1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

KOMUNIKAT z posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, które odbyło się w dniu 24 października 2013 r. w Warszawie.

    W posiedzeniu uczestniczyliśmy wspólnie z Honorowym Prezesem naszego ZG Panem Janem Całą. Trzeci nasz przedstawiciel we władzach Federacji w posiedzeniu nie uczestniczył. Ku naszemu zaskoczeniu w posiedzeniu nie uczestniczył Prezydent Federacji Pan Adam Rębacz, który w przeddzień posiedzenia złożył pisemną rezygnację z funkcji Prezydenta i członkostwa w ZG Federacji. Rezygnacja została przyjęta. Zarząd obradujący w składzie 12 osób na stan 24 członków zdecydował o wyborze nowego prezydenta, którym wybrany został członek Zarządu Federacji SSM Pan. Zdzisław Czarnecki ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, któremu złożyliśmy życzenia pełnej realizacji szerokiego programu działania zgodnie z oczekiwaniami członków Federacji.

Zarząd przyjął w skład Federacji stowarzyszeń I Oddział Mazowieckiego Związku Polskich Spadochroniarzy oraz jako członka wspierającego Desantową Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczej z Ożarowic woj. śląskie. Na wniosek Mundurowego Klubu Motorowego RP przygotowano prezentację propozycji hymnu Federacji. Dokonał jej Pan Jacek Baszczyński. Utwór utrzymany jest w tempie marszowym. Hymn będzie dopracowywany i zaprezentowany na przyszłorocznym kongresie, planowanym na dzień 4 marca 2014 r. Zarząd Federacji rozpatrywał również sprawę nadania sztandaru dla Federacji. W wyniku dyskusji przeważała koncepcja, aby uhonorowanie Federacji sztandarem przesunięto np. na kolejny Kongres, jako wynik zdynamizowania działalności i pełniejszego spełnienia oczekiwań jej członków. Jednak decyzję ostateczną co do tego wydarzenia jak uzgodniono - powinien podjąć II Kongres Federacji. Zarząd zdecydował także o konieczności zebrania wniosków co do zmiany niektórych przepisów zwartych w Statucie Federacji np. co do hymnu federacji, sztandaru czy zmiany zasady reprezentowania federacji nie jak dotychczas przez cały zarząd, a przez ustalonych przedstawicieli. Pani Skarbnik Federacji złożyła informację o sytuacji finansowej Federacji. Ustalono, że Sekretarz Generalny przypomni na piśmie członkom zalegającym o realizowaniu systemowych wpłat, które powinny być dokonywane w I racie do końca marca, a w II racie do końca czerwca każdego roku. Zarząd ustalił, aby w przypadku przyjęcia stowarzyszenia kandydackiego w skład Federacji w trakcie roku kalendarzowego, pobierać będzie składkę członkowską w kwocie proporcjonalnej, z uwzględnieniem składki miesięcznej. Podczas posiedzenia poinformowano nas, że Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest na etapie tworzenia własnej ( o szczególnym interwencyjnym charakterze) sieci telefonii komórkowej. Współpracuje w tym zakresie z POLKOMTELEM Sp. z o.o. z Warszawy. Jest koncepcja poszerzenia klientów tej sieci o członków stowarzyszeń wchodzących w skład naszej Federacji. Projekt powinien być gotowy na II Kongres Federacji.

Celem tego przedsięwzięcia jest:

  • objęcie opieką naszych członków, by jak najdłużej mieszkali we własnym domu, a nie w Domu Opieki (działanie przeciw wykluczeniu);
  • łączyć więź pokoleń w naszym środowisku.

Integracja przez telekomunikację. Pilotażowo testowany jest ten system w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktualnie idzie o podawanie naszych najstarszych i mało sprawnych emerytów, czy rencistów do tego systemu. Czasu na to jest niewiele – bo ok. 3 miesięcy. O szczegółach będziemy informowali, ale także tematykę tę przewidujemy do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu naszego Prezydium. Podczas posiedzenia zarządu przyjęto wstępnie projekt regulaminu kongresu.

 Opracował. Albin Piątkowski.- Wiceprezydent Federacji-Prezes ZG ZEiRPRP   

 

Poniżej podajemy linka do strony internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych zawierający informację o wyborze nowego Prezydenta Federacji.

Gratulujemy. http://www.fssm./stona-glowna/

 

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło darmowy portal o prawie.

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) uruchomiło Publiczny Portal Informacji o Prawie pod adresem http://ppiop.rcl.gov.pl. Można na nim odnaleźć akty prawne, sprawdzić, czy wydano rozporządzenie do ustawy albo czy zrealizowano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Dostęp do portalu jest bezpłatny. Jego uruchomienie zakładał przyjęty w styczniu program rządowy „Lepsze regulacje 2015”.
Czy portal okaże się konkurencją dla komercyjnych programów informacji o prawie? Od początku RCL zastrzega, że nie taki jest cel budowy państwowego systemu.
To nie konkurencja, lecz alternatywa. Odpłatne systemy komercyjne są i będą istniały. Dają one użytkownikom dużą wartość dodaną w postaci np. literatury czy uporządkowanego orzecznictwa, której państwo nigdy nie przejmie na swoje barki. Mnie osobiście marzy się jednak system, który będzie dostępny dla każdego bez względu na jego sytuację finansową. System, w którym państwo stwierdzi, jakie prawo obowiązuje  zapowiadał rok temu w DGP Maciej Berek, prezes RCL.
Obecny kształt strony to zwieńczenie pierwszej części prac nad tym portalem.
Założeniem dla pierwszego etapu było stworzenie narzędzia, które z jednej strony stanowiłoby wsparcie informatyczne dla zadań ustawowych, wykonywanych przez RCL, tj. monitorowanie wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw oraz analizowanie orzecznictwa TK, zaś z drugiej strony pozwalałoby udostępnić zainteresowanym posiadane przez centrum informacje, wnioski z analiz itp., w sposób uporządkowany i czytelny  tłumaczy Barbara Trojanowska-Wysocka, dyrektor departamentu prawnego i orzecznictwa w RCL.
W module „Skorowidz obowiązujących aktów prawnych” zamieszczane są prócz samych aktrów odnoszące się do nich wyroki Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku ustaw moduł uwzględnia również informację o zawartych w nich upoważnieniach do wydania aktów wykonawczych wraz ze stanem ich wykonania.
Moduł „Upoważnienia ustawowe” zawiera informacje o stanie wykonalności tych upoważnień, liczbie aktów wykonawczych wydanych i niewydanych, a także przyczynach opóźnienia. Ponadto zamieszczane tu są informacje o stanie prac legislacyjnych nad projektem aktu wykonawczego oraz jego tekst.
Moduł „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego” zawiera tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem, informację o stanie prac legislacyjnych nakazanych wyrokiem, wreszcie tekst aktu wykonującego wyrok.
W chwili obecnej trwają prace nad drugim etapem. Zakładamy, że po jego zakończeniu portal zostanie wzbogacony o kolejne informacje oraz funkcjonalności, m.in. więcej kryteriów wyszukiwania  zapowiada Barbara Trojanowska-Wysocka.
Wyjaśnia, że rządowe centrum docelowo chciałoby, dodając kolejne funkcjonalności, udostępnić portal zawierający kompleksowe informacje o prawie, orzecznictwie, jak również o wynikach analiz wynikających z ocen ex post obowiązujących przepisów.
Jednakże to, czy uda nam się zrealizować tak ambitny cel, będzie uzależnione zarówno od ewaluacji rozwiązań informatycznych po stronie administracji rządowej i parlamentarnej, jak i od stosowania uzgodnionych narzędzi informatycznych, np. uzgodnionego szablonu aktu prawnego i zasad jego zapisywania w edytorze tekstów  wskazuje dyrektor z centrum.
Podkreśla, że budowa portalu finansowana jest ze środków własnych, wygospodarowanych na ten cel w ramach budżetu RCL.
W związku z tym dalsza jego rozbudowa będzie możliwa w takim zakresie, na jaki pozwoli budżet centrum  dodaje Barbara Trojanowska-Wysocka.
Moduł informuje o upoważnieniach do wydania aktów wykonawczych wraz ze stanem ich wykonania"
 
TUTAJ linki do tej informacji
 
 
 
 

Czas na podróże.

Poniżej przedstwiamy ciekawe informacje o moiżliwościach zorganizowania wycieczek.

Witamy!
Poniżej przesyłamy trochę informacji na temat zasad i kierunków podróży w ramach programów dla Seniorów.W ramach programów dla Seniorów - tych z dopłatami są w tym sezonie następujące kierunki:Majorka z Poznania, Krakowa,  Warszawy, Berlina Costa  Brava z Poznania, Wrocławia, Krakowa, Katowic,Warszawy, Gdańska, Rzeszowa, Bydgoszczy, Berlina Costa del Sol (Andaluzja)z Krakowa, Wrocławia Berlina . Na edycję jesienną nie ma zaplanowanych przelotów z Warszawy, tak jak było do tej pory.Costa Blanca z Krakowa, Katowic, WrocławiaMinorka - ostatni termin i miejsca były na wylot 19.05 z WarszawySevilla, Ibiza  wycofały się z uczestnictwa w programie na ten sezon przy obecnej sytuacji gospodarczej. Sycylia - jest programem specjalnym.Wyloty są z Warszawy, Krakowa i Rzeszowa  i obejmuje terminy 01.04 do 15.06 lub 24.08 do 30.10 Podróż na kierunkach hiszpańskich może być na dowód osobisty lub paszport do wyboru. Dokumenty muszą być ważne minimum pól roku.Hotele uczestniczące w programie nie przyjmują zwierząt.Programy dla Seniorów są z dopłatami rządu centralnego lub lokalnego na kierunkach hiszpańskich. Wymagane, aby przynajmniej jedna osoba na parę miała ukończone 50 lat.Terminy jesienne  Wyloty od 01.09 w zależności od kierunkuMajorka od 15.09  ( z Warszawy, Krakowa, Poznania, Berlina - jest dużo droższy)Costa del sol od 01.09 ( z Krakowa, Wrocławia, Berlina - jest dużo droższy)Costa Brava od 01.09 ( Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Kraków, Berlin - jest dużo droższy) Costa Blanca od 01.10, również zima do 31.05.2014 ( Kraków, Wrocław, Katowice, Berlin - Berlin jest dużo droższy)- jedyny kierunek z opcją wyżywienia all inclusive z Warszawy, Poznania, Katowic i GdańskaFuerteventura od 01.09     Programy Senior nie obowiązują w lipcu i w sierpniu.Program Senior - minimum jedna z osób na parę musi mieć ukończone 50 lat. Nie ma znaczenia czy ktoś pracuje czy nie. Kryterium jest wiek. Jeden Senior może zabrać jednego nie seniora po tej samej cenie. Nawet dziecko. Trzecia osoba w pokoju 2 seniorów bez względu na wiek ma zniżkę.Ceny w tym sezonie Senior 1 od 1790 złotych od osoby za tydzień i od 2790 złotych za pobyt 2 tygodniowy w zależności od terminu, kierunku i dostępności przy założeniu, że podróżuje para - 2 osoby.  Ceny podawane uwzględniają dotację rządową, czyli już obejmują zniżkę.Ceny zawierają: przelot, transfery, zakwaterowanie w 4*, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę polskojęzycznego rezydenta  Osoby samotnie podróżujące mają dopłatę do pokoju jednoosobowego 500 złotych za tydzień i 900 złotych za 2 tygodnie.W programie zdefiniowane są tylko dobrej klasy hotele 4 * - inaczej nie otrzymałyby dopłat, dotacji rządowych. Minimum wyżywienia HB - 2 posiłki, w większości przypadków FB+ - pełne wyżywienie 3 posiłki z napojami + wino.
 

 

Tutaj link do strony internetowej.

 

http://www.topodróże.pl

tel. 0 801 000 736 lub 507183387

Licznik odwiedzin

8520585
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1519
646
8548
7878433
28368
39695
8520585