WYBIERALI i ŚWIĘTOWALI

  • Drukuj

     W  dniu 17.12.2010r. w sali bankietowej MACIERZANKA odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie/woj.śląskie/ połączone z wyborami nowych władz Koła Pierwszej część spotkania odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, któremu przewodniczył   kpt. Mariusz Szczepański zapoznając zebranych z porządkiem zebrania, które zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Koła za okres czteroletniej kadencji przedstawił Prezes ustępującego Zarządu Marek Łuszczyk, sprawy finansowe Skarbnik – Zdzisława Jędryszczak, działalność Komisji Rewizyjnej – Andrzej Wiśniewski. Powołano odpowiednie komisje, rozpoczęto dyskusję, po której udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przystąpiono do wyborów nowych władz Koła. Nowym Prezesem Koła został wybrany kol. Marek Ciałuch. Po zakończeniu wyborów, krótkiej przerwie i uczczeniem minutą ciszy zmarłych emerytów i rencistów pożarnictwa wszystkich obecnych na sali powitał Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie           st. bryg. mgr inż. Krzysztof Migalski składając życzenia świąteczne. W dalszej części spotkania za dobrą prace na rzecz Koła uhonorowano: kol.- Zdzisławę Jędryszczak, kol.- Krzysztofa Kotyniaka, kol- Jana Święciaka, kol.- Tadeusza Śrubarza wręczając im statuetki strażaka. Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków  ks.Kazimierz Świerdza, który poświęcił i pobłogosławił opłatek którym się podzielono składając sobie życzenia. Dalsza część spotkania przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze.