1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Dolnośląskie wybrało nowe władze na kadencję 2015-2018

 W dniu 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbył się V Zjazd Wojewódzki Delegatów ZEiRP RP Województwa Dolnośląskiego, w którym uczestniczyli delegaci kół, członkowie władz wojewódzkich i prezesi kół oraz zaproszeni goście m.in.:

 

  • st. bryg. Andrzej Szcześniak – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP,

  • st. bryg. Andrzej Abulewicz – Zastępca Dolnoślaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

  • Krzysztof Maślankiewicz – Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP,

  • Zbigniew Szczygieł - przedstawiciel Marszałka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

  • Aleksandr Wesołowski Przewodniczący ZZS” FLORIAN” Województwa Dolnośląskiego, oraz komendanci miejscy i powiatowi PSP przy których działają koła.

W części uroczystej Zjazdu odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Odznakę Honorową „Zasłużony dla ZEiRP RP” otrzymali: st. bryg. Andrzej Abulewicz - Zastępca DKW PSP we Wrocławiu, Dariusz Cisowski - Prezes Koła Brzeg Dolny, Leszek Chudzik - Prezes Koła Bolesławiec i Stanisław Plewka - Prezes Koła Milicz

 Potem wręczone zostały okolicznościowe medale jubileuszowe 20-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP honorowym gościom Zjazdu czynnie współpracującym na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa oraz członkom Związku, które otrzymali m.in. st. bryg. Andrzej Abulewicz, Ryszard Januszkiewicz.

 

W dalszej części odbyła się miła uroczystość wręczenia przyznanego przez DZW specjalnego podziękowania dla Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za współpracę i wydatną pomoc udzielaną DZW w realizacji zadań statutowych oraz za życzliwość i serdeczność dla emerytów i rencistów pożarnictwa woj. dolnośląskiego.

Za prowadzone w kończącej się kadencji działania na rzecz dolnośląskich emerytów i rencistów pożarnictwa, za zaangażowaną działalność statutową w Dolnośląskim Zarządzie, za uśmiech i dyspozycyjność w sprawach związkowych członkowie władz wojewódzkich: Jan Bedorf (wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego), Danuta Ostrowska – Piskorz (skarbnik Zarządu Wojewódzkiego od roku 1999 r. !), Stanisława Socha ( przewodnicząca Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej) otrzymali pamiątkowe witrażyki ze Znakiem Związku i dyplomy z podziękowaniami.

 W szczególny sposób ustępujący Zarząd Wojewódzki podziękował pani Katarzynie Winkowskiej, właścicielce firmy z Wrocławia, za wspieranie działalności emeryckiej wręczając witraż z wizerunkiem św. Floriana oraz pamiątkowy medal 20-lecia Związku.

Po tej miłej ceremonii, delegaci wybrali przewodniczącego Zjazdu, powierzając tę funkcję kol. Janowi Bedorfowi oraz trzy komisje zjazdowe. W Zjeździe uczestniczyło 49 delegatów, co stanowiło 87,5% ogółu, a tym samym Zjazd był władny do podejmowania uchwał. Ustępujące władze złożyły sprawozdania z działalności m.in. w minionej kadencji wzrosła liczebność kół aż o 54 %, a stan członków o ok. 30 %, zorganizowane zostało ponad 130 spotkań i imprez kulturalno – rekreacyjnych w których wzięło udział około 3900 osób. Wojewódzka Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu wysoko oceniła pracę Zarządu Wojewódzkiego i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium, a Zjazd jednogłośnie zatwierdził ten wniosek.

Potem odbyły się wybory do władz wojewódzkich. Zjazd uchwalił, że nowy zarząd zmniejszy się z 16 członków w zakończonej kadencji do 11, a wojewódzka komisja rewizyjna pracować będzie w 3-osobowym składzie. O zmniejszeniu składu zarządu zadecydowały względy ekonomiczne, jak też przyjęto organizowanych będzie więcej posiedzeń zarządu z udziałem prezesów i funkcyjnych kół.

Zjazd wybrał nowe władze w składzie:

 - Zarząd Wojewódzki: Eugeniusz Engel (Oława)– prezes, Henryk Bartłomiejczyk (Legnica) i Jan Bedorf (Oleśnica) – wiceprezesi, Maria Drapiewska (Wrocław) – sekretarz, Grażyna Wójcik (Wrocław) – skarbnik oraz członkowie: Wiktor Husar (Chocianów), Stanisław Koszela (Oleśnica), Stanisław Mazurkiewicz (Oława), Jan Padewski (Jelenia Góra), Stanisław Plewka (Milicz) i Roman Świst (Wałbrzych);

 

- Wojewódzka Komisja Rewizyjna: Bernardyna Zuska (Legnica) – przewodnicząca, Artur Foltyn (Bielawa) – wiceprzewodniczący, Marian Tusiński (Wałbrzych) – sekretarz.

 Na delegatów na Zjazd Krajowy wybrani zostali: Jan Bedorf, Artur Foltyn i Roman Świst.

Zjazd podjął uchwałę programową na kadencję 2015 – 2019 oraz uchwałę o nadaniu tytuł Honorowego Prezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. Ryszardowi Januszkiewiczowi, który wniósł szczególne zasługi w organizację struktur Związku w województwie dolnośląskim. Po reorganizacji administracji państwowej w 1999 r. aktywnie uczestniczył w dostosowaniu struktur Związku do nowych warunków na terenie województwa dolnośląskiego.Był głównym współorganizatorem I i II Zjazdu Wojewódzkiego Związku we Wrocławiu, a Zjazdy powierzyły mu funkcję prezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego w kadencji 1999 – 2003 i 2003 – 2007, jak też delegata na zjazdy krajowe. Olbrzymie zaangażowanie i oddanie sprawom związkowym przyczyniło się do dynamicznego rozwoju organizacyjnego ZEiRP RP w woj. dolnośląskim m.in. we wszystkich powiatach utworzone zostały ogniwa Związku, które posiadały status prawny, a Dolnośląski Zarząd Wojewódzki pod Jego przewodnictwem wykazał się wysokim poziomem pracy na rzecz integracji emerytów i rencistów pożarnictwa z byłych województw Dolnego Śląska.

 Na zakończenie Zjazdu uczestnicy wykonali wspólne zdjęcie, a następnie przenieśli się do Restauracji „Dwa Kolory” na uroczysty obiad, gdzie kontynuowane były rozmowy o Związku, o ochronie przeciwpożarowej, o czasach wspólnej służby, o zdrowiu, o rodzinie ….

 

Tekst i zdjęcia

 

Henryk Bartłomiejczyk

 

Pierwsza seria zdjęć

Druga seria zdjęć

W WAŁBRZYCHU-NOWE PO STAREMU

30 stycznia 2015r., w sali narad KM PSP w Wałbrzychu, przeprowadzono walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła, po którym odbyło się spotkanie noworoczne. Walne zebranie poprzedziła uroczystość, stanowiąca zakończenie Jubileuszu 20-lecia naszego Związku. Otworzyła ją prezes ZK-Halina Goń, która powitała zaproszonych gości oraz członków koła. Następnie wystąpił komendant miejski PSP- st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, który omówił najważniejsze dokonania wałbrzyskiej PSP w 2014r., w tym skuteczną akcję gaszenia pożaru Zamku Książ. Przedstawił projekt zamierzeń na rok2015, w tym wykonanie prac termomodernizacyjnych strażnicy JR-G nr 1, gdzie siedzibę ma również koło. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z ZK i gratulował osiągnięć w związkowej działalności na rzecz wszystkich weteranów pożarniczej służby oraz w zakresie badania, dokumentowania i propagowania historii wałbrzyskiego pożarnictwa oraz jego promocji. Wyraził przekonanie, że dalsza współpraca, będzie pomyślna- także dla dobra całego wałbrzyskiego środowiska pożarniczego. Panu Komendantowi podziękowali -za dobre i serdeczne słowa, prezes ZK- Halina Goń oraz przewodniczący KR- Marian Tusiński. Gratulowali osiągnieć i z uznaniem mówili o akcji na Zamku Książ. Podobnie jak Komendant, wyrazili przekonanie, że współpraca nadal będzie układać się pomyślnie. Wystąpienia komendanta i związkowców wszyscy zebrani nagrodzili brawami. Następnie, członek prezydiów ZG i Dolnośląskiego ZW- Roman Świst oraz komendant, st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, wręczyli kolejnym członkom naszego koła, Medale Jubileuszowe z okazji 20-lecia ZE i RP RP. Kolejnym, bowiem do tej pory członkowie koła otrzymali takie medale podczas emeryckiego Dnia Strażaka, uroczystości centralnej w Częstochowie oraz uroczystości wojewódzkiej we Wrocławiu. Wtedy też medalami uhonorowano panów: Komendanta Miejskiego, jego zastępcę mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszkę, prezesa ZOP ZOSP RP-Ireneusza Niedźwieckiego i samo koło. Medale, które przyznało Prezydium ZG, otrzymali:

•Ewa Świrska, była członek: Dolnośląskiego ZW, Komisji Socjalnej przy Dolnośląskim Komendancie Wojewódzkim PSP, prezes ZK w Świdnicy oraz delegatka na III Krajowy Zjazd Delegatów.

•Edward Lasek b. skarbnik ZW i b. członek WKR w Wałbrzychu, członek ZK od początku jego istnienia, tj. od 6 września 1995r.

•Eugeniusz Czaprowski -członek ZK, były: członek Dolnośląskiego ZW i WKR oraz b. wiceprezes ZK w l. 1998-2007, i uczestnik II Krajowego Zjazdu Delegatów.

•Adam Styrbicki -wiceprezes ZK, od 2007r. W ZK od 1999r. Z tej samej okazji, Zarząd Koła przyznał kolejnej grupie zasłużonych członków listy gratulacyjne. Wręczyli je prezes- Halina Goń, komendant st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak oraz Roman Świst. Otrzymali je; Ewa Świrska, Zbigniew Andrzejewski -członek Komisji Rewizyjnej Koła. Kazimierz Guzicki (ur. w1928r.) członek Związku od 1996r.-we Wrocławiu i od 2001r. w naszym kole. Władysław Jugowiec (ur. w 1932r.) -członek koła od początku jego istnienia. Podobne listy wręczono grupie członków koła podczas emeryckiego Dnia Strażaka.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła, otworzyła prezes Halina Goń i zaproponowała, aby przewodniczył mu-Leszek Palewski, a sekretarzem był Jerzy Cieśliński. Obie kandydatury uzyskały poparcie członków koła. Wybrano komisje: mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków. Następnie przewodniczący zebrania -Leszek Palewski, przedstawił projekt regulaminu zebrania, który został jednogłośnie przyjęty. Po wykonaniu czynności organizacyjnych, przyszedł czas na złożenie sprawozdań z działalności, w 2014r. oraz w całej kadencji. Złożyli je kolejno: prezes ZK-Halina Goń, z działalności zarządu, skarbnik ZK- Sławomir Chruściewicz, finansowe oraz przewodniczący Marian Tusiński z prac i ustaleń Komisji Rewizyjnej. On też przedłożył wniosek o przyjęcie sprawozdań i udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. Takie zostało przyjęte, w wyniku głosowania po zakończeniu dyskusji. Dyskusję otworzył członek prezydiów ZG i DZW- Roman Świst, który omówił najważniejsze działania Zarządu Głównego i Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego. Podkreślił znaczącą rolę wałbrzyskiego koła w działaniach dolnośląskiej organizacji wojewódzkiej. Wskazał na bardzo dobre, jedne z najlepszych warunków lokalowych w całym Związku, jakie ma koło. Kolejnymi mówcami byli: Halina Goń, Marian Tusiński, komendant Grzegorz Kułak i Jerzy Cieśliński. Mówili oni o konsolidacji naszego środowiska, przygotowania się do prac porządkowych po przewidywanym remoncie, dwudziestoleciu koła oraz sprawach socjalnych.

Walne zebranie przyjęło plan zadań dla ZK na 2015r. i kolejną kadencję. Zostanie on uściślony na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła z udziałem Komisji Rewizyjnej i zaproszonych członków koła. Przyjęto uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Prezesa Koła- ppłk poż. w st. spocz. Franciszkowi Lisiowskiemu- organizatorowi struktur Związku na terenie b. woj. wałbrzyskiego, prezesowi Tymczasowego ZW, prezesowi ZW w Wałbrzychu, uczestnikowi I Krajowego Zjazdu Delegatów i współorganizatorowi dolnośląskich struktur Związku. Następnie przystąpiono do wyborów organów statutowych koła. Z sali padła propozycja, by składy osobowe tych ciał pozostawić. Wniosek ten przegłosowano, a wcześniej członkowie ZK i KR wyrazili zgodę na kandydowanie do tych gremiów. W trakcie przerwy, nastąpiło ukonstytuowanie się zarządu i komisji. Ich wyniki, były następujące:

Zarząd Koła-Halina Goń- Prezes,

Adam Styrbicki- Wiceprezes,

Jerzy Cieśliński- Sekretarz,

Sławomir Chruściewicz- Skarbnik,

Eugeniusz Czaprowski, Edward Lasek i Leszek Palewski- Członkowie.

Komisja Rewizyjna:

Marian Tusiński- Przewodniczący,

Ryszard Paciorek- Sekretarz,

Zbigniew Andrzejewski- Członek.

Podczas zebrania wybrano delegatów koła, na najbliższy Wojewódzki Zjazd Delegatów. Z woli 60 obecnych członków koła (koło liczy 65 członków), zostali nimi: Halina Goń, Roman Świst, Marian Tusiński, Leszek Palewski, Ewa Świrska i Eugeniusz Czaprowski.

Gwoli kronikarskiego obowiązku odnotujmy, obecne na zebraniu panie: Małgorzatę Morzyńską, Jolantę Piwońska, Krystynę Skowera, Marię Sokulską, Katarzynę Zielińską oraz wymienione wyżej: prezes ZK i Ewę Świrską. Obecna była również, pani mgr Małgorzata Mementowska, współpracująca w imieniu Komendanta Miejskiego z kołem i emerytami i rencistami niezrzeszonymi. Po zakończeniu zebrania odbyło się krótkie spotkanie noworoczne przy kawie, herbacie i słodyczach.

Relacja fotograficzna z zebrania znajduje się na- http://www.straz.walbrzych.pl/informacje_zwiazkowe.html

Wybory w legnickim kole emerytów pożarnictwa

W dniu 23 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Legnickiego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze legnickiego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Legnickie koło powstało już w styczniu 1995 r., jako pierwsze na Dolnym Śląsku i siódme w kraju oraz zrzesza byłych strażaków z terenu całego powiatu legnickiego i ościennych.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością Pani Janina Mazur – Starosta Legnicki, Pani Ewa Pietrakowska – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Legnicy, Pan Czesław Zdziech – p.o. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Legnicy, mł. bryg. Zdzisław Sokół – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy, dh Zbigniew Biłyk – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu oraz wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legnicy - dh Augustyn Zwolak i dh Józef Giedrojć. Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku reprezentował wiceprezes kol. Henryk Bartłomiejczyk.

Od ostatniego walnego zebrania na wieczną Niebiańską Służbę pod sztandarem św. Floriana odeszło 18 emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu powiatu w tym 10 członków legnickiego koła. Uczestnicy zebrania uczcili pamięć zmarłych poprzez powstanie i chwilę ciszy.

W dalszej części zebrania odbyła się miła uroczystość wręczenia jubileuszowego medalu z okazji 20–lecia Związku honorowym gościom zebrania czynnie współpracującymi na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa Ziemi Legnickiej oraz członkom koła, a mianowicie: - mł. bryg. Zdzisławowi Sokołowi – Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy, - dh Zbigniewowi Biłykowi – Wiceprezesowi ZOW ZOSP RP we Wrocławiu, - dh Augustynowi Zwolakowi – Wiceprezesowi ZOP ZOSP RP w Legnicy, - dh Józefowi Giedrojć - Wiceprezesowi ZOP ZOSP RP w Legnicy oraz członkom legnickiego koła: Gertrudzie Jurczyk, Marii Mardowskiej, Stanisławie Rutkowskiej, Waldemarowi Cybulskiemu, Stanisławowi Rudowiczowi, Bolesławowi Zwolakowi, Januszowi Bowkunowi, Grzegorzowi Ganske i Wincentemu Kołodziejskiemu, pierwszemu prezesowi koła w 1995 r.

Potem wręczone zostały akty przyjęcia i znaczki organizacyjne nowym członkom koła: kol. Wandzie Neuman, kol. Markowi Sułkowskiemu i kol. Grzegorzowi Ganske.

W części merytorycznej zebrania zarząd i komisja rewizyjna koła złożyły sprawozdania z działalności w latach 2011 – 2015. Koło obecnie liczy 87 członków w tym 18 kobiet i jest największym kołem w woj. dolnośląskim. Członkowie koła mieszkają aż w 19 miejscowościach na terenie 11 gmin. Najstarszy z nich st. ogn. w st. spocz. Marian Molęda z Legnicy obchodził będzie w najbliższych miesiącach jubileusz 93 urodzin. Koło ma „własnego” Duszpasterza! Biskup Legnicki w 2009 r. mianował ks. Kan. Jana Mateusza Gacka Duszpasterzem Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Legnicy!

Ze sprawozdań wynika, że bilans dokonań w minionej kadencji jest bardzo bogaty. Koło prowadziło rozwiniętą działalność na rzecz i w interesie emerytów i rencistów pożarnictwa, jak też dokumentującą historię związku i straży m.in. zorganizowano 33 spotkania koleżeńskie i inne formy działalności kulturalno - oświatowej i religijnej w których wzięło udział ok. 1300 osób, członkowie zarządu w ok. 300 dyżurach w biurze koła przyjęli prawie 700 stowarzyszonych i niestowarzyszonych emerytów pożarnictwa, odbyło się siedem zebrań sprawozdawczych i ogólnych, zarząd odbył 45 posiedzeń … Honorowi goście, jak też członkowie Koła bardzo wysoko ocenili pracę ustępującego Zarządu, a zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium.

Dokonano wyboru władz Koła na kadencję 2015 - 2019. Zarząd koła ukonstytuował się w następującym składzie:

- Stanisław Duszeńko – Prezes,

- Henryk Bartłomiejczyk – Wiceprezes,

- Bernardyna Zuska – Sekretarz,

- Stefania Pańkowska – Skarbnik,

- Piotr Kuchnio – Członek,

- Stanisław Rudowicz – Członek,

- Jan Rutkowski – Członek.

Ponadto wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

- Stanisław Mieśniak – Przewodniczący,

- Gertruda Jurczyk– Sekretarz,

- Maria Mardowska – Członek,

oraz dziewięciu delegatów na V Dolnośląski Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP, który się odbędzie w marcu tego roku.

Na koniec zebranie przyjęło uchwałę programową na kadencję 2015 – 2019. W uchwale zapisano m.in. iż uroczystości jubileuszowe 20-lecia koła odbędą się w maju 2015 r.

Po zebraniu uczestnicy stanęli do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, a następnie w Kawiarni „Ratuszowa” odbyło się spotkanie noworoczne, gdzie kontynuowane były rozmowy o sprawach związkowych, o straży, o czasach wspólnej służby strażackiej, o zdrowiu, o rodzinie ….

Tekst: H. Bartłomiejczyk Zdjęcia: W. Kołodziejski

  

90- URODZINY WROCŁAWSKIEGO, DOLNOŚLĄSKIEGO DZIAŁACZA- CZYLI:100 LAT MAŁO…

Feliks Kostecki- pseudonim wojenny „Lech”, zaczynał służbę pożarniczą 5 lutego 1946r. w OSP Łomnica, w pow. wałbrzyskim. 1 lipca 1948r. podjął zawodową służbę jako szofer, kierowca €“mechanik w Zawodowym Pogotowiu Okręgowym, w mieście Biały Kamień k/Wałbrzycha. W 1953r. został oficerem pożarnictwa. W swej służbie, był m. in. komendantem: MZSP w Kłodzku, zakładowych ZSP; przy kopalni „Bolesław Chrobry” i Elektrowni Miejskiej w Wałbrzychu, d-cą oddziałów MZSP we Wrocławiu oraz jednym z komendantów rejonowych, dzielnicowych, w tym  mieście. W stan spoczynku odszedł w 1985r. Od chwili powstania koła we Wrocławiu, tj. 7 maja 1996r., był członkiem jego Zarządu (zarząd posiadał status ZW).16 marca 1999r. wybrano go wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Od 27 marca 2007r. do 10 maja 2011r., wchodził w skład Dolnośląskiego ZW. Był aktywnym delegatem na wszystkie wojewódzkie  zjazdy. Nasz działacz cieszy się niekwestionowanym autorytetem. Jest niezwykle lubiany i szanowany przez całe emeryckie i zawodowe środowisko. Służy niezwykle bogatym doświadczeniem życiowym, zawodowym i społecznym. Jedną z jego wielkich pasji jest badanie i dokumentowanie historii wojennej, legendarnej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Napisał dwutomowe wspomnienia z czasów wojny. Uczestniczył w realizacji filmu dokumentalnego o swej dywizji. Wystąpił na planie tego filmu. 150 lat- Feliksie!!!

TUTAJ link do strony internetowej KW PSP Wrocław.

Licznik odwiedzin

8469338
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2176
398
3573
7833633
16816
54159
8469338