczyk, Jerzy Machura, Wojciech Majka, Tadeusz Michałek, Czesław Mikuła, Krzysztof Rybicki, Marian Sega, Marek Staruszkiewicz, Herbert Schindler, Jarosław Zabłocki, Paweł Zasępa. Komendant Wojewódzki nadbryg. Marek Rączka ustosunkował się do wcześniejszych wystąpień oraz z okazji 20 rocznicy ZEiRP RP złożył uczestnikom spotkania najlepsze życzenia dalszego rozwoju naszej organizacji a następnie wręczył upominki okolicznościowe dla Prezesów Kół Terenowych.

Informacje z centralnych uroczystości z okazji 20-lecia ZEiRP RP które odbyły się w Częstochowie dnia 11.09.2014r. przedstawił v-ce Prezes ZW Roman Szłapa, następnie poinformował o złożeniu w styczniu br. 15 wniosków o odznaki resortowe MSW za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej i braku informacji o ich rozpatrzeniu.

Informacja na temat akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach woj. śląskiego z terminem zakończenia do końca stycznia 2015r. przedstawił sekretarz ZW Grzegorz Świerkot.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia odbyła się dyskusja oraz poczęstunek.  

TUTAJ link do strony internetowej KW PSP Katowice.