1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Dni ochrony p.poż. w woj. zachodnio-pomorskim.

Miesiąc maj to czas aktywnych uroczystości, spotkań i prac w środowisku ochrony przeciwpożarowej, to czas licznych spotkań weteranów pożarniczej służby, organizowanych w szczególności przez organizacje Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z takich akcentów w województwie zachodniopomorskim było posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Szczecinie, zorganizowane w połowie maja z udziałem prezesów zarządów kół, skarbników oraz niektórych aktywnych działaczy z tego środowiska.

Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że liczny udział przedstawicieli kół był możliwy dzięki zapewnieniu dojazdu na to spotkanie przez komendantów powiatowych PSP, którzy uczestniczyli w swojej służbowej odprawie. Na takie organizacyjne połączenie dojazdu wyraził zgodę Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Henryk Cegiełka – któremu w tym miejscu jeszcze raz za to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również komendantom powiatowym(miejskim) PSP za zapewniony przejazd dla uczestników tego spotkania.

W porządku posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego były sprawy dotyczące:

  • Szkolenia skarbników zarządów kół na podstawie Instrukcji Finansowej Związku EiRPRP.

  • Zapoznania z harmonogramem przebiegu uroczystości związanych z obchodami 20 lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na wszystkich szczeblach,

  • Wprowadzenia ubezpieczenia grupowego w TU Allianz wg programu „Strażak Emeryt 2014”.

  • Problematyki związanej z funduszem socjalnym dla emerytów, rencistów i ich rodzin,

  • Sprawy organizacyjne w tym dotyczące oceny działań kół przedstawianych w opracowywanych rocznych sprawozdaniach.

Ustalono, że tak jak w latach ubiegłych – w miesiącu grudniu – będziemy organizowali uroczyste spotkanie z okazji 20 lecia na terenie województwa, połączone z przesuniętymi dla weteranów służby pożarniczej obchodami Dnia Strażaka i Nowym Rokiem.

W tej sytuacji na liczne sugestie prezesów kół – Zarząd Wojewódzki wyraził zgodę na organizację takich obchodów 20 lecia w powiatach – przed uroczystością wojewódzką ale po obchodach centralnych - pod warunkiem uzgodnienia z Zarządem Wojewódzkim – osób do wyróżnień, przewidzianych na szczeblu wojewódzkim.

Szkolenie skarbników zarządów kół i informację o realizacji finansów prowadził kol. Jan Rysz Skarbnik ZW. Generalnie stan w tym zakresie oceniono jako pozytywny, gdyż zobowiązania kół także co do płatności za zamówione medale i wydawnictwo zostały zrealizowane. Dokonaliśmy także wpłaty za składki do Zarządu Głównego za I kwartał 2014 r.

Zapoznanie z programem ubezpieczenia grupowego emerytów pożarnictwa i ich rodzin przeprowadzili pracownicy TU Allianz. Przedstawiono także materiały informacyjne dla uczestników. Na liczne pytania uczestników tego spotkania udzielono szczegółowych odpowiedzi, a poza tym uzgodniono, że dodatkowe materiały co do zgłoszonych pytań zostaną sporządzone i przesłane do kół. Część tych wyjaśnień i materiałów pomocniczych została już wykonana i przesłana do kół ale również do wykorzystania w zarządach wojewódzkich.

Naszym zdaniem podobne spotkania z pracownikami TU Allianz powinny być zorganizowane we wszystkich województwach aby emeryci i renciści otrzymali szczegółową informację w tej sprawie. Warunkiem powodzenia tej wielkiej akcji jest jednak dotarcie z informacją do osób zainteresowanych tym ubezpieczeniem. Prowadzące tą akcje TU Allianz jest w stanie obsłużyć takie spotkania również w województwach, przy czym wskazane jest wcześniejsze sygnalizowanie takich terminów.

Omawiając stan naszej organizacji wrócono uwagę na znaczące ruchy w ilości członków. Stan ten albo nie zmienił się w stosunku do 2012 r. albo się nieznacznie zmniejszył. Jest kilka przypadków przyjęcia do kół nowych członków, przy czym w większości strażacy odchodzący aktualnie na świadczenia emerytalne ( a w całym województwie było ich w roku 2013 – 47) nie są w większości zainteresowani wstąpieniem do naszej organizacji. Dotyczy to przede wszystkim środowiska wielkich miast. Podkreślono, że największy wzrost stanu członków miał miejsce w ubiegłym roku w Kole Białogard ( 10 osób), gdzie prezesem zarządu jest kol. Jerzy Suszyński. Gratulujemy.

W części obejmującej problematykę emeryckiego funduszu socjalnego uczestniczył Pan st. bryg. Mieczysław Cierpicki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na konieczność weryfikacji praktycznego uwzględniania stanu dopłat do kupowanych leków przez emerytów, mających wskazania medyczne do ciągłości takiego leczenia, na praktycznie zaporowe decyzje co do dopłat dla uczestników wycieczek, których od kilku lat w naszym województwie nie ma. Na zwiększenie tego poziomu w skali całego funduszu który określony jest tylko na poziomie 2 %, na określanie wysokości dopłat dla uczestników wycieczek przed wyjazdem aby wiedzieli oni na jaka kwotę mogą liczyć. Zwrócono również uwagę na istniejące jeszcze utrudnienia w przypadkach niektórych emeryckich środowisk w odniesieniu do dopłat za ich spotkania.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu Komendant Cierpicki wiążące jest w rozpatrywaniu takich dopłat w kierownictwie Komendy Wojewódzkiej – stanowisko naszych przedstawicieli w komisji socjalnej, najbardziej znających z autopsji daną sytuację naszych wnioskodawców. Uzgodniono, że w wyniku zgłoszonych uwag kolejne usprawnienia będą wprowadzane po wspólnych rozmowach naszego Zarządu z Komendantem Wojewódzkim.

Tak szerokie grono uczestników tego posiedzenia pozwoliło na omawianie szerszej problematyki i przeprowadzenie szczegółowszych analiz oraz z jednej strony przedstawienie stosownych wniosków do działania zarządu wojewódzkiego a z drugiej strony jest to pomocne dla działań zarządów kół jako podstawowych ogniw naszego Związku.

Fot. Włodzimierz Surdy                                               Opracował: Albin Piątkowski       

 

 

 

Licznik odwiedzin

8518574
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
154
832
6537
7878433
26357
39695
8518574