1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wojewódzkie Spotkanie Weteranów na Opolszczyźnie

W dniu 9 września 2014 roku w Otmuchowie (powiat nyski/) na Zamku wzniesionym w XII-XIII wieku odbyło się Spotkanie Weteranów Pożarnictwa, w którym uczestniczyło 123 emerytów z województwa opolskiego. Organizatorem spotkania był Zarząd Koła Nr 7 w Nysie.

Obecnością na spotkaniu zaszczycili:

- Pan Artur Banaszak – Urząd Miasta i Gminy Otmuchów

 • st. bryg. Jerzy Paluch - Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

 • st. bryg. Marek Matczak – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

 • bryg. Paweł Kielar – Komendant Miejski PSP w Opolu,

 • st. bryg. Stefan Szłapa - Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich,

 • st. bryg. Krzysztof Gacek- Komendant Powiatowy PSP w Namyslowie,

 • bryg. Mirosław Jelonek – Komendant Powiatowy PSP w Prudniku,

 • mł. bryg. Marek Kucharski-Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach,

 • st.kpt. Wojciech Wiecha – Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie,

 • mł.bryg. Arkadiusz Kuśnierski -Komendant Powiatowy PSP w Nysie

 • kol. Hubert Burczyk - Sekretarz ZG ZEiRP RP a zarazem Wiceprezes ZW w Opolu,

 • kol. Tadeusz Śliwa – Członek ZG ZEiRP RP jak również Prezes ZW ZEiRP RP w Opolu,

 • Prezesi Kół ZEiRP RP wojewodztwa opolskiego.

Pierwszą częścią tego spotkania było zwiedzanie dziś zwaną "katedrą" - Bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, przez członków Koła nr 11 w Opolu i Koła nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewodnikiem był nasz kol. Jan Boćwiński. Bardzo szczegółowo opowiadał nam o tym historycznym miejscu.

Kościół św. Jakuba, którego bryła architektoniczna góruje nad miastem, zajmuje wyjątkowe miejsce w zespole budowli zabytkowych Nysy. Posiada jeden z najbardziej spadzistych dachów w Europie o niebagatelnej powierzchni 4 tysięcy metrów kwadratowych oraz jeden z najniżej zawieszonych żyrandoli, ufundowany przez kanonika wrocławskiego i nyskiego Mikołaja Tintzmanna w 1598 roku. Żyrandol ten ma przeszło 400 lat, a po odnalezieniu został ponownie zawieszony na 800-lecie poświęcenia świątyni. Jest to drugi pod względem kubatury, po gdańskiej bazylice mariackiej, zabytkowy kościół w Polsce. Wsparte na smukłych 27-metrowych filarach.

W Nysie, od czasu jej lokacji w 1223 roku (a nawet wcześniej) rezydowali w swoim zamku biskupi wrocławscy. Przez 160 lat miasto to było ich stałą siedzibą. Nic więc dziwnego, że wspaniała, olbrzymia, reprezentacyjna świątynia tych hierarchów nieoficjalnie nazywana była "katedrą".

Północna barokowa kaplica Trójcy Świętej z przełomu XVII i XVIII wieku, wykonana według projektu Krzysztofa Tauscha, przykryta jest kopułą ze sztukateriami i polichromiami Feliksa Antoniego Scheflera z 1753 roku . Z tego samego okresu pochodzi rokokowy ołtarz z marmuru przeworzeńskiego, wykonany przez rzeźbiarza Antoniego Joerga. Znajduje się tu także malowany witraż przedstawiający Świętą Rodzinę.

Barokowa kaplica Najświętszego Sakramentu w południowej części kościoła powstała w 1679 roku. Zachował się w niej fragment fresku, prawdopodobnie autorstwa Antoniego Schefflera.

W kościele znajduje się ponadto szesnaście bocznych kaplic gotyckich. Są to:

 • Kaplica Wniebowzięcia NMP z obrazem pochodzącym z dawnego barokowego ołtarza głównego. W prawym dolnym narożniku malowidła widoczna jest scena ukazująca pożar miasta, gaszony przez aniołów, oraz wizerunek św. Jakuba modlącego się do Trójcy Świętej za pośrednictwem Matki Bożej o ratunek dla Nysy.

 • Kaplica św. Jakuba z ołtarzem neogotyckim i fragmentem witraża z XIX wieku.

 • Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z zachowanym sklepieniem sieciowym z około 1550 roku. Obraz Madonny Jasnogórskiej wykonany został z okazji Milenium chrztu Polski w 1966 roku.

 • Kaplica Bracka z kamiennym, polichromowanym, manierystycznym ołtarzem z 1612 roku, w którego centralnej części, w mandorli umieszczona jest rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zaś w predelli przedstawione zostały sceny Zwiastowania Pokłonu Pasterzy. Na uwagę zasługuje także renesansowe zwieńczenie kraty z 1609 roku.

 • Kaplica Matki Bożej Szkapleżnej z XVI wieku – dobrze zachowana, prawie niezniszczona przez pożar z 1945 roku, ze sklepieniem sieciowym oraz witrażem z XIX wieku.

 • Kaplica Matki Boskiej Różańcowej z manierystycznym ołtarzem.

 • Kaplica św. Jana Chrzciciela z renesansowym zwieńczeniem kraty z 1585 roku.

 • Kaplica św. Krzyża.

 • Kaplica Ogrójcowa.

 • Kaplica świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Pięć kaplic pełniących funkcję mauzoleów biskupów – Kaspra z Łagowa, Jakuba Salzy, Marcina Gertsmanna, Jana Sicza i Baltazara z Promnicy.

W Bazylice pochowano ośmiu biskupów wrocławskich – Wacława Piasta, Jana Sicza, Baltazara z Promnicy, Kaspra z Łagowa, Jakuba Salzę, Sebastiana Rostocka, Martina Gertsmanna i Pawła Alberta. Ponadto jest tu jeszcze złożone serce biskupa Fryderyka von Hessen. W świątyni znajduje się w związku z tym szczególnie bogaty i o wyjątkowej wartości zespół rzeźby nagrobnej z XV-XVIII wieku, obejmujący sarkofagi i epitafia nie tylko biskupów, ale także licznych innych duchownych oraz wielu rycerzy i mieszczan.

W obejściu prezbiterium zachowały się cztery barokowe konfesjonały.

Wyjątkowej wartości dziełami kowalstwa artystycznego są bogato dekorowane późnogotyckie, renesansowe, manierystyczne i barokowe, kute z żelaza kraty w bocznych kaplicach.

Pamiątkę po odwiedzeniu katedry przez Władysława IV Wazę - syna Zygmunta III Wazy, stanowi wbudowana we wnętrzu kościoła pamiątkowa tablica. Bywał u swojego wuja arcyksięcia Habsburga biskupa Karola Ludwika i jego następcy, swojego brata Karola Fedynarda Wazy. 

Drugą częścią naszego spotkania był przejazd do Otmuchowa, gdzie wraz z przewodnikiem zaproszono nas na spacer po mieście.

Otmuchów – to eden z najstarszych grodów kasztelańskich na śląsku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1155 r., znajdował się wówczas (i aż do 1810 r.) w posiadaniu biskupstwa wrocławskiego. W XIV wieku otoczony murami. Niszczony wojnami tracił swe znaczenie na rzecz rozwijającej się w sąsiedztwie Nysy, ówczesnej stolicy księstwa biskupiego.

Powstanie herbu miasta datuje się na rok 1347. W herbie znajduje się otwarta brama miejska w kolorze białym na niebieskim polu. Od XIV wieku używana jako pieczęć miejska.

W czasie II wojny światowej w miejscowości Niemcy utworzyli jeden z obozów koncentracyjnych dla Polaków na Śląsku tzw. Polenglager 86.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

 • układ urbanistyczny średniowiecznego założenia miasta ,

 • kościół par. pw. śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, okazała barokowa budowla z l. 1690-1701 - z końca XVII w., wzniesiona na wzgórzu, na miejscu istniejącego dawniej kościoła, pełni obecnie funkcję kościoła parafialnego. W kościele tym, znajdują się cztery obrazy pędzla Michała Leopolda Willmanna, a także seria 38 fresków, które na zlecenie biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika wykonał Karol Dankwart, twórca m.in. prac w Kościele św. Anny w Krakowieczy na Jasnej Górze. Kościół jest siedzibą parafii,

 • kościół ewangelicki, z XIX w. ,

 • kaplica pw. Świętego Krzyża, ul. Krakowska, z XVIII w. ,

 • cmentarz parafialny, z XIX w.

 • kościół cmentarny pw. św. Anny, neogotycka budowla, pochodząca z drugiej połowy XIX wieku. W miejscu tym istniał od średniowiecza szpital miejski i kaplica pw. N. M. Panny, fundacji biskupów wrocławskich

 • kaplica, z poł. XIX w.

 • cmentarz żydowski, na terenie parku „Bażanciarnia”, z lat 1830-1935

 • zespół zamkowy, z XIII-XVIII w.-XIX w.:

  • zamek biskupi, wzniesiony prawdopodobnie w XIII w. na miejscu drewnianego grodu kasztelańskiego, sprzed 1155 roku, na szczycie górującego nad okolicą wzgórza. Dwukrotnie zniszczony w czasie wojen husyckichwojenw latach 1430 i 1443. W 1484 roku został przebudowany przez biskupa Rotha. W latach 1585-1596 przebudowano go ponownie w stylu renesansowym. Z tego okresu pochodzi m.in. zwieńczenie wieży zamkowej i sgraffitowe obramowan ie okien. W roku 1646 zamek został zajęty przez Szwedów. Na dziedzińcu zamkowym mieściły się zabudowania gospodarcze oraz kaplica zamkowa, znana z przekazów od 1470 roku. Według opisu z roku 1666 była to budowla kamienna, sklepiona o ceglastej posadzce i kryta dachówką. Na wieżyczce kapicy znajdował się zegar słoneczny. W centralnej części dziedzińca jest studnia, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów zamku są schody, zwane końskimi. Schody zostały wzniesione na polecenie biskupa Filipa von Sinzendorf, który w wyniku choroby poruszał się w lektyce. Rezydencja obejmowała także zamek dolny,

  • pałac - zamek dolny, zbudowany w latach 1706-1707 przez nyskiego architekta M. Kleina w stylu barokowym. Obecnie siedziba - budynek Urzędu Miasta i Gminy

  • studnia z obudową,

  • park,

 • fragmenty murów obronnych - miejskich, do naszych czasów zachowały się odcinki murów w różnych częściach miasta a także:

  • basteja w ścianach domu, ul. Cicha 2/3

  • wieża - brama „Wróbla”, z XV w., XVI w., zwana Bramą Nyską, gotycka, zwieńczona renesansową attyką, niegdyś miejskie więzienie,

 • ratusz, prawdopodobnie zbudowany został około 1538 roku - XVI w. w stylu renesansowym. Swój obecny wygląd zawdzięcza odbudowie w 1817 r. Fasadę ratusza zdobi późnorenesansowa dekoracja sgraffitowa. Na ścianach ratusza zachował się XVI-wieczny zegar słoneczny. Zegar ten często nazywa się "Zegarem Paracelsusa”, na cześć legendy, mało wiarygodnej, ale jakże romantycznej, według której ów słynny medyk miał zawitać do Otmuchowa podczas swoich podróży, i wybawić miasto od zarazy, ratusz wypisany z księgi rejestru

 • dom, ul. Krakowska 4, z połowy XIX w.

 • budynek gospodarczy, ul. Orkana 2, z połowy XVIII w.

 • domy, Rynek 2, 3, 4, z XVII-XVIII w.

 • domy, ul. Nyska- 2, 4, 6, 8, z XVII/XVIII w., XIX w.

Trzecia część to uroczyste spotkanie przy kawie i cieście upieczonym przez Panie z koła nyskiego Spotkanie otworzył i przywitał zaproszonych gości i emerytów kol. Tadeusz Śliwa. Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Odznakę „Zasłużony dla ZEiRPRP” wręczono bryg. M. Jelonkowi - Komendantowi Powiatowemu PSP w Prudniku. Następnie zaproszonym gościom, prezesom kół, członkom ZW w Opolu oraz członkom Komisji Rewizyjnej ZW w Opolu zostały wręczone przez kol. Huberta Burczyka-sekretarza ZG pamiątkowe medale z okazji

20-lecia Związku Emerytów i Rencistów RP.

Życzenia dla emerytów i rencistów złożyli:

-st. bryg. Jerzy Paluch – w imieniu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu

oraz przekazał i odczytał pisemne życzenia od

Pana Stanisława Rakoczego - Wiceministra Spraw Wewnętrznych,

- Pan Artur Banasiak

- Kol. Hubert Burczyk

a Kol. Tadeusz Śliwa poinformował o działalności w II półroczu 2014 roku.

Spotkanie odbyło się w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Cała ekipa, która przygotowała nam to wspaniałe spotkanie spisała się na medal. Była to również okazja do wspomnień o latach minionej służby oraz naszych planach, marzeniach i oczekiwaniach.

tekst oraz zdjęcia przygotowała: kol. M. Kostrzewska oraz A. Połoszczański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak działają w Prudniku.

 

 

Wraz z kończącym się latem grupa emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu prudnickiego postanowiła wspólnie poznać ciekawą historią miasta, poprzez zwiedzanie ważniejszych obiektów zabytkowych Prudnika. Z zaproszenia skorzystała Pani Adela Baron, co uświetniło nasze spotkanie. Po zakończeniu zwiedzania zaplanowanej trasy udaliśmy się na wspólny obiad, w trakcie którego poruszono również zagadnienia związane z historią pożarnictwa na terenie powiatu prudnickiego.

W następną sobotę to jest 6 września br. ponownie spotkaliśmy się na terenie koła łowieckiego Nr 4 "Odyniec" w Lubrzy obwód Nr 96 Leśnictwo Kopalina. Uczestnicy spotkania integracyjnego między biesiadowaniem (śpiewaniem) przy akompaniamencie kol. Stanisława Synowczyńskiego rywalizowali w konkurencjach wbijania gwoździ oraz strzelania z wiatrówki do tarczy. Ponad 30 osobowa grupa uczestników spotkania w dobrych humorach wracała do domów, deklarując chęć ponownego spotkania się za rok.

Poniżej relacje zdjęciowe.

 

Międzywodzie - turnus rehabilitacyjny Opolskich Emerytów z Rodzinami.

To były piękne dni w Ośrodku ,,NEPTUN" w Międzywodziu nad Morzem Bałtyckim na turnusie rehabilitacyjnym od 30.06 - 14.07.2014 r Opolskich Emerytów i Rencistów wraz z Rodzinami. Turnus ten zorganizował Zarząd Koła Nr 11 w Opolu. Dom wczasowy, w którym byliśmy zakwaterowani położony jest w sąsiedztwie sosnowego lasu, odległego od morza zaledwie o 100 m. Wspaniałe otoczenie lasów, specyficzny mikroklimat - wyjątkowy korzystny dla zdrowia, gdzie można naładować akumulatory sił witalnych na cały rok. Klimat morski-powietrze nasycone jodem i solą, skuteczne zabiegi, masaże oraz spacery nad morzem wpłynęły na poprawę naszego zdrowia i samopoczucia. Personel ośrodka zadbał nie tylko o pyszne posiłki ale także o rozrywkę, organizując nam wycieczki / Wapnica -Jeziorko Turkusowe, Międzyzdroje – Aleja Gwiazd, Molo czy Kamień Pomorski – Konkatedra św. Jana Chrzciciela, Marina /, wieczorki taneczne oraz spotkania przy grillu.

Międzywodzie rankiem słoneczkiem budziło każdego z nas i zachęcało do spacerów wzdłuż brzegu naszego bałtyckiego morza.

Zabieramy ze sobą: płuca pełne jodu, opalone lica... No i wspomnienia! A jakie? To już nasza tajemnica! Było super, wrócimy do Międzywodzia za rok!.

 Poniżej relacja zdjęciowa.

Licznik odwiedzin

8518588
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
168
832
6551
7878433
26371
39695
8518588