Posiedzenie ZW ZEiRP RP w dniu 19.12.2017r.

  • Drukuj

         W dniu 19 grudnia 2017r. odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

-         wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         analiza wykorzystania funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów PSP w 2017r.

-         informacja z przebiegu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów odbytego w dn. 14.12.2017r.

-         podsumowanie przygotowań i przebiegu uroczystego posiedzenia ZW z okazji

XX – lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach

-         ocena realizacji uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w połowie kadencji

-         sprawy finansowe

-         sprawy organizacyjne

W posiedzeniu udział wzięli goście :

-         p.o. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

-         Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP

      st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski

-         Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim

mł. bryg. mgr inż. Jacek Auda

         Otwarcia obrad dokonał Warmińsko-Mazurski Prezes ZW Tadeusz Jakubik, a następnie zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla następujących osób :

1.   mł. bryg. mgr inż. Jacek Auda - Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim,

2.   Ludwik Jurkiewicz - członek Koła w Iławie

3.   Witold Piotrowski   - członek Koła w Węgorzewie

Wręczenia odznak dokonali : Prezes ZW i p.o. Warmińsko – Mazurski Komendat Wojewódzki PSP.

         Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP przedstawił analizę wykorzystania funduszu socjalnego w roku 2017, po krótkiej dyskusji informacja została przyjęta i po uzupełnieniu o przedstawione uwagi zostanie powielona i przesłana do wszystkich Kół terenowych.

Członek ZG i Wiceprezes ZW Wojciech Bastek przedstawił informację z przebiegu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów podkreślając szczególnie zmiany w statucie dotyczące Kół.

         Prezes ZW przedstawił podsumowanie przygotowań i przebiegu uroczystego posiedzenia ZW z okazji XX – lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach. Oceniono, iż przygotowania oraz przebieg uroczystego posiedzenia było bardzo dobre, w uroczystości wzięło udział około 90 uczestników, koszty organizacyjne były poniżej zaplanowanych środków finansowych na ten cel.

         Sekretarz ZW Ryszard Kaszuba przedstawił informację o realizacji uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, oceniono, że realizacja tej uchwały przebiega prawidłowo i do końca kadencji zostanie zrealizowana w całości.

         Zarząd Wojewódzki zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2017 uznano, że gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Wszystkie Koła wpłaciły należne składki statutowe.

         W sprawach organizacyjnych Prezes ZW poruszył następujące zagadnienia :

-         odbycie zebrań sprawozdawczych w Kołach

-         sporządzenie wniosków na odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         przesyłanie informacji  „z  życia” Kół na strony internetowe KW PSP i ZG

      ZEiRP RP

-         organizacja wycieczki zagranicznej w roku 2018.

Opracował :T.Jakubik

Zdjęcia :  S. Pabijanek

                 A. Osiński