Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

  • Drukuj

Dnia 16 października 2013r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP, na którym omówiono zagadnienia :

  • informacja z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 27 września 2013r.

  • informacja Prezesa ZW w sprawie akcji zbierania podpisów w sprawie zamiaru obniżenia odpisu na fundusz socjalny,

  • ustalenie terminu i tematyki posiedzenia ZW ZEiRP RP,

  • sprawy finansowe,

  • sprawy organizacyjne.

Prezes ZW ZEiRP RP, członek Prezydium ZG Tadeusz Jakubik omówił ustalenia Prezydium ZG ze szczególnym uwzględnieniem programu obchodów XX-lecia powstania Związku w 2014 roku. Przedstawił projekt graficzny okolicznościowego medalu, jednocześnie zgłoszono projekt zmiany zapisu na awersie medalu, gdzie dotychczasowy zapis zastąpić słowami „NASZĄ MISJĄ JEST NIESIENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM”. W dalszej części omówił ustalenia GKR dotyczącej kontroli działalności Zarządu Głównego oraz sprawy finansowe.

Następnie Prezes ZW omówił akcję zbierania podpisów pod społecznym protestem przeciwko zamiarowi obniżenia odpisu na fundusz socjalny. Ogółem w kraju zebrano ponad 19.500 podpisów. Najwięcej w województwach: łódzkim - 2896, dolnośląskim - 2780 i warmińsko-mazurskim - 2140. Jeżeli odniesiemy to do ilości emerytów i rencistów pożarnictwa w województwach, to najwyższy wskaźnik uzyskano w województwach: warmińsko-mazurskim – 128,45%, opolskim – 102,96% i dolnośląskim – 88,17%. Najwięcej w naszym województwie podpisów zebrały następujące koła : Węgorzewo – 240, Elbląg – 234, Ełk – 206.

Ustalono tematykę i termin posiedzenia plenarnego ZW ZEiRP RP, które odbędzie się w Olsztynie w pierwszej dekadzie grudnia.

Przeanalizowano sytuację finansową Zarządu Wojewódzkiego, która uznano za dobrą, podkreślono że wszystkie Koła opłaciły składki statutowe za bieżący rok jak również i Zarząd Wojewódzki opłacił całą składkę na rzecz Zarządu Głównego.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi :

  • organizację posiedzenia Zarządu Głównego na terenie województwa w II kwartale 2014r.

  • ustalono wstępny wykaz członków związku, którym planuje się nadanie różnych odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka” – 2014 i XX – lecia Związku,

  • organizację wycieczki zagranicznej w roku 2014.

Opracował :

Tadeusz Jakubik

Prezes ZW ZEiRP RP