Odszedł na wieczną służbę.

  • Drukuj

Zmarł pionier legnickiego pożarnictwa

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppłk poż. w st. spocz. Stanisław Bartoszuk

 

(1929 - 2015)

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

 

Pana ppłk poż. w st. spocz. Stanisława Bartoszuka.

 

W dniu 15 marca 2015 r. odszedł od nas, przeżywszy 86 lat,

 

pionier pożarnictwa powiatu legnickiego, wzorowy oficer i wychowawca wielu roczników strażaków, ceniony dowódca i kolega.

Przeszedł na emeryturę po 44 latach nieprzerwanej służby w legnickiej straży pożarnej, pełniąc szereg odpowiedzialnych funkcji m. in.

 

zastępcy Komendanta Straży Pożarnych dla Miasta i Powiatu w Legnicy,

 

kierownika służby kwatermistrzowskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Legnicy.

 

Był zasłużonym działaczem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na Ziemi Legnickiej m.in.

 

przewodniczącym Koła Środowiskowego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, współzałożycielem i aktywnym członkiem Koła ZEiRP RP w Legnicy.

 

Za wybitne zasługi dla Ojczyzny i pożarnictwa uhonorowany był licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami m.in.

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Rodzinie Pana Pułkownika składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 19 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 10:30 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

oraz

 

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 

w Legnicy