1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

JUBILEUSZ 20 – LECIA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

14 kwietnia 2016 r. odbyły się obchody 20 – lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w woj. opolskim. Uroczystość została poprzedzona : 

  • ogodz.11.00 zapaleniem  przez naszych przedstawicieli zniczy przy 2 obeliskach przed Komendą Wojewódzką PSP w Opolu,

  • o godz. 12.00 Mszą św. w Kościele Parafialnym w Chrząszczycach, odprawioną z okazji Jubileuszu przez ks.mł.bryg.dr.hab. Józefa Urbana – Kapelana opolskich strażaków oraz Proboszcza tej parafii ks.dr.Krystiana Ziaję. 

Uroczystość  rocznicowa rozpoczęła się o godz. 13.00 w Domu Konferencyjnym w Chrząszczycach i składała się z  3 części. Pierwsza – to benefis byłego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu -  Pana płk poż. Romualda Kocielskiego –zasłużonego  dla ochrony przeciwpożarowej województwa  opolskiego i kraju oficera pożarnictwa, który 1 października 2015 r. obchodził 85 urodziny. 

Druga –to przedstawienie dorobku Związku w okresie 20 lat jego funkcjonowania w województwie opolskim. 

Trzecia- to spotkanie  koleżeńskie weteranów pożarniczej służby. 

Część pierwsza-benefis 

Pan płk poż. Romuald Kocielski przybył na uroczystość wraz z małżonką Krystyną oraz synami: Leszkiem oraz Markiem /również oficerem PSP/.Rozpoczęła się ona piękną i ulubioną przez Pułkownika piosenką „Matko moja” – odtworzoną podczas wejścia na salę Jubilata i jego rodziny. 

Gości przywitał gospodarz uroczystości Krzysztof  Maślankiewicz –Prezes ZW ZEiRP RP w Opolu. 

Prowadzący uroczystość – Henryk Stroński, zwracając się do Jubilata, przytoczył słowa  Seneki- wielkiego  filozofa rzymskiego  „Jeśli chcesz żyć dla siebie, trzeba abyś żył dla innych”  i stwierdził, że życie Pana Pułkownika, jest wypełnieniem tej maksymy wielkiego myśliciela - życiem dla innych zarówno na niwie zawodowej, jak i rodzinnej, czego potwierdzeniem jest życiorys Jubilata, który  następnie został przedstawiony przez Jana Boćwińskiego. Podczas przedstawiania życiorysu prezentowane były zdjęcia obrazujące drogę zawodową płk Kocielskiego. 

Po wysłuchaniu jakże ciekawego, pełnego życia i działania życiorysu Pana Pułkownika, zostały  Mu złożone życzeniami. 

Z życzeniami pośpieszyli m.in.: Opolski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Marek Kucharski, byli Komendanci Wojewódzcy PSP w Opolu - nadbrygadierzy w st. spocz. Jerzy Seńczuk oraz Karol Stępień, Zbigniew Owczarek i Eugeniusz Nowacki – Prezes i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu, Henryk Szczotka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Opolu, Stanisław Pacyna - były Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w  i Tadeusz Śliwa jego zastępca. Komendanci Miejski i Powiatowi PSP województwa  na czele z ich dziekanem st. bryg. Krzysztofem Gackiem, Komendant Powiatowy PSP z Raciborza st.bryg. Jan Pawnik oraz były Komendant z Raciborza płk poż. w st. spocz. Zdzisław Drozd, Prezesi Zarządów Wojewódzkich ZEiRP RP w Katowicach – Roman Szłapa i we Wrocławiu-Eugeniusz Engel, Zarząd Wojewódzki  naszego Związku w Opolu na czele z Prezesem ZW Krzysztofem Maślnkiewiczem, Zarząd Koła nr 11 w Opolu (którego członkiem jest Jubilat) pod kierownictwem Ryszarda Sajkowskiego. Następnie Pan Pułkownik podziękował wszystkim za pamięć i życzenia. Po czym została odśpiewana tzw. „ Wiązanka Kocielskiego” Kończąc benefis, prowadzący życzył Panu Pułkownikowi i Jego najbliższym miłych wrażeń płynących z tego spotkania, jak również wielu dalszych lat życia, radości i miłości na każdy kolejny dzień i stwierdził- na usta każdego z nas cisną się słowa- Dziękujemy Panie Pułkowniku. 

Część druga- 20-lecie Związku 

Referat o działalności ZEiRP RP w woj. opolskim wygłosił Prezes ZW – Krzysztof Maślankiewicz. Referat zawierał informacje o: 

-głównych celach Związku, 

-genezie powstania Związku na szczeblu krajowym w 1994 r, 

- genezie powstania Związku w woj. opolskim -  29 marca 1996 r., 

- najważniejszych wydarzeniach i działaniach w okresie 20 lat funkcjonowania, 

- ludziach zasłużonych dla Związku na szczeblu województwa. 

Dane statystyczne: 

Na dzień: 

 grudnia 1996 r. w województwie opolskim działało 7 Kół, a stan członków wynosił 162,

1stycznia 2016 r. w województwie opolskim działało 12 Kół, a stan członków wynosił 496. 

Wszystkie Zarządy Kół ZEiRP RP zostały zarejestrowane w Starostwach Powiatowych, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach. 

W Zarządzie Wojewódzkim na przestrzeni 20 lat- działały 43 osoby, a w Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – 4,

Zorganizowano 46 wycieczek zagranicznych i 25 wycieczek  i pielgrzymek krajowych,

Zorganizowano 19 Mszy św.  za tych co „Odeszli na wieczną służbę”

oraz 10 wyjazdów liturgicznych do kościołów pw. Świętego Floriana w Diecezji Opolskiej. 

Na zakończenie podziękował byłym  i obecnemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP i ich zastępcom, wszystkim emerytom którzy pełnili funkcje w Zarządzie Wojewódzkim i Komisji Rewizyjnej naszego Związku. Szczególne słowa podziękowań i uznania skierował do. Jana Boćwińskiego i Huberta Burczyka za ich pracę na rzecz Zarządu Głównego ZEiRP RP. 

W następnym punkcie uroczystości 10 osobom  zostały wręczone odznaki – Zasłużony dla ZEiRP RP, a 5 zostało wyróżnionych medalami 20 – lecia Związku. 

Miłym akcentem uroczystości było również wyróżnienie Medalem Pamiątkowym ZG Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu, a Złotym Medalem XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego – Krzysztofa Maślankiewicza oraz  Prezesa Honorowego Tadeusza Śliwę. 

W następnym punkcie –  Jan Boćwiński - autor  wydanej przez Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu książki o byłym Komendancie Wojewódzkim Straży Pożarnych w Opolu płk. Zdzisławie Filingierze – przedstawił genezę jej powstania. 

Następnie liczne grono gości i emerytów pożarniczych zostało uhonorowanych  okolicznościowymi pamiątkami tj. reliefami ( wykonanymi przez Stanisław Kuszłę- wiceprezesa ZW), książkami o płk Filingierze  i 20 – leciu Związku. 

W kolejnym punkcie zostały na ręce Prezesa Maślankiewicz złożone liczne gratulacje, podziękowania i życzenia. 

Kończąc tę część uroczystości Prezes Zarządu Wojewódzkiego podziękował
za otrzymane gratulacje i życzenia oraz zaprosił wszystkich do dalszego świętowania – udziale w spotkaniu weteranów służby pożarnicze województwa opolskiego. 
Dzięki uprzejmości Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- nagłośnienie  i obsługę multimedialną uroczystości w której uczestniczyło 180 osób  zapewnili strażacy Komendy Wojewódzkiej.

 

 Opracował-Henryk Stroński

 

Zdjęcia- Tadeusz Śliwa

 

 TUTAJ link do TVP Opole.

TUTAJ drugi link do TVP Opole

 

 

 


 

Czwarte posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Opolu-VI kadencja

Dnia 16 marca 2016 roku w świetlicy KW PSP Opole ul. Budowlanych 1, odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Opolu.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie ZW w Opolu, Prezesi Kół, Wojewódzka Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście:

 • bryg. Marek Kucharski -Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu,

 • kol. Tadeusz Śliwa -Prezes Honorowy ZW w Opolu,

 • kol. Aleksander Połoszczański – Sekretarz Koła Nr 11 w Opolu,

Prowadzący obrady Kol. Krzysztof Maślankiewicz – Prezes ZW w Opolu przywitał uczestników posiedzenia, przedstawił porządek obrad i omówił działania Prezydium ZW w Opolu od

trzeciego posiedzenia ZW w Opolu.

Bryg. Marek Kucharski- OKW PSP w Opolu poinformował o anulowaniu Zarządzenia Nr 17/2014,

a dotyczącego spraw funduszu socjalnego w KW PSP Opole.

Upoważniono Prezydium ZW w Opolu do rozmów w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego

w 2016 roku.

Kol .Krzysztof Maślankiewicz omówił:

 • stan organizacyjny Związku w województwie opolskim: na dzień 31.12.2015 było

  496 członków, w tym Kobiet-89 i Mężczyzn -407,

 • istnieje 12 Kół Związku i wszystkie koła są zgłoszone do starosty,

 • najważniejsze zadania na 2016 rok:

 • zorganizowanie uroczystości 20-lecia Związku w województwie opolskim w dniu

  14 kwietnia 2016 roku, w tym: Msza Św, benefis płk poż. w st. spocz. Romualda

  Kocielskiego, wręczenie wyróżnień , promocja książki o płk poz. w st. spocz.

  Zdzisława Filingiera.

  Uroczystość zostanie zorganizowana w gościńcu w Chrząszczycach i weźmie w niej

  udział ok. 200 osób.

 • Poczet sztandarowy na Pielgrzymkę Strażaków na Górę Świętej Anny w dniu

  8 maja 2016 roku, wystawi Koło Nr 3 Kędzierzyn-Koźle,

 • Msza Św. za strażaków i członków ich rodzin odbędzie się w październiku 2016 roku

  w pow. oleskim .

Wiceprezes ZW w Opolu Kol. Stanisław Kuszła omówił organizację wycieczki zagranicznej

w dniach 06-07 czerwca 2016 roku do Berlina i Poczdamu.

Ustalono ilość wycieczek krajowych, jednodniowych:

 • Koło w Nysie - do Wojsławic,
 • Koło Nr 11 w Opolu - do Tarnowskich Gór,
 • Koło w Prudniku - do Książa,
 • Koło w K-Koźlu - do Krakowa,

Kol. Małgorzata Kostrzewska omówiła organizację turnusu rehabilitacyjnego w Mrzeżynie.

Kol. Józef Manderla- Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej omówił kontrolę ZW w Opolu, przeprowadzoną w lutym 2016 roku. Uwag nie stwierdzono.

Kol. Krzysztof Maślankiewicz podziękował za udział w dyskusji i złożył życzenia świąteczne.

 

Po raz trzeci organizujemy turnus rehabilitacyjny

Zarząd Koła ZEiRP RP Nr11 w Opolu, informuje i zaprasza naszych członków wraz z rodzinami woj. opolskiego na turnus rehabilitacyjny, który wśród naszych członków, cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem turnus organizujemy do miejscowości nadmorskiej Dzwirzyno, w Ośrodku Wypoczynkowym ,,DORWIT” w woj. zachodnopomorskim, pow. kołobrzeskim, w dniach od 2 do 15 lipca br.

Ośrodek położony w centrum miejscowości, w pobliżu kościół, poczta, apteka. Odległość do morza to ok. 300 metrów oraz ok. 1 kilometra od Jeziora Resko gdzie można skorzystać m.in. z rowerów wodnych windsurfingu, kitesurfingu czy kajaków. Główne centrum rozrywkowe oddalone o 500 metrów to Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji gdzie w okresie wakacyjnym odbywają się różnego rodzaju eventy. Na terenie GOSIR - u można dodatkowo skorzystać m.in. z profesjonalnych kortów tenisowych, boisk do koszykówki, kometki, piłki nożnej, skate parku oraz z pola do minigolfa.

Ośrodek oferuje pokoje1, 2, 3 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, z balkonami lub bez. Pokoje zlokalizowane są na kondygnacjach od parteru po czwarte piętro. Wyposażone są w: TV, radio, czajnik bezprzewodowy. Sprzęt plażowy (leżaki i parawany) do wypożyczenia w recepcji.

Cena skierowania zawiera:

 • badanie lekarskie - początkowe i końcowe oraz interwencyjna opieka medyczna,

 • dwa zabiegi dziennie w dni robocze,

 • 13 noclegów,

 • posiłki – 3 razy dziennie,

 • ognisko z pieczeniem kiełbasek z muzyką na żywo,

 • 2 wieczorki taneczne,

 • wieczór karaoke,

 • wypożyczenie kijków do nordic walking;

 

Na terenie obiektu mieści się:

baza zabiegowa

jadalnia

salka gimnastyczna

stół tenisa

parking

miejsce na gril

niewielki plac zabaw dla dzieci

dostęp do Internetu (hot spot)


Dźwirzynoposiada specyficzny mikroklimat, który wspiera leczenie chorób układu odechowego. Turnusy rehabilitacyjne oraz profesjonalna baza zabiegowa, to główne atuty ośrodkasprzyjające udanemu wypoczynkowi.

Zapisy przyjmuje nasza kol. Urszula JOSEK – skarbnik Koła i ZW w Opolu,

do dnia 31 marca br., tel. kontaktowy 600 052 792.

Koszt turnusu, to 1560 zł (z balkonem) oraz 1510 zł (bez balkonu) za 14-to dniowy pobyt w ośrodku, z wszystkimi atrakcjami, które czekają wypoczywających na miejscu.

Zapewniamy także dojazd i powrót autokarem przy dodatkowej niewielkiej opłacie.

Pełną informację o ośrodku można znaleźć na stronie www.dorwit-perla.pl

Serdecznie zapraszamy!

Nadzwyczajne walne zebranie Koła Nr 11 w Opolu

W świetlicy KW PSP Opole, odbyło się w dniu 03 lutego 2016 roku, nadzwyczajne walne zebranie Koła nr 11 w Opolu. Zostało zwołane na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej Koła, w trybie art.43 pkt 7 Statutu ZEiRP RP- uchwalenie wyższych składek członkowskich.

Prezes Koła Kol. Ryszard Sajkowski przedstawił porządek zebrania i po dyskusji, podjęto uchwałę o podwyższeniu składki członkowskiej od 01.01.2016 roku w wysokości 50zł rocznie.

Zaproszona st.kpt. Beata Ligęza- Z-ca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWPSP Opole i jednocześnie Przewodnicząca Komisji Socjalnej (dotyczy funduszu socjalnego emerytów i rencistów KWPSP Opole), omówiła wykorzystanie funduszu socjalnego za 2015 rok.

Z rocznego zasilenia finansowego, 75% środków funduszu, wykorzystano na zapomogi dla emerytów i rencistów oraz dopłatę do kosztów leczenia. Świadczy to o zubożeniu określonej grupy emerytów i rencistów pożarnictwa województwa opolskiego.

Skarbnik Koła, Kol. Urszula Josek omówiła wycieczkę organizowaną przez ZW w Opolu:

- wycieczka do Berlina i Poczdamu w dniach 06-07 czerwca 2016 roku- koszt 340zł/osoby.

Zapisy przyjmuje Kol. Stanisław Kuszła do dnia 29.02.2016 roku wraz z uiszczeniem przedpłaty w wysokości 150zł/osoby.

Omówiono także program Wojewódzkiego Spotkania Weteranów Służby Pożarniczej Województwa Opolskiego, które odbędzie się w dniu 14.04.2016 roku w restauracji „Pod Różą” w Chrząszczycach.

Tekst i zdjęcia TŚ

Licznik odwiedzin

8518764
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
344
832
6727
7878433
26547
39695
8518764