1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wielka księga strażaków - ofiar Auschwitz

 

Roman Świst

Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał”

(z Księgi Hioba)

STRAŻACY POLSCY-OFIARY OBOZU KONCENTRACYJNEGO- AUSCHWITZ-BIRKENAU-MONOWITZ

Jednym z głównych celów upiora wszechczasów, kanclerza III Rzeszy-Adolfa Hitlera i jego kompanów, było biologiczne zniszczenie naszego narodu. Ważną rolę w realizacji tego zbrodniczego celu, miały odegrać obozy masowej zagłady, w tym obóz w Auschwitz.Dziś wiemy, że ten makabryczny obóz stał się ponadczasowym symbolem przyśpieszonej eksterminacji niewinnych ludzi- także dzieci. Stał się symbolem nieludzkiej pogardy oraz poniżenia człowieka… przez człowieka? Tą apokaliptyczną „fabrykę śmierci” tworzyły: -KZ/KL Auschwitz I- Stammlager, obóz główny, macierzysty, utworzony 27. IV. 1940r., -KZ/KL Auschwitz- Birkenau II, działający od 1.III. 1942r., jako żeński obóz koncentracyjny Frauenkonzentrationslager, obóz głównie dla kobiet, na terenie wysiedlonej wsi Brzezinka,-KZ/KL Auschwitz-Monowitz III (działający od 30.X. 1942r., na terenie wsi Monowice),-44 do 50 zewnętrznych podobozów, komand roboczych działających przy zakładach pracy. Konzentrationslager (pot.-kacet) Auschwitz-Birkenau- Monowitz istniał do 27.I.1945r.

KZ/KL Auschwitz został założony z rozkazu Reichsführera SS Heinricha Himmlera (jednego z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości, Bawarczyka z katolickiej rodziny, szefa SS i Policji, a przez to przełożonego m. in. niemieckich straży pożarnych) z 27 .IV.1940r., na terenach po jednostkach WP- na przedmieściach Oświęcimia (niem.- Auschwitz). Projekt utworzenia obozu powstał pod koniec 1939r., a jego autorem, był SS-Oberführer Arpad Wigand- inspektor w Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji w Bresalu, którym kierował SS-Gruppenführer, generał SS i Policji-Erich von dem Bach-Zelewski-wywodzący się ze zgermanizowanej starej kaszubskiej, polskiej szlachty. Pamiętajmy, że to piekło na Ziemi, zlokalizowane zostało na terenie bezprawnie włączonym na podstawie dekretu A. Hitlera z 8. X. 1939r., do hitlerowskiej III Rzeszy. Pierwszymi więźniami obozu zostali niemieccy przestępcy kryminalni. Przybyło ich trzydziestu, dnia 20.V. 1940r. z KZ/KL Sachsenhausen. Wyznaczeni zostali do pełnienia niższych funkcji w obozie- głównie blokowych i kapo. Po południu -14.VI. 1940r., dotarł do Auschwitz, pierwszy transport liczący 728 więźniów politycznych- Polaków. „Przyjęto” ich na terenie dawnej fabryki wyrobów tytoniowych.Owi nieszczęśnicy przybyli z etapowego więzienia policyjnego dla więźniów politycznych w Tarnowie. „Przywitał” ich, zastępca komendanta/kierownik obozu- Karl Fritz (komendantem był od 29.IV.1940r. -Rudolf Höβ)słowami: „Przybyliście tu nie do sanatorium, lecz do niemieckiego (podkreślenie-RŚ) obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia jak tylko przez komin krematoryjny „…Dla nas jesteście wszyscy kupą gnoju, wszyscy tu pozdychacie jakpsy”. Czy te słowa dziwią? Nie, bowiem m. in. Polaków traktowano, jako element małowartościowy (minderwerig), jako podludzi, niższą kategorię ludzką (Untermenschen). Definiowała to nazistowska dyrektywa- z 24 .X. 1939r.

Po blisko 71 latach od wyzwolenia ostatnich więźniów tego makabrycznego miejsca, nie ma potrzeby przytaczania straszliwych w swej wymowie liczb śmiertelnych ofiar, o które spierają się historycy i politycy. Z pewnością, było tych ofiar co najmniej- 1,1 mln, z ponad 30- głównie Żydów- nacji. Truizmem jest mówić o szalonej perfidii „nadludzi”-ubermenschów i ich pomocników: Austriaków, „folksdojczów”, „rajchsdojczów” z Rumunii, Słowacji czy Węgier. W załodze obozu byli też Ukraińcy, własowcy. Jest niedostrzeganym fakt pełnienia służby dla III Rzeszy- w tym miejscu, przez degeneratów noszących polskie nazwiska- jak np.: Bainski, Baretzki, Czapla, Dylweski, Malysz, Polotzek, Sawatzki czy Szczurek. Do KZ/KL Auschwitz, podobnie jak do innych miejsc kaźni, trafiło wielu strażaków polskich. Ilu? Nie wiemy i pewnie nigdy nie uda się ustalić ich dokładnej liczby. W imię szacunku dla nich oraz ofiarę, jaką złożyli Ojczyźnie-najwyższą ofiarę, przywołajmy w tym miejscu znane nazwiska polskich strażaków- ofiar Auschwitz. Niech wiedzą, że pamiętamy o nich. JESTEŚMY IM TEGO WINNI ! Strażacy polscy, byli umieszczani w obozie i innych miejscach kaźni też- m. in. za przynależność do organizacji działających przeciwko okupantowi, za ich wspieranie lub podejrzewani o to. Za posiadanie broni, prowadzenie sabotażu, nie wykonywanie poleceń władz okupacyjnych, w tym nie wywiązywania się z kontygentów. Ujęci podczas łapanek ulicznych, pacyfikacji, obław i jako zakładnicy. Schwytani podczas akcji przeciwko polskiej inteligencji, na handlu żywnością, odmowę podpisania niemieckiej listy narodowej –volkslisty i wstąpienia do armii niemieckiej. Prowadzenie tajnego nauczania i uczestnictwo w nim. Udzielanie pomocy ukrywającym się Żydom i osobom ściganym przez okupacyjny aparat policyjny. Trafiali po doniesieniach sąsiadów, posiadanie radioodbiorników oraz dziesiątków innych przyczyn.

001 Helena Brandt- członek OSP Maków Podhalański k/Myślenic. Kupiec. Osadzona w więzieniu placówki policji granicznej, Grenzpolizeiposten)), w willi „Marysin” (działało od przełomu 1939 i 1940 do końca 1944r.) w tym mieście. Następnie wywieziona do policyjnego więzienia śledczego na Montelupich w Krakowie. Trafiła na oddział kobiecy (Gefängnis der Sicherheitpolizei- Monteluppich- Kloster). Z Montelupich do Auschwitz, kobiety zaczęto wywozić- od 27.IV. 1942r. Kiedy H. Brandt trafiła, jako więzień polityczny do obozu? Stać się to mogło: 27.IV., 1.V. lub też 28.V. 1942r.*. Zmarła 21 października 1942r. Czy jej śmierć miała związek z likwidacją buntu więźniarek w Budach na początku tego miesiąca? *W czerwcu 1942r. więźniarki z 1 i 3 transportu z Montelupich, zostały włączone do 400-osobowego żeńskiego karnego komanda w Budach pod Brzezinką. Pracowały one przy oczyszczaniu i pogłębianiu stawów. Większość kobiet z tego komanda zmarła z wycieczenia.

002 Stanisława Kowalska- członek OSP Zakładów Lampowych „Philips” w Warszawie. W zakładach powstawały radiostacje dla armii niemieckiej. Działała w nich komórka AK, która m. in. prowadziła sabotaż oraz nasłuch radiowy. Po aresztowaniu (nocy z 3 na 4.? III. 1943r.), w akcji wobec osób podejrzewanych o prowadzenie działalności przeciwko Niemcom, została osadzona w policyjnym więzieniu śledczym na Pawiaku w Warszawie. Trafiła na oddział kobiecy-zwany Serbią. Kowalską wywieziono do obozu transportem ze stacji towarowej Warszawa Zachodnia- 12.V. 1943r. Liczył on 119 kobiet i 337 mężczyzn. Wśród pań, była m. in. żona Władysława Broniewskiego –Maria. Transport przeszedł do historii, jako transport bez butów, bowiem Niemcy kazali więźniom zdjąć obuwie. Zrozumiano to, jako skierowanie na rozstrzelanie. W obozie Kowalskiej wytatuowano numer - 44 741. †-2 stycznia 1944r.

003. Krystyna Szczybura- lat 16-członkini OSP Maków Podhalański. Uczennica szkoły zawodowej. Aresztowana podczas akcji gestapo przeciwko podziemiu na terenie Podhala- 3.VII.1944r., i umieszczona w „Palace”*. Następnie wywieziono ją na Montelupich. Z tego więzienia została przetransportowana do 22.XI.1944r.. do KZ/KL Auschwitz-Birkenau. †? *Siedziba placówki gestapo dla powiatu nowotarskiego, w Zakopanem. Katownia Podhala.

004 Wanda Szewczyk- członek OSP Maków Podhalański. Rolnik. Osadzona kolejno w więzieniu gestapo, w willi „Marysin”, „Palace”, a następnie na Montelupich. Do obozu trafiła transportem z tej katowni- 28.V. 1942r. Jej imię i nazwisko zamieniono wtedy na numer więźniarski- 7509. Umieszczona, w kobiecym komandzie w Budach. †-12 marca 1943r.

005. Szczepan Aksamit- członek OSP Maków Podhalański. Posterunkowy/ wywiadowca granatowej policji. Członek AK- ps. „Szczepcio”. Aresztowany po pacyfikacji części miasta- 2. IV.1944r. Więziony w „Palace” i na Montelupich. Następnie wywieziony do obozu. †?  

006. Franciszek Andryszek- członek OSP Łaznów k/ Tomaszowa Mazowieckiego. Aresztowany pod zarzutem udziału w ruchu oporu. Umieszczony w areszcie policyjnym (istniał od X.1939 I. 1945r.) przy ul. Zapiecek w Tomaszowie Mazowieckim. Nie znamy daty aresztowania strażaka i wywiezienia go do KZ/KL Auschwitz. †-15 kwietnia 1943r.

007. str. Henryk Antosiak- telefonista Warszawskiej Straży Ogniowej (dalej -WSO). Aresztowany i osadzony, na Pawiaku, 4.VI. 1940r*. W spisie więźniów Pawiaka i pracy Wł. Bartoszewskiego „Warszawski pierścień śmierci 1939-1944” (w źródłach pracy), na str. 120, nazwisko w brzmieniu- Antoniak. Do KZ/KL Auschwitz trafił 15.VIII. 1940r, w pierwszym transporcie z Warszawy do tego obozu. Transport, w którym się znalazł strażak, liczył 1666 więźniów (nry od 1513 do 3179, jego numer- prawdopodobnie- 1514). †-3 lutego 1941r*Aresztowanie strażaka jak i kolejnych z WSO wtedy, było wynikiem akcji pacyfikacyjnej (Ausserordentliche Befriedungsaktion, AB) wymierzonej wobec elit społeczeństwa polskiego i potencjalnych organizatorów i przywódców polskiego ruchu oporu wobec Niemców.

008. mł. instr. poż. (por. poż.?) Alfons Babiarz- do 1935r.-instruktor powiatowy pożarnictwa w Kielcach. Następnie komendant Fabrycznej SP Huty Cynku w Wełnowcu (ob. os. Katowic). Był wtedy mieszkańcem Sosnowca. Jako oficer rezerwy WP, walczył we wrześniu 1939r. Potem- do grudnia 1939r., przetrzymywany był, w obozie jenieckim na terenie Wadowic. Należał do organizatorów podziemnej organizacji „Orzeł Biały”, która prowadziła na Górnym Śląsku i Śląsku Dąbrowskim: szkolenie wojskowe, sabotaż, nasłuch radiowy, rozprowadzanie ulotek, kolportaż podziemnej prasy i tajne nauczanie. Aresztowany przez policję -10. V. 1940r. i osadzony w więzieniu sądowym w Katowicach (wtedy w Rzeszy). Skazany przez sąd doraźny* na dożywotni pobyt w obozie koncentracyjnym. Od 6.VII. 1940r. w KZ/KL Auschwitz. Otrzymał numer - 1283. †-22 października 1941r.* Policyjne sądy specjalne i doraźne, działały na podstawie niemieckiej ustawy z 17.VIII. 1939r. Sąd z Katowic orzekał także w bloku 11 obozu. W takich sytuacjach osoby aresztowane przez policję najczęściej nie były ujmowane w ewidencji więźniów i natychmiast mordowane.

009. Ignacy Bakalarz-członek OSP Bieliny k/Kielc. Sołtys. Człowiek niezwykłej odwagi i rozsądku. Prowadził działalność wywiadowczą na potrzeby ZWZ Aresztowany przez miejscową żandarmerię i osadzony, w więzieniu śledczym w Kielcach. Stąd w został wywieziony w transporcie do obozu. Miał numer- 2389. †-zginął 13 marca 1942r.

010. Zygmunt Baltaziuk- członek OSP Sokołów Podlaski i reżyser teatrzyku amatorskiego tej straży. Oficer rezerwy WP i uczestnik wojny obronnej. Po zatrzymaniu trafił do aresztu w Białej Podlaskiej. Następnie wywieziono go na Pawiak. Do obozu trafił w transporcie 62 więźniów - 8. I. 1942r. Otrzymał numer- 25 387- pierwszy w swoim transporcie. †, w 1943r.

011 .Julian Banach- prezes OSP Miedzyrzec Podlaski. Urzędnik. Po zatrzymaniu osadzony w miejscowym areszcie policyjnym. Następnie trafił do policyjnego więzienia śledczego na Zamku w Lublinie. W obozie znalazł się- 6. IV. 1941r. Otrzymał numer-14 714. W lipcu 1941r. został przewieziony do szpitala psychiatrycznego na zamku Sonnenstein k/ Drezna, gdzie miał jeszcze tego miesiąca zostać zamordowany, w ramach- E-Aktion, eutanazja. Z zachowanych dokumentów SS wynika, że zmarł -†-5 sierpnia 1941r. w KZ/ KL Auschwitz.

012. Andrzej Barbarzak-zastępca naczelnika OSP Blinów k/Kraśnika. Najpierw osadzony w areszcie policyjnym (uruchomiony jesienią 1939r.) w Kraśniku Do KZ/KL Auschwitz, trafił poprzez więzienie na Zamku w Lublinie lub bezpośrednio z Kraśnika. †, w 1943r* *Brak więźnia w ewidencji, nie wyklucza faktu jego uwięzienia. Wielu więźniów po przybyciu, było kierowanych prosto do komór gazowych. Częste były przypadki posiadania dokumentów na inne nazwiska. Pod koniec istnienia obozu gwałtownie niszczono dokumentację osobową.

013. Antoni Baszczyński- członek OSP Grodziec k/ Cieszyna. Aresztowany i osadzony w więzieniu policyjnym (utworzony jesienią 1939r.) w Cieszynie (włączony do Rzeszy). W KZ/KL Auschwitz osadzony 4. XII. 1942r. †- rozstrzelany 19 marca 1943r* *Egzekucje więźniów wykonywano przed Ścianą Straceń na dziedzińcu Bloku 11.

014. Jan Bechta- naczelnik OSP Nowy Pawłów k/Janowa Podlaskiego. Aresztowany w 1941r. podczas łapanki w Janowie Podlaskim lub Białej Podlaskiej. Początkowo osadzony w areszcie policyjnym w Białej Podlaskiej. Następnie wywieziony do KZ/KL Auschwitz. †?  

015. Mieczysław Bednarczyk- członek OSP Maków Podhalański. Po zatrzymaniu, został umieszczony więzieniu gestapo w willi „Marysin” na terenie tego miasta. Więziony w „Palace” i na Montelupich Nie wiemy, kiedy trafił do obozu. †, 28 stycznia 1943r.

016. Franciszek Białoń- członek OSP Libusza k/Gorlic. Za działalność konspiracyjną aresztowany 24.III. 1941r. i osadzony w areszcie policyjnym, a następnie w więzieniu, w Jaśle. Stąd wywieziony do więzienia w Tarnowie. Do KZ/KL Auschwitz trafił 15.IV. 1942r. Miał numer- 29 680. †-zmarł 11 kwietnia 1942r. lub został rozstrzelany-17 czerwca 1942r.

017. Jan Biedrawa- członek OSP Maków Podhalański. W pracy A. Filara i M. Leyko „Palace. Katownia Podhala…”, w źródłach) na stronach 327 i 328 podano, że Jan Biedrawa z Makowa (Podhalańskiego) został skazany za użyczanie kryjówek (w domyśle-schronienia partyzantom?), na karę śmierci- wiosną 1944r. Rozstrzelania mógł uniknąć i trafić do obozu. Z kolei autorzy „Księgi pamięci poległych…” wskazują, że zginął on w obozie nie wymieniając jego nazwy. Jeśli tak- to mógł być tylko KZ/KL Auschwitz.†?

018. Franciszek Bielawski- członek OSP Włostowice k/Lublina. Aresztowany 18.XI. 1942r. podczas pełnienia obowiązkowego dyżuru w remizie swej OSP i umieszczony w na Zamku w Lublinie. Następnie wywieziony w transporcie lubelskim do obozu. †, w lipcu 1943r.

019. Franciszek Bima- członek zarządu OSP Grodziec k/Cieszyna. Aresztowany 11.XI. 1939r. i umieszczony w więzieniu policyjnym w Cieszynie. Stąd został wywieziony (nie wiemy kiedy), do obozu koncentracyjnego. †- rozstrzelany 4 lutego 1943r.

020. Franciszek Bobko- organizator i pierwszy naczelnik OSP Niewistki k/ Brzozowa. W II RP, czołowy działacz Stronnictwa Ludowego i jeden z organizatorów masowych protestów chłopskich w Małopolsce i. Działalność konspiracyjną prowadził od jesieni 1939r. Należał do Straży Chłopskiej-„Chłostra” (od 1941r. Bataliony Chłopskie). Pod zarzutem prowadzenia działalności przeciwko okupantowi, aresztowany i wywieziony do KZ/KL Auschwitz. †?

021. Mieczysław Bochosiewicz- członek OSP Maków Podhalański. Nie wiemy, kiedy trafił do KZ/KL Auschwitz. Z pewnością, wieziony był w osławionej willi „Marysin” i „Palace” †

022. kpt. poż. Jan Boczek- instruktor powiatowy pożarnictwa w Zamościu i Kielcach. Aresztowany w 1940r. Prawdopodobnie za działalność podziemną lub w Strażackim Ruchu Oporu „Skała”? Do obozu przywieziony 30.VII. 1942r. Otrzymał obozowy numer- 13 136. †?

023. Antoni Bogdański - członek OSP Łomianki k/Warszawy. Naczelnik rejonowy OSP w Łomiankach. Aresztowany i osadzony na Pawiaku, 4.VI. 1940r. W KZ/KL Auschwitz, był od 15.VIII. 1940r. Oznaczony numerem-2426. Następnie wywieziony został do KZ/KL Neuengamme k/Hamburga. Nastąpiło to przed wstępną ewakuacją obozu. Tam, w 1944r. 024. Tomasz Bondyra-gospodarz OSP Mokre* k/Zamościa. Cieśla. Działał w ZWZ/AK. Początkowo, więziony był w policyjnym więzieniu śledczym -Rotunda w Zamościu. Aresztowanie miało związek z prowadzoną od 28.XI. 1942r. akcją wysiedleńczą ludności polskiej z terenu Zamojszczyzny. Do KZ/ KL Auschwitz trafił 11.II. 1943r. †,w 1943r. *W obozie umieszczono całą jego rodzinę: rodziców-oraz sześcioro rodzeństwa. Gehennę obozową przeżyła jedynie siostra Zofia, którą osadzono w obozie, gdy miała 15 lat życia.

025. Marian Borkowski- członek OSP Radzice k/Opoczna. Robotnik. Po zatrzymaniu osadzony w areszcie żandarmerii (od X.1943r.- areszt policyjny) w Opocznie. Stąd trafił do Piotrkowa Trybunalskiego lub Tomaszowa Mazowieckiego. W obozie umieszczono go- 5. IV. 1941r. Otrzymał numer więxniarski- 12 202. †- 26 listopada 1941r.

026. Mieczysław Borowański- naczelnik OSP Koluszki k/ Łodzi i jej współzałożyciel Za działalność w szeregach ZWZ/ AK aresztowany przez policję -4.VI. 1942r. Był więziony w Radegast lub w Tomaszowie Mazowieckim. Następnie wywieziony do KZ/KL Auschwitz. †?

027. Józef Borowicz- członek OSP Zakładów Lampowych „Philips” w Warszawie. Początkowo przetrzymywany, w obozie przejściowym Dulag 121, w Pruszkowie*. Trafił do niego podczas powstania warszawskiego, w kolumnie pieszej 3023 mieszkańców Warszawy i okolic. Z Pruszkowa z został wywieziony ostatnim transportem do KZ/KL Auschwitz i w obozie tym znalazł się- 17.IX. 1944r. Otrzymał numer - 199 256. Z tego obozu, 22. X. 1944r., wywieziono go do KZ/KL Flossenbürg, na terenie Bawarii w Niemczech. Tam † ?* Durchgangslager, Dulag 121, powstał na terenie warsztatów kolejowych z rozkazu d-cy sił policyjnych i wojskowych tłumiących powstanie warszawskie- Bacha-Zelewskiego, z dnia 6.VIII. 1944r. Z Dulagu wysyłano do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe.

028. Stanisław Bratek- członek OSP Częstochowa. Ślusarz. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Na pewno był, w więzieniu policyjnym na Zawodziu.†?

029. Józef Brysik- członek OSP Łaznów k/Tomaszowa Mazowieckiego. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w KZ/ KL Auschwitz. Czy do obozu koncentracyjnego wywieziono go prosto z więzienia policyjnego w Tomaszowie Mazowieckim? †, w 1944r.

030. Władysław Budzoń- członek OSP Maków Podhalański. Stolarz. Więziony kolejno w willi „Marysin’, „Palace” i na Montelupich. Do obozu trafił 20.VII. 1942r., w grupie 70 więźniów, w tym 24 nacjonalistów ukraińskich*. Miał numer - 49 745. †- 31 sierpnia 1942r.*Jednym z nich był młodszy brat Stefana Bandery-Wasyl, student zamieszkały w Krakowie .(„Myśl Polska”, wyd. internetowe, artykuł „Banderowcy w KL Auschwitz”, dr Adama Cyrana, bd.). 24.VII. 1942r., trafił do obozu jeszcze jeden Bandera- Ołeksandr. Uwięzienie braci - także Stefana, w KL Sachsenhausen, stanowiło represję wobec kół ukraińskich, które wbrew planom A. Hitlera ogłosiły niepodległość Ukrainy. Bracia Stefana Bandery zginęli w KL Auschwitz, a on sam z czasem został zwolniony i podjął współpracę z Niemcami.

031. Wacław Burdzanowski- zastępca naczelnika OSP Piaski k/Lublina. Aresztowany i osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie. Stąd wywieziony w zbiorowym transporcie do obozu. Znalazł się w nim 21.IV. 1941r. Otrzymał numer -16 239. †-28 października 1941r.

032. Gedali Bursztyn- członek OSP Zakroczym k/Nowego Dworu Mazowieckiego. Aresztowany w 1942r. podczas likwidacji zakroczymskiego środowiska żydowskiego w (maj, 12.XI.-12/20XII. 1942r.) i osadzony na Pawiaku. Stąd wywieziony do obozu. †, w 1943r

033. Władysław Bury- członek OSP Witryłów k/ Brzozowa. Aresztowany przez żandarmerię i osadzony w jej areszcie, w Brzozowie (czy był przetrzymywany w więzieniach policyjnych w Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie?). Nie wiemy, kiedy trafił do obozu koncentracyjnego. †?

034. Eugeniusz Capiga ( r. ur.- 1925r.) -członek OSP Włochy, wtedy k/Warszawy. Uczeń zawodu, czeladnik? Aresztowany za udział w przygotowaniach do powstania warszawskiego i umieszczony w Dulagu 121. Do obozu KZ/KL Auschwitz trafił- 17.IX. 1944r. Otrzymał numer- 197 389. Stąd wywieziony do KZ/KL Buchenwald w Niemczech. Tam †, w 1945r.

035. Feliks Capiga (r. ur.- 1895r.) - prawdopodobnie, ojciec Eugeniusza. Członek OSP Włochy, wtedy k/Warszawy. Aresztowany za udział w przygotowaniach do postania warszawskiego i osadzony w Dulagu 121. Do obozu trafił z Eugeniuszem. Miał numer- 197 390. Z KZ/KL Auschwitz wywieziony do KZ/ KL Buchenwald. Tamw 1945r.

036. Józef Chałubiński- członek OSP Kornica k/ Końskich. Działał w BCh. Aresztowany podczas akcji policji niemieckiej*- 16.IX. 1943r. Następnie poprzez więzienie w Radomiu, trafił do KZ/KL Auschwitz. Z tego obozu wywieziony został do KZ/KL Buchenwald.†? * Prawdopodobnie wskutek zdrady Polaków kolaborujących z okupantem, policja niemiecka i wspierający ją Kałmucy, własowcy, przeprowadziła pacyfikację tej wsi. Zatrzymano 23 osoby, z których 16, w tym 10 osób z Kornicy rozstrzelano. Dalszych 21 wywieziono do obozu.

037. Roman Chmielewski- członek OSP Stromiec k/Białobrzegów. Rolnik. Do obozu przywieziono go- 2. X. 1943r. Otrzymał wtedy numer więźniarski- 153 546. Potem, w ramach między obozowych przerzutów, wywieziono go do Buchenwaldu. Tam † -23 grudnia 1943r.

038. Jan Cipora- członek OSP Witryłów k/Brzozowa. Nie znamy okoliczności aresztowania i daty umieszczenia w obozie. Był prawdopodobnie więziony na Zamku w Rzeszowie.†?

039. Jan Chojecki- członek OSP Marki k/ Warszawy. Zapędzony do Dulagu 121. Stąd wywieziony? (11, 12.VIII., 5, 13 lub 16.IX.1944r.) do KZ/KL Auschwitz.†, w 1944r.

040. Ignacy Cyran- skarbnik zarządu OSP Kamieńsk/ Piotrkowa Trybunalskiego. Należał do AK. Nie wiemy, kiedy został aresztowany oraz umieszczony w obozie. †, w 1943r.

041. mgr Zdzisław Czajkowski-wiceprezes Oddziału ZSP RP w Radzyniu Podlaskim. Tam naczelnik rejonowy i naczelnik OSP Międzyrzec Podlaski. Farmaceuta. Aresztowany przez policję- 29 stycznia 1941r. W obozie miał numer -14 510. †-18 września 1941r.

042. Jan Czech-członek OSP Biała Krakowska (ob. cz. m. Bielsko-Biała). Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia w obozie koncentracyjnym. †, w 1941r.

043. Ignacy Czerczak- członek OSP Kornica k/ Końskich. Aresztowany 16. IX. 1943r. i osadzony w obozie za działalność w BCh. Potem wywieziony do Buchenwaldu. Tam?

044. Henryk Czubek- członek OSP Ząbki k/Warszawy. Nie wiemy, kiedy go aresztowano osadzono w KZ/KL Auschwitz. Może miało to związek z wydarzeniami, w lecie 1944r. †?

045. Tadeusz Daniel- członek OSP Włochy, wtedy k/Warszawy. Za pomoc w przygotowaniach do powstania warszawskiego osadzony w Dulagu 121. W obozie od 17. IX. 1944r. Miał numer- 198 221. Potem wywieziony do KZ/KL Flossenbürg. Tam †, w 1945r.

046. Józef Dąbała- gospodarz OSP Wiązowna k/Warszawy. Współzałożyciel swej straży. Działał w ruchu oporu. Umieszczony w Dulagu 121. W KZ/KL Auschwitz od 17.IX. 1944r. Następnie wywieziony (ewakuacja) do obozu koncentracyjnego KZ/KL Buchenwald. Tam †?

047. Wincenty Dąbrowski- zastępca naczelnika OSP Skrzyszów k/Ropczyc. Działacz ludowy. Przed wojną wieziony za udział w chłopskim powstaniu w 1933r. Aresztowany przez Niemców w 1939r. Najpierw przetrzymywany na Zamku w Rzeszowie †- 17 lipca 1943r.

048. Zygmunt Dąbrowski- członek OSP Janowice Kościelne k/ Nidzicy. Wysiedlony na teren GG. Aresztowany za udzielanie pomocy partyzantom i osadzony w obozie w 1943r. †?

049. Marian Dębski- członek OSP Skarżysko (ob. cz. m. Skarżysko-Kamienna). Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i daty umieszczenia go w KZ/KL Auschwitz. † ?

050. Wiesław Dębski- członek OSP Włochy. Za udział w przygotowaniach do powstania warszawskiego, osadzony w Dulagu 121. W obozie od 17. IX. 1944r. Miał numer- 197 398. Następnie wywieziony (ewakuacja obozu) do KZ/KL Buchenwald*. Tam † , w 1945r.*Do podobozu KZ/KL Buchenwald w m. Wansleben am See odszedł dnia 27. X. 1944r. transport 301 więźniów KZ/KL Auschwitz. Kolejny złożony z 500 więźniów- 4. XII. 1944r.

051. kpr. Jan Dudek- WSO. Po aresztowaniu osadzony w więzieniu policyjnym na Pawiaku. Z tej warszawskiej katowni, dnia 24.VIII. 1943r. wywieziony został do obozu. W „jego” transporcie było 141 więźniarek i 875 więźniów. Miał numer- 138 829. †- 8 stycznia 1942r.

052. Jan Duranc- członek OSP Stromiec k/Białobrzegów. Rolnik. W obozie osadzony 2. X. 1943r. Otrzymał numer- 153 564. Następnie wywieziony do KZ/ KL Buchenwald. Tam †?

053.Aleksander Dusza- gospodarz OSP Bielszowice k/ Rudy Śląskiej (wtedy na terenie Rzeszy). Nie wiemy, kiedy go aresztowano i osadzono w KZ/KL Auschwitz.†, w 1940r.

054. Józef Działoński- prezes OSP Czartoryja k/Sieradza (podczas okupacji na terenie Okręgu Warty). Nie wiemy, za co i kiedy został aresztowany. Do obozu trafił w 1940r. †?

055. Stanisław Fabisiewicz- naczelnik OSP Brzózie k/Radomia. Nauczyciel i kierownik szkoły w Kozienicach. Nie wiemy, kiedy został umieszczony w obozie koncentracyjnym. †

056. Izaak Fajgenbaum- członek OSP Zakroczym k/Nowego Dworu Mazowieckiego. Aresztowany podczas likwidacji środowiska żydowskiego w Zakroczymiu*. Osadzony w więzieniu policyjnym na Pawiaku. Następnie wywieziony do KZ/KL Auschwitz. †, w 1942r. *Z likwidowanego zakroczymskiego getta, pierwszy transport ludności żydowskiej, wyprawiono do obozu koncentracyjnego, dnia 20.XI. 1942r. Ostatni- 12 lub 20. XII. 1942r.

057. Emil Ferfecki- członek OSP Grodziec k/ Cieszyna. Aresztowany i osadzony w siedzibie gestapo w Bielsku- 21.I. 1944r. Od następnego dnia w obozie †-rozstrzelany 22 lipca 1944r.

058. Kazimierz Florko-członek OSP Witryłów k/ Brzozowa. Nie znamy powodów aresztowania i daty umieszczenia tego strażaka-ochotnika, w obozie koncentracyjnym. †?

059. Josek Fogel- członek OSP Zakroczym. Aresztowany podczas likwidacji miejscowego środowiska żydowskiego i osadzony na Pawiaku. Czy stało się to w maju 1942r., kiedy przeprowadzono selekcję zakroczymskich Żydów. Być może też, że w okresie od 20.XI do 12/20.XII.1942r. Stąd wywieziony do obozu koncentracyjnego. †, w 1942r.

060. Michał Foremniak- członek OSP Buszkowice k/Sandomierza. Należał do BCh, ps. „Muzykant”. Aresztowany przez podczas pacyfikacji Buszkowic- 8. XII. 1943r. Osadzony w więzieniu na zamku w Sandomierzu, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego. †?

061. Stanisław Fornalski- członek OSP Węgleszyn k/ Jędrzejowa. Aresztowany za nie powiadomienie policji niemieckiej o zabraniu samochodu pożarniczego ze swej jednostki przez partyzantów. Osadzony w obozie 14.IX. 1943r. Miał numer- 150 331. †, w 1944r.

062. Jerzy Forszmanowicz- członek OSP Wawer, wtedy k/Warszawy. Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia strażaka w obozie koncentracyjnym. †, w 1942r.

063. Dominik Furman- członek OSP Radcze k/Parczewa. Rolnik. Aresztowany 30.VII.1941r., a następnie wywieziony (ok. 4.IX.1941r. lub ok. 3 II.1942r.) do KZ/KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer więźniarski-19 272. †-28 lub 29 października 1942r.

064. Stanisław Gałkiewicz- członek OSP Rzgów k/Łodzi. Nie znamy okoliczności aresztowania (czy był więziony w Radegast?) i daty osadzenia w obozie. †, w 1941r.

065. Józef Gapa- członek OSP Błeszno w Częstochowie. Początkowo osadzony w więzieniu policyjnym na Zawodziu w Częstochowie. Następnie wywieziony do KZ/KL Auschwitz lub w KZ/KL Gross-Rosen na Dolnym Śląsku. Być może najpierw trafił do obozu w Auschwitz, a następnie ewakuowany został do innego obozu koncentracyjnego- Gross-Rosen. †?

066. Bronisław Gawor- członek OSP Podstolice k/Krakowa. Więziony na Montelupich. Do KZ/KL Auschwitz mógł trafić w transporcie 65 więźniów- 18. VII. 1940r. †, w 1940r.

067. kpt. WSO, kpt. art. rez. WP Stanisław Gieysztor – komendant WSO. Od 1914r., kolejno: żołnierz 3 plutonu I Kompanii Kadrowej (ps. „Szachowski”, „Skoczek”), uczestnik walk z wojskami carskimi, wojny polsko-bolszewickiej, oficer 2 PA Legionów w Kielcach i 1 PA Najcięższej w Warszawie, naczelnik OSP w Janowie Lubelskim, komendant SP w 2 PA Polowej. Od 1935r. kierownik referatu wyszkoleniowego ZG ZSP RP. Odbył praktyki w WSO, Łódzkiej OSP, ZSP w Berlinie i Dreźnie. 1.I. 1939r. został komendantem WSO. Pod jego kierownictwem przygotowywano stolicę do obrony przed pożarami na wypadek wojny. We wrześniu 1939r. kierował Komendą Ośrodka Pożarniczego Obrony Warszawy. Uczestniczył w rozmowach z Niemcami nt. kształtu ochrony przeciwpożarowej w Generalnej Guberni. Należał do twórców SRO-„Skała”* i był jego II komendantem. Aresztowany i osadzony na Pawiaku 4. VI. 1940r. W obozie od 15.VIII. 1940r. †- 21 listopada 1940r. zakatowany przez Lageraltestera Josefa Wietschorka. Prochy St. Gieysztora spoczęły na Powązkach w Warszawie 23.XII. 1940r., w pierwszą rocznicę założenia SRO ‘Skała” *Organizacja Wojskowa, Strażacki Ruch Oporu „Skała” została założona 23.XII. 1939r. Skupiała polską zawodową i ochotniczą kadrę strażacką. Zajmowała się m. in. szkoleniem wojskowym, przygotowaniem do dywersji, sabotażu, udzielaniu pomocy rodzinom zmarłych strażaków lub osadzonych w obozach, melinowaniem osób ściganych przez Niemców, zacieraniem dowodów świadczących o celowych podpaleniach, wspieraniem organizacji podziemnych czy „umiejętnym” gaszeniem pożarów w obiektach należących do okupanta.

068. Edmund Gierat*- członek OSP Maków Podhalański. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Z pewnością przeszedł drogę męki, podobną do drogi innych członków swej OSP. Były na niej „Palace”, Montelupich, a może i Tarnów. †? *Do zakopiańskiego „Palace” trafił w 1944r. Edward Gierat z Makowa Podhalańskiego. Został on skazany na karę śmierci za, jak to określono-użyczanie kryjówek.

069. Eugeniusz Gisman*- członek OSP Maków Podhalański. Nie wiemy, w jakich okolicznościach został uwięziony i kiedy trafił do KZ/KL Auschwitz. †? *W zakopiańskim „Palace”, w tzw. ciemnicy, przetrzymywana była Helena Gisman z Makowa Podhalańskiego. Tamże trafiła Barbara Gisman, którą aresztowano 3.VII.1944r. Kim były obie bohaterskie niewiasty dla strażaka-ochotnika Eugeniusza Gismana?

070. Lucjan Gołębiewski- członek OSP Janowiec Kościelny k/ Nidzicy. Działał w ruchu oporu. Nie wiemy, kiedy został aresztowany i osadzony w obozie. †, w 1943r.

071. Jan Gontarczyk- członek OSP Rzeczniów k/Iłży. Nie znamy okoliczności aresztowania (czy on był więziony w Kielcach, Radomiu?) i daty osadzenia w obozie. †, w 1944r.

072. Mieczysław Grobelny- członek OSP Słomków Suchy k/Sieradza (wtedy w Okręgu Warty). Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia w obozie. †, w 1942r.

073. Tomasz Grous- członek OSP Wąsewo k/Ostrów Mazowieckiej. W obozie miał numer- 129 958. Z tego obozu został wywieziony 6. VII. 1944r. do KZ/KL Flossenbürg. Tam † ?

074. Paweł Grudzień- członek OSP Zakrzew k/Radzynia Podlaskiego. Rolnik. Aresztowany w 1941r. i więziony na Zamku w Lublinie. Do obozu trafił 6. IV. 1941r. Po czym został wywieziony, w ramach przerzutów między obozowych do KZ/KL Oranienburg, Tam † ?

075. Edward Hakiel- członek zarządu OSP Wołomin k/Warszawy. Aresztowany w wyniku akcji wyłapywania głównie młodych mężczyzn-12.VIII. 1940r. i osadzony w koszarach SS przy ul. Podchorążych w Warszawie. Skąd wywieziony do obozu 14.VIII. 1940r. †?

076. Kazimierz Hempel, inż. górnik- członek OSP Wolica k/Chęcin w pow. jędrzejowskim. W KZ/KL Auschwitz od 30.VII. 1941r. Posiadał numer- 19 055. †-4 grudnia 1941r.

077. Jan Henik- członek OSP Płock. Nie znamy okoliczności i momentu aresztowania i daty umieszczenia w obozie koncentracyjnym. Czy był więziony na Pawiaku? †, w 1943r.

078. Wojciech Heydel- członek OSP Brzóza k/Kozienic. Ziemianin. Założyciel Kółka Rolniczego i Spółdzielni Mleczarskiej. Wspierał ruch oporu. Aresztowany w styczniu 1941r. Do obozu koncentracyjnego trafił- 25.II. 1941r. Miał numer- 10 568.†- 14 marca 1941r

079. Karol Holeksa- dowódca plutonu w OSP Dziedzice (ob. cz. m. Czechowice-Dziedzice). Aresztowany w listopadzie 1941r. i osadzony w obozie. Miał numer- 29 689. 4. VI. 1942r., w grupie 500 - wyselekcjonowanych, względnie zdrowych więźniów, wywieziony do KZ/ KL Gross-Rosen k/Strzegomia, gdzie otrzymał więźniarski numer- 2700. Tam †- 28 lipca 1942r.

080. Wiktor Idzikowski- członek OSP Piastów k/Warszawy. Nie wiemy, kiedy został osadzony w obozie. Czy miało to związek z powstaniem warszawskim?†, w 1944r

081. Andrzej Iskra- członek OSP Dankowice k /Jastrzębia Zdroju. Nie znamy okoliczności aresztowania strażaka-ochotnika i daty osadzenia w obozie koncentracyjnym. †, w 1943r.

082. Stanisław Iwaniak- członek OSP Zamość. Po aresztowaniu, uwięziony w Rotundzie Zamojskiej. Do obozu trafił 5. IV. 1941r. Miał numer- 12 168.†-25 lipca 1941r.

083. Stanisław Iwanicki- członek OSP Zamość. Po aresztowaniu więziony w Rotundzie Zamojskiej. W obozie od 5. IV. 1941r. Otrzymał w nim numer- 12 161. †-25 lipca 1941r.

084.Mieczysław Izart (Isart) - członek OSP Częstochowa. Nauczyciel muzyki. Aresztowany w nocy z 29 na 30.III.1940r. †, w KZ/KL Auschwitz lub KZ/KL Gross-Rosen.

085. Stanisław Jackowski-członek OSP Pniewo k/Wyszkowa. Nie znamy okoliczności aresztowania strażaka i daty osadzenia w obozie. Czy był więziony na Pawiaku? †, w 1944r.

086. Jerzy Janc- członek OSP Włochy wtedy k/Warszawy. Za udział w przygotowaniach do powstania warszawskiego, umieszczony w Dulagu 121. W obozie od 17.IX. 1944r. Miał numer - 197 511. Następnie wywieziony do KZ/KL Flossenbürg. † Tam, w 1944r.

087. Tomasz Janota- członek zarządu OSP Leśna k/Żywca. Aresztowany w lipcu 1944r. i osadzony w areszcie, w siedzibie gestapo w Bielsku. Następnie w obozie. †, w 1944r. 

088. Jan Jarosz- członek OSP Piaski k/Lublina. Należał do podziemnej organizacji „Unia”. Aresztowany 17. II. 1941r. W KZ/KL Auschwitz otrzymał numer- 14 840.†-19 maja 1941r.

089. kpt. WSO? Szymon Jaroszewski-Szef Sztabu Komendy WSO. W 1919r. na ochotnika wstąpił do WP. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W pożarnictwie od 1921r., m. in. jako instruktor powiatowy w Radomsku, od 1926r.-inspektor Woj. Nowogródzkiego, a od 26.X. 1929r.- inspektor naczelny Głównego Związku Straży Pożarnych RP. W 1937r. powołał w Biurze ZG- Wydział Techniczny, dla spraw zawodowych straży pożarnych. Współzałożyciel SRO „Skała” i jej II szef sztabu. Aresztowany podczas akcji - AB i osadzony w więzieniu na Pawiaku w warszawie- 4. VI. 1940r. Do obozu koncentracyjnego został przywieziony- 15. VIII. 1940r. Miał numer-2821. †- w Bloku 28- izba chorych, dnia 25 czerwca 1942r.,

090. Bronisław Jarota-skarbnik OSP Jelonki, wtedy k/Warszawy. Więziony na Pawiaku. Do KZ/KL Auschwitz trafił 7. I. 1941r. Otrzymał numer więźniarski- 8094. † -4 lipca 1941r.

091. Marian Jaśkiewicz- członek OSP Błeszno w Częstochowie. Początkowo w więzieniu na Zawodziu w Częstochowie. †, zginął w KZ/KL Auschwitz lub KZ/KL Gross-Rosen?

092. kpt. poż. Klemens Jerka- instruktor powiatowy w Sandomierzu, od 1932r., a wcześniej w Mławie. Komendant SRO „Skała’ w Sandomierzu- ps. „Podkowa”. Działał w ZWZ i AK, jako kierownik referatu organizacyjnego Komendy Obwodu. Aresztowany przez gestapo 8. III. 1944r. i osadzony w więzieniu na Zamku w Sandomierzu. Wkrótce wywieziony do obozu. Skąd trafił do kolejnego- KZ/ KL Neuengamme. Otrzymał w nim nowy numer-47 975. Następnie umieszczony w obozie zewnętrznym w Hamburgu. Tam † - 26 lutego 1945r. K. Jerka walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W II RP, działał w ZHP, był radnym gminnym w Lubowidzu i powiatowym w Mławie oraz naczelnikiem OSP w Lubowidzu. Działał w Towarzystwie Rolniczym, Kółku Rolniczym, Kasie Stefczyka. Prowadził własny młyn i był sekretarzem Powiatowego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego oraz członkiem komisji rewizyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej w Mławie.

093.Aleksander Jeż- członek OSP Radzyń Podlaski. Rolnik. W obozie od 13.V. 1942r. Otrzymał więźniarski numer- 35 154. W ramach przerzutów między obozami, 7.VII. 1942r. wywieziony do KZ/KL Mauthausen, gdzie † zginął, zmarł?, w 1942r.

094. Stanisław Jończyk- członek OSP Zagnańsk k/Kielc. Rolnik. W obozie od 2.X. 1943r. Miał numer- 154 063. Niebawem wywieziony do KZ/KL Buchenwald. †- 20 grudnia 1943r.

095. Jan Jop-członek OSP Piaski k/Lublina. Należał do organizacji podziemnej „Baony Śmierci”. Aresztowany i osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie- 17.II. 1941r. Następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego. Otrzymał numer- 14 824. †-14 listopada 1941r

096. Józef Jurek*- członek OSP Maków Podhalański. Przetrzymywany w „Palace”. Za udostępnianie partyzantom kryjówek skazany na wiosnę na karę śmierci. Czy uniknął rozstrzelania i trafił do obozu koncentracyjnego? Czy był więziony na Montelupich? * W „Palace” i na Montelupich więziony był Edward Jurek z Makowa Podhalańskiego. Za podobny czyn skazany został on wiosną 1944r., na karę śmierci. Z kolei Stanisław Jurek, wieziony był, w „Palace” za działalność partyzancką od września 1944r. Kim byli dla siebie?

097. Klemens Kaczorowski- współzałożyciel i prezes OSP Brwilino k/Płocka. Rolnik. Poseł na Sejm. Polityk BBWR i OZN. Działacz kółek rolniczych, samorządowiec i ławnik sądowy. Po aresztowaniu 7.IV. 1940r. osadzony w areszcie w Płocku, Następnie wywieziony do KZ/KL Dachau k/Monachium. W kwietniu 1942r. przewieziony do KZ/KL Auschwitz. Miał numer- 6940 (powtórzony po zmarłym więźniu).†- rozstrzelany 19 czerwca 1942r. Przy kościele w Brwilinie Górnym znajduję się symboliczny grób K. Kaczorowskiego.

098. Marian Kalisz- członek OSP Łużna k/Gorlic. Należał do ZWZ. Aresztowany w kwietniu 1941r. W Auschwitz- od 30. III. 1942r. Miał numer-27 488. †-3 listopada 1942r.

099. Czesław Kałuszyński- członek OSP Radzyń Podlaski. Aresztowany w zimie 1942r. i osadzony w więzieniu policyjnym na Zamku w Lublinie. Stamtąd wywieziony do obozu.†?

100. Piotr Kałuża- członek OSP Szpudrowo k/Tczewa. Wysiedlony przez Niemców do GG. Osadzony w KZ/KL Stutthof niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego, a następnie wywieziony do Prawdopodobnie z GG powrócił nielegalnie do rodzinnych stron. †, w marcu 1942r.

101. Jerok Kania- członek Jasionówka k/Knyszyna. Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia w obozie. Czy był więziony na Pawiaku w Warszawie? †, w 1943r.

102. Wincenty Kapkowski-Przyrów k/Częstochowy. Aresztowany w 1941r. i umieszczony w więzieniu na Zawodziu w Częstochowie. Następnie wywieziony do obozu. †, w 1943r.

103. Franciszek Karaś-członek OSP Dziemierz k/Rybnika. W obozie koncentracyjnym przebywał od 18. XII. 1940r. Oznaczony był numerem- 7526. †-2 sierpnia 1941r.

104 Edward Karasiewicz- członek OSP Włochy wtedy k/Warszawy. Aresztowany za udział w przygotowaniach do powstania warszawskiego i umieszczony w Dulagu 121. Wywieziony do obozu 17.IX. 1944r. Miał numer- 197628. Potem trafił do Buchenwaldu. Tam †, w 1945r

105. Julian Kata-naczelnik OSP Nisko. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia tego strażaka w obozie. Czy był więziony, w Tarnowie lub na Zamku w Rzeszowie? †

106. Jan Kazimierczak- OSP Lipno k/Kraśnika. Aresztowany w zimie 1942r. †?

107. Aleksander Kazimierski- członek OSP Leszno wtedy k/Warszawy. Osadzony na Pawiaku. Stąd, 6. I. 1941r. wywieziono go w transporcie* 505 więźniów do KZ/KL Auschwitz. W obozie koncentracyjnym od 7.I. 1941r. Miał numer  8241. †, w 1941r. W transporcie byli m. in. Norbert Barlicki- b. minister robót publicznych i spraw wewnętrznych oraz Julian Niepokojczycki- dyrektor Tramwajów Warszawskich.

108.Antoni Kempisty- członek OSP Ostrów Mazowiecka. Cieśla. Aresztowany, w 1941r.- prawdopodobnie w kwietniu i osadzony w miejscowym areszcie policyjnym. Następnie przewieziony do policyjnego więzienia śledczego na Pawiaku- w Warszawie. Dnia 13 kwietnia 1942r. został wywieziony w transporcie 96 więźniów do obozu Auschwitz. Posiadał numer więźniarski-63 797. †- w obozie 3 listopada 1942r.

109. Józef Kempisty-członek OSP Wąsewo k/Ostrowi Mazowieckiej, b. zastępca naczelnika tej OSP. Rolnik na własnym gospodarstwie. Działał w ZWZ-ps. „Biały”. Aresztowany na przynależność do ZWZ i osadzony w areszcie policyjnym w Ostrowi Mazowieckiej. Dnia 12 kwietnia1941r. trafił na Pawiak. Wraz z nim m.in. do tego więzienia wywieziono jego synów: Czesława i Zygmunta- uczniów szkoły handlowej w Ostrowi Mazowieckiej. Całą trójkę umieszczono w transporcie 304 więźniów, który dotarł do obozu Auschwitz- 29 maja 1941r. Kempiści mieli numery więźniarskie: 16 679- Józef, 16 680- Zygmunt i 16 686- Czesław. Wszyscy przebywali w blokach szpitalnych. Józef Kempisty zmarł w bloku szpitalnym nr 28- dnia 4 lutego 1942r. Synowie Józefa zostali wywiezieni do innych obozów. Zygmunt -w marcu 1943r. trafił do Buchenwaldu pod Weimarem, a Czesław w 1944r. do Ravensbrück, a następnie do Sachsenhausen.

Przy redagowaniu materiału wykorzystano m. in. informacje nadesłane przez wnuka Zygmunta Kempistego- pana Tomasza Wołka. 

110. Wacław Kiecana- członek OSP Chomęciska Duże k/Zamościa. Działał w ruchu oporu (prawdopodobnie w Straży Chłopskiej (Chłostra), poprzedniczce BCh. †, w 1941r.

111. Władysław Kieloch- członek OSP Dziedzice (ob. cz. m. Czechowice-Dziedzice). Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. †, w 1943r.

112. Józef Kien*- członek OSP Maków Podhalański. Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia w obozie. Z pewnością więziony był w „Palace” i na Montelupich. †?*W zakopiańskim „Palace” więziona była Józefa Kien- dyrektorka szkoły zawodowej w Makowie Podhalańskim, którą aresztowano 3. VII. 1944r. podczas wielkiej akcji gestapo przeciwko podziemiu, na terenie całego Podhala. Kim była dla Józefa Kiena?

113. Jan Kiryk- członek OSP Horodyszcze k/Białej Podlaskiej. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka-ochotnika i daty umieszczenia w obozie koncentracyjnym.†?

114. Stanisław Klimkowicz- członek OSP Horodyszcze k/Białej Podlaskiej. W obozie koncentracyjnym znalazł się 6.IV.II. 1941r. Otrzymał numer-14 409.†- 27 sierpnia 1941r.

115. Tadeusz Klocek-prezes zarządu OSP Nisko. Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia w KZ/KL Auschwitz. Czy był więziony na Zamku w Rzeszowie? †, w 1941r.

116. Andrzej Klojka-naczelnik OSP Dzianisz k/Zakopanego. Działał w ruchu oporu. Po aresztowaniu i osadzeniu w „Palace”- na wiosnę 1942r. wywieziony do obozu.†?

117. Mieczysław Kłobukowski- członek OSP Wąsewo k/Ostrowi Mazowieckiej. Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia w obozie koncentracyjnym. †-27 września 1944r.

118. Jan Kmita- członek OSP Radzice k/Opoczna. Rolnik. Należał do miejscowej placówki AK. Do obozu koncentracyjnego trafił 20.II. 1942r. Miał numer-26 353. †-17 marca 1942r.

119. Jan Kochalski- członek OSP Piaski k/Lublina. Działał w organizacji-„Baony Śmierci”. Więziony na Zamku w Lublinie. W obozie miał numer-14 825. †-22 września 1941r.

120. Marian Kobiałko- naczelnik OSP Jedlnia Letnisko k/Radomia. Aresztowany i osadzony w Radomiu- dnia 21. I. 1941r. Niebawem trafił do obozu. †-zginął 20 kwietnia 1942r.

121. Stanisław Koczkodaj- członek OSP Branica k/ Radzynia Podlaskiego. Aresztowany w 1941r. i osadzony na Zamku w Lublinie. Potem wywieziony do obozu.†, w 1941r. lub 1943r.

122. Stanisław Kohut- członek OSP Rymanów k/Krosna. Murarz. Działał w podziemiu. W obozie od 26. III. 1942r. Miał numer- 27 247. †-23 czerwca 1942r. lub w 1943r.

123. dr fil. i teolog. Rajmund Maksymilian Maria Kolbe- franciszkanin. Pomysłodawca utworzenia zakonnej OSP w Niepokalanowie k/Sochaczewa. Aresztowany 17.II. 1941r. i osadzony na Pawiaku. W KZ/KL Auschwitz- od 29.V. 1941. Miał numer więźniarski- 16 670. Po tym jak zgodził się oddać swe życie za innego więźnia-Franciszka Gajowniczka, umieszczony w celi głodowej. Tam uśmiercony zastrzykiem fenolu. †-14 sierpnia 1941r

124. Wacław Kołodziejski- zastępca naczelnika OSP Borowiczki k/Płocka. Nie znamy okoliczności aresztowania strażaka i daty osadzenia w obozie koncentracyjnym. †, w 1942r.

125. str. Michał Kołopolewski- kierowca V Oddziału Łódzkiej OSP. Działał w podziemiu. Z tego powodu został aresztowany i osadzony w policyjnym więzieniu Radegast-27. VIII.1942r. Następnie wywieziony transportem kolejowym do KZ/KL Auschwitz †- 2 marca 1943r.

126. Tadeusz Kopczyński- członek OSP Osięciny k/Brześcia Kujawskiego. Prawdopodobnie wysiedlony do GG. Aresztowany przypadkowo podczas łapanki w Warszawie- w 1940r. Następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego. Czy był więziony na Pawiaku? †?

127. Władysław Korzeb- członek OSP Malinowo Nowe k/Ostrowi Mazowieckiej. Działał w podziemiu. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. † -2 czerwca1941r.

128. Józef Koseła (r.ur.-1900) - członek OSP Sandomierz. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Z pewnością, był więziony na Zamku w Sandomierzu. † ?

129. Roman Koseła* (r. ur.-1896) -członek zarządu OSP Sandomierz. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. Z pewnością był więziony, w miejscowym areszcie policyjnym i w więzieniu policyjnym na Zamku w Sandomierzu. †?* Kim byli wobec siebie Józef Koseła i Roman Koseła ?-braćmi, kuzynami

130. Mieczysław Kostecki- członek OSP Piastów k/Warszawy, Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia tego strażaka-ochotnika, w obozie koncentracyjnym.† w 1944r.

131. Jan Koszowski- członek OSP Piaski k/ Lublina. Aresztowany we wrześniu 1939r. Wieziony na Zamku w Lublinie. W obozie KZ/KL Auschwitz został osadzony na przełomie kwietnia i maja 1941r. Miał numer więźniarski- 14 075. †-23 listopada 1941r.

132. Kazimierz Kotowski (w „Księdze…”-jako Kotawski) członek OSP Sandomierz. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. † -20 lipca 1942r.

133. Florentyn Kotliński- członek OSP Piaski k/Lublina. Nauczyciel, kierownik szkoły, sekretarz gminy Piaski oraz działacz LOPP, PCK i ZNP. Osadzony na Zamku w Lublinie 12.II. 1941r. W obozie od przełomu kwietnia i maja 1941r. Miał numer 14 132.†, w 1941r.

134. Stefan Kowalski- członek OSP Włochy, wtedy k/Warszawy. Ślusarz. Więziony na Pawiaku. W obozie- od 24.VII. 1941r. Otrzymał numer- 18 468. †- 26 sierpnia 1942r.

135. Tadeusz Kowalski*- członek OSP Zakładów Lampowych „Philips”, w Warszawie. Osadzony na Pawiaku, skąd w grupie 1021 więźniów został wywieziony do obozu. 7.IV. 1941r. został wpisany na listę więźniów. Miał numer pomiędzy 12 352- 13 691. †, w 1942r.*Kim dla niego była Stanisława Kowalska z tej samej zakładowej straży pożarnej?

136. Franciszek Kowalczyk- członek OSP Dobczyce k/Krakowa. Szewc. Działał w ruchu oporu. W obozie koncentracyjnym znalazł się 20.VI. 1940r. †-27 listopada 1942r.

137. Jan Kowalczyk- dowódca sekcji w OSP Bieliny k/ Kielc. Aresztowany przez żandarmerię. Do obozu koncentracyjnego wysłany -23.V.1941r.. † - 23 kwietnia 1942r.

138. Leon Kozioł- członek OSP Nowy Dwór Mazowiecki. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. Pewnie trafił przez Pawiak. † w 1941r,

139. str. Stanisław Kozłowski- WSO. Aresztowany, w ramach akcji-AB i osadzony na Pawiaku, 4.VI. 1940r. W KZ/KL Auschwitz przebywał od 15.VIII. 1940r. † - 6 lutego 1941r.

140.Ludwik Król-członek zarządu OSP Zbytków k/Skoczowa. Nie wiemy, kiedy go z powodu działalności podziemnej aresztowano i osadzono na gestapo w Bielsku. Nie wiemy też, kiedy ten strażak został wywieziony do obozu koncentracyjnego. †, w 1944r.

141. str. Ludwik Królikowski- WSO. Osadzony podczas akcji A-B,w więzieniu na Pawiaku- 4.VI. 1940r. W obozie koncentracyjnym- od 15.VIII. 1940r. Potem, w ramach przerzutów miedzy obozowych, trafił do KZ/KL Neuengamme. Tam-27 czerwca 1941r.

142. st. sierż. Stanisław Kruk „Wacek”- WSO. Działacz PPS w WSO i Pracowniczego Komitetu Samopomocy Społecznej Pracowników Miejskich. Dowódca plutonu Milicji PPS w Oddziale III WSO. Osadzony, w ramach akcji AB, w więzieniu na Pawiaku, 4 czerwca 1940r. W obozie koncentracyjnym, w Auschwitz od 15.VIII. 1940r. † - zginął 8 grudnia 1940r.

143. Stefan Kruk- członek OSP Kroczów Mniejszy k/Zwolenia. Rolnik. Po aresztowaniu, osadzony w areszcie żandarmerii w Zwoleniu. Potem przeniesiony do więzienia policyjnego w Radomiu. W obozie koncentracyjnym- od 12 lutego 1943r. †-zginął 9 marca 1943r.

144.Bolesław Krysiński-członek OSP Częstochowa. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. Z pewnością więziony był na Zawodziu. †

145 Stanisław Krysiński- członek OSP Zakładów Lampowych „Philips”. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. †, w 1942r.

146. Antoni Krzysiak- naczelnik OSP Dobczyce k/Krakowa. Aresztowany za udział w ruchu oporu. Osadzony na Montelupich 2.XI. 1942r. Potem trafił do obozu. †-20 lutego 1943r.

147. Jan Kubik- członek OSP Maków Podhalański. Na wiosnę 1944r. skazany na karę śmierci za posiadanie broni. Przetrzymywany w zakopiańskim „Palace”. Być może przebywał też w więzieniu na Montelupich. Prawdopodobnie trafił do obozu koncentracyjnego †

148. Czesław Kuczmierski- członek OSP Sandomierz. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Z pewnością przebywał w więzieniu na Zamku w Sandomierzu.†?

149. Franciszek Kulma- członek OSP Dobczyce k/Krakowa. Inspektor policji miejskiej. Aresztowany i osadzony na Montelupich w Krakowie, skąd wywieziony do obozu. †?

150. Bolesław Kulon- członek OSP Dydynia k/Brzozowa. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w KZ/KL Auschwitz. Był więziony na Zamku w Rzeszowie. †?

151. Józef Kupiec- członek zarządu OSP Poronin. Kucharz. W maju 1939r., został członkiem głęboko zakonspirowanej grupy dywersyjnej Oddziału II Sztabu Głównego WP. Poza nim do grupy weszli tylko jego bracia: Karol-komendant grupy, Bolesław, Jan i Władysław. Grupa braci oraz kilka innych, prowadzić miała rozpoznanie wojsk niemieckich na Słowacji oraz działać na tyłach armii niemieckiej, podczas agresji na Polskę. Od jesieni 1939r. z braćmi prowadził, jako przewodnik polskich żołnierzy, udających się do tworzącej się armii polskiej we Francji. W nocy z 17 na 18. I. 1940r., prawdopodobnie wskutek donosu, został z Janem (m. in. więzień Auschwitz-nr 790, przeżył wojnę), Władysławem (m. in. więzień Auschwitz-nr 793, przeżył obóz), Karolem (m. in. więzień Auschwitz-nr 794, zabity fenolem), Bolesławem (m. in. więzień Auschwitz- nr 792, † w „Palace”) i Antonim (m. in. więzień Auschwitz- nr 5908, przeżył obóz) osadzony w „Palace”. 10.V. 1940r. wywieziony na Montelupich, gdzie jeszcze tego miesiąca, sąd specjalny wymierzył mu karę dożywotniego obozu koncentracyjnego za przeprowadzanie Polaków za granicę. Niebawem, bo 20.VI. 1940r., w transporcie 313 więźniów- w tym 4 swoich braci (piąty- Władysław- z czasem do nich dołączył), trafił do Auschwitz. W obozie J. Kupiec otrzymał numer-791- najniższy spośród strażaków. Tutaj znalazł się w obozowej stolarni m. in. z Ksawerym Dunikowskim (nr-774) i Bronisławem Czechem (nr-349). Fachowym kierownikiem stolarni, był Władysław Kupiec. W marcu, bracia Kupcowie zostali zaprzysiężeni na członków Związku Organizacji Wojskowej- obozowego ruchu oporu. Przysięgi odbierał rotmistrz Witold Pilecki (nr-4859), który pracował z nimi w stolarni. Słynny oficer sam i poprzez członków organizacji zbierał informacje, analizował je i sporządzał raporty na temat tego co działo się w obozie. Następnie przemycano je na zewnątrz- w tym do Warszawy, w skrytkach figur świątków rzeźbionych przez Bolesława Kupca. Józef Kupiec pracował w stolarni do 14 września, by nazajutrz trafić do komanda przy stawach rybnych, w Harmężach. 30.IX. 1941r. wrócono go na Montelupich, a 31.X. 1941r. zakopiańskie gestapo przywiozło go ponownie do „Palace”. Miało to związek ze sprawą Antoniego Sucheckiego (trafił w pierwszym transporcie z Tarnowa, rozstrzelany w obozie 25.VI.1942r.) - komendanta komórki Organizacji Orła Białego w Zakopanem. Czy J. Kupiec należał do tej organizacji? Na początku kwietnia 1942r. Kupca osadzono w Tarnowie. 30. I. 1943r., został ponownie przewieziony do Auschwitz. Ciągłe przerzucanie strażaka wynikało z prowadzonych przeciwko niemu, jego braciom oraz ludziom podziemia na Podhalu szeregu śledztw. Nie trzeba wyjaśniać, że w każdym z tych miejsc, był torturowany, bity, maltretowany, poniżany, głodzony. Zarzucano mu posiadanie broni, przynależność i działalność w zorganizowanym ruchu oporu. Z KZ/KL Auschwitz wywieziono go do KZ/KL Mauthausen na terenie Austrii. Stać się to mogło: 12, 13.IV.*, 6.XI. 1943r. albo w styczniu 1945r. Stąd, został w marcu 1945r., ewakuowany do KZ/KL Neuengamme? Następnie przerzucono go do Lubeki, gdzie 26.IV. 1945r. trafił do obozu na statku „Cap Arcona”. Zginął- 3 lub 5 maja 1945r. po tym jak samoloty alianckie zatopiły statek stojący w porcie.* W transporcie tym, był kuzyn mojej Matki- zawodowy podoficer nowosądeckiej zawodowej Miejskiej Straży Pożarnej- Jan Fulara (w KZ/KL Auschwitz od 19 I.1943r., numer więźniarski 29 633), który więzienną (Nowy Sącz i Tarnów) i obozową gehennę przeżył, a po wojnie mieszkał w Dziećmorowicach k/Wałbrzycha. Działał niezwykle aktywnie w ochotniczym pożarnictwie na Ziemi Wałbrzyskiej. Zmarł, przedwcześnie, w wieku 58 lat, w 1961r.

152.st. sierż. Stefan Kurzynoga – WSO. Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939r., dowódca samodzielnej sekcji gaśniczej/ starszy podoficer dzielnicy Warszawa-Północ. Osadzony w więzieniu na Pawiaku, w ramach akcji specjalnej- AB, 4.VI. 1940r. W obozie koncentracyjnym, od 15. VII. 1940r. Miał numer - 3102. †- 21 lub 28 października 1942r.

153. por. poż. Miron Kuszczak- oficer od 1933r., naczelnik Okręgu V Małopolskiego Związku Straży Pożarnych, w l. 1929-1933- naczelnik Przemysłowej Straży Pożarnej „Sanowag” i Podhalańskiej OSP Sanok, a w l 1934- 1937- instruktor powiatowy w Sanoku. Aresztowany przez gestapo w Sanoku (czy był więziony potem w Rzeszowie, Tarnowie?). W obozie koncentracyjnym osadzony- 6.XI. 1941r. Miał numer- 22 481. †-21 listopada 1941r.

154.Stanisław Kuś- członek OSP Włostowice k/Lublina. Aresztowany przez żandarmerię podczas pełnienia obowiązkowego dyżuru w remizie- 18.XI. 1942r. Umieszczony w więzieniu na Zamku w Lublinie, a następnie wywieziony do obozu. †, w 1943r.

155.dr n. med. Mikołaj Kwaśniewski- płk rez. WP, w l. 1929-1937- przewodniczący Rady Okręgu Wojewódzkiego Krakowskiego ZSP RP, wicemarszałek Senatu, wojewoda: tarnopolski, krakowski i poznański. Działacz BBWR i OZN. Podczas I wojny światowej żołnierz armii rosyjskiej, a następnie w Legionach Polskich. Współorganizator Stronnictwa Demokratycznego, a podczas niemieckiej okupacji przewodniczący jego podziemnej struktury w stolicy GG- Krakowie. Aresztowany 18.I. 1941r., lub 11/ 13 II.1941r. i osadzony w więzieniu na Montelupich. Stąd trafił do obozu koncentracyjnego -21.II.. †, w 1941r.

156. Czesław Kwieciński- naczelnik OSP Osiny k/Radomia. Aresztowany 11 czerwca 1941r. i umieszczony w więzieniu policyjnym w Radomiu. Następnie wywieziony do obozu.†?

157. Zygmunt Lange- prezes zarządu OSP Cechówka k/ Warszawy. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Pewnie więziony był na Pawiaku. †, w 1940r,

158. Stefan Langowski- członek OSP Sokołów Podlaski. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. †, w 1943r.

159.str. Lucjan Lejk (Leik) -WSO. Aresztowany w ramach akcji-AB i osadzony na Pawiaku- 4.VI. 1940r. W obozie koncentracyjnym od 15.VIII. 1940r. †- 4 lutego 1941r.

160. Stanisław Lesiński- członek OSP Wilanów. Cieśla. Osadzony Pawiaku. Do obozu wywieziony 15.X. 1941r. w grupie 108 więźniów. Otrzymał numer-21 720. †, w 1945r.

161. Bolesław Lewczuk- członek OSP Hruszew k/Łosic, członek ZMW „Wici”. Rolnik. Wywieziony do KZ/KL Auschwitz, 16.VII. 1942r. z bratem Kazimierzem. †, w 1942r.

162. Kazimierz Lewczuk- członek OSP Hruszew k/ Łosic, członek ZMW „Wici”, wywieziony do obozu z bratem Bolesławem, 16.VII. 1942r. †- 23 grudnia 1943r.

163. Urban Lewicki- członek OSP Dyrekcji Tramwajów Miejskich (inna nazwa-OSP Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. Oddział Warsztaty Wagonowe) w Warszawie. Osadzony na Pawiaku, w wyniku akcji przeciwko członkom ruchu oporu, w nocy z 12 na 13. I. 1941r. To zaplanowane działanie objęło ok. 200 osób, w tym ok. 50 tramwajarzy. 31.I.1941r., w grupie 593 więźniów, wywieziony do obozu koncentracyjnego. † w 1944r.

164. Józef Lis (ur w 1895r.) - członek OSP Starce k/Sieradza. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. † w 1940r.

165. Stanisław Lis* (ur. w 1913r.) - członek OSP Starce k/Sieradza. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. †, w 1940r. * Kim byli ci strażacy-ochotnicy dla siebie- braćmi, kuzynami ?

166. Józef Luchciński- członek OSP Grabów nad Pilicą. Należał do BCh. †, w 1943r.

167. Stanisław Ludwiczak- członek OSP Łaznów k/Tomaszowa Mazowieckiego.  Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie. †, w 1944r.

168. Stanisław Łabędź- członek OSP Maków Podhalański. Osadzony w obozie 27.XII. 1941r. Na pewno wieziony był w „Palace” Miał numer - 25 065. †-15 października 1942r.

169.Władysław Łoza- członek OSP Gdeszyn* k/Zamościa. Aresztowanie mogło nastąpić 16.IX.1943r. podczas pacyfikacji wsi przez hitlerowców. Następnie trafił do więzienia w Rotundzie w Zamościu, po czym wywieziono go do obozu koncentracyjnego. †*Ofiarę mieszkańców tej wsi, w tym strażaków OSP Gdeszyn, upamiętnia dziś pomnik.

170. Wojciech Łubisz- członek OSP Dobroń k/Pabianic. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Czy był więziony w Radegast? †, w 1941r.

171. Ludwik Łuczak- zastępca naczelnika OSP Jacewo k/Inowrocławia. Wysiedlony na teren GG. Aresztowany 15.VIII. 1940r. w Chełmie (Lubelskie). †-6 listopada 1941r.

172. ppłk poż? Jan Łuczyński- Rozpoczynał służbę w Związku Floriańskim. Do wybuchu wojny był kolejno: instruktorem powiatowym w Puławach, Krasnymstawie, zastępcą inspektora wojewódzkiego w Lublinie, inspektorem wojewódzkim w Lublinie i Brześciu n/Bugiem. Aresztowany w Lublinie i osadzony w więzieniu na Zamku. W obozie od 6.IV. 1941r. Miał numer więźniarski- 14 511. †- rozstrzelany-28 października 1942r.?

173. Stanisław Łyś*- naczelnik OSP Mokre k/Zamościa. Rolnik i stolarz. Początkowo więziony w Rotundzie w Zamościu. Aresztowanie miało związek z akcją wysiedlania ludności polskiej z Zamojszczyzny. Osadzony w obozie 13.II. 1943r. †, w 1943r. * W czasie wojny zginęli należący do tej straży: Czesław Łyś (ur. w 1917r.)-zamordowany przez gestapo w 1942r.,Jakub Łyś (ur. w 1892r.)- podczas bombardowania Berlina w 1944r. i Seweryn Łyś (ur. w 1914r.)-podczas kampanii wrześniowej 1939r. Kim byli wobec siebie?

174. Zdzisław Maj- członek OSP Radzyń Podlaski. Aresztowany za działalność podziemną wobec niemieckiego, hitlerowskiego okupanta, w 1942r. i osadzony na Zamku w Lublinie. †

175. Jan Majewski- członek zarządu OSP Piwniczna k/Krynicy. Wtedy na szlaku przerzutowym żołnierzy polskich na zachód Europy. Policjant i urzędnik. Działał w ruchu oporu. Aresztowany w 1941r. i osadzony w Tarnowie lub na Montelupich. W KZ/KL Auschwitz od 25. VII. 1941r. Otrzymał numer więźniarski-18 715. †-10 lutego 1942r.

176. Stanisław Malesa-sekretarz zarządu OSP Radziwie (ob. cz. m. Płock). Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. †, w 1942r.

177. Piotr Małek- naczelnik OSP Poskwitów k/Krakowa. Aresztowany przez hitlerowców w 1941r. Przetrzymywany w więzieniu policyjnym na Montelupich. †-13 lutego 1942r.

178.Stanisław Markowski- członek OSP Włochy, wtedy k/Warszawy. Piekarz. Aresztowany za udział w przygotowaniach do powstania warszawskiego i osadzony w Dulagu 121. W obozie koncentracyjnym, od 17.IX. 1944r. Otrzymał numer -197 705. Następnie wywieziony do KZ/KL Buchenwald-w ramach ewakuacji obozu, którą zapoczątkował 29.IX. 1944r., transport 1500 więźniów –Polaków i Rosjan. †?

179. Wincenty Marzec- członek OSP Samborzec k/Tarnobrzega. Rolnik. Do obozu trafił w transporcie radomskim, 20.XI. 1941r. Otrzymał numer- 22 968. †-15 czerwca 1942r.

180. Józef Mastyna- członek OSP Wiśniówka k/ Kielc. Nie znamy okoliczności aresztowania strażaka i daty umieszczenia, w obozie koncentracyjnym. †- w styczniu 1942r.

181. Jan Masztanowicz- członek OSP Łowicz. Nauczyciel. Działał w ZWZ. Osadzony w więzieniu policyjnym na Pawiaku. Do obozu koncentracyjnego trafił w transporcie 304 więźniów, dnia 29. V. 1941r. Otrzymał numer więźniarski -16 838. †-18 marca 1942r.

182. Jan Mazgaj- naczelnik OSP Kalwaria Zebrzydowska k/ Wadowic. Z powodu prowadzenia działalności przeciwko okupantowi, aresztowany przez miejscową żandarmerię i osadzony w jej areszcie. Do obozu koncentracyjnego, został przewieziony z więzienia na Montelupich –dnia 27. XII. 1941r. Miał numer więźniarski- 250 073. †-12 kwietnia 1942r.

183.Edmund Mazur- członek OSP Nielisz k/ Zamościa. Aresztowany 4.XII. 1940r. W obozie koncentracyjnym od 30.VII. 1941r. †, 2 grudnia 1941r. lub w maju 1944r.

184. Edward Mazur- członek OSP Grabówka k/Brzozowa. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie. Był więziony na Zamku w Rzeszowie. †

185. Kazimierz Meres- prezes zarządu OSP Brzezinka* k/Oświęcimia. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Miał numer-64 011. † -22 lipca 1942r.* Po wysiedleniu mieszkańców tej wsi, na jej terenie powstał obóz Auschwitz-Birkenau, a w urządzono szpital dla obozowych psów. Wyposażenie straży przejęto na potrzeby obozu.

186. Edward Mękal- członek OSP Bondyrz k/Zamościa. Należał do BCh. Początkowo osadzony był w Rotundzie w Zamościu. W obozie od 22. IX. 1942r. Miał numer - 64 911. †?  

187. Jan Michałowski s Piotra- członek OSP Styszyniec k/Białej Podlaskiej. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. †-9 września 1942r.

188. Marian Michałowski s. Pawła- członek OSP Styszyniec k/Białej Podlaskiej. Nie znamy okoliczności aresztowania i daty umieszczenia w obozie. † - 9 września 1942r.

189. Piotr Michel- członek OSP Sitaniec k/Zamościa. Kowal. Działał w ruchu oporu. Aresztowany przez żandarmerię. Więziony był w Rotundzie w Zamościu. Do obozu został przywieziony 6. IV. 1941r. Otrzymał numer więźniarski -14 456. †, w 1941r.

190. Karol Mikołajczyk- naczelnik OSP Skierniewice. Do obozu trafił, transporcie złożonym z 805 więźniów- głównie Pawiaka, dnia 5.X.1943r. Miał numer-156 327.†?  

191.Wincenty Mikołajczyk-członek OSP Jacewo k/ Inowrocławia. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. †, w 1941r.

192.str. Paweł Mikołajewski-WSO. Za ofiarną służbę podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939r., uhonorowany Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Aresztowany i osadzony na Pawiaku, 4.VI. 1940r. W obozie od 15.VIII. 1940r. †- 3 grudnia 1940r.

193. Jan Miksa- członek OSP Łaznów k/Tomaszowa Mazowieckiego. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie. † -26 marca 1943r.

194. Lejzor Mirabel- członek OSP Zakroczym k/Nowego Dworu Mazowieckiego. Podzielił los Izaaka Fajgenbauna i Joska Fogela. Czy był więziony na Pawiaku? †, w 1942r.

195.Władysław Mirkiewicz- naczelnik OSP Przeworsk. Technik budowlany. Członek Chóru Męskiego „Echo” w Przeworsku. Po aresztowaniu, osadzony w więzieniu w Rzeszowie. Stąd trafił do obozu 18. XII. 1941r. Otrzymał numer- 24 666. † -25 maja 1942r.

196. Jan Mironiuk- członek OSP Hruszew k/Łosic. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. †, w 1941r.

197. Adam Miśkowiec- członek OSP Maków Podhalański. Więziony w zakopiańskim „Palace”. Do obozu trafił 27.III. 1942r. i otrzymał numer-27 339. † -13 czerwca 1942r.

198.Józef Modlich- sekretarz zarządu OSP Szczawnica. Krawiec. Uczestnik III powstania śląskiego*. Działał w ruchu oporu i był kurierem na Węgry. Aresztowany na początku 1941r. W obozie koncentracyjnym od 25.II. 1941r. †, w sierpniu 1942r.* W kompanii, baterii „zakopiańczyków”, którą dowodził por. art. Jerzy Lgocki, późniejszy Kierownik Techniczny Pożarnictwa w GG i komendant główny SRO „Skała”.

199. Eugeniusz Morawski-członek OSP Ostrów Mazowiecka oraz członek Harcerskiego Oddziału Pożarniczego przy tej straży. Działał w ZWZ i uczestniczył w tajnym nauczaniu. Wywieziony z Pawiaka w grupie 304 więźniów. W obozie od 29.V.1941r. Otrzymał numer pomiędzy 16 644 do 16 830 lub 16 832 do 16 948. †-25 grudnia 1941r

200. Alojzy Mrozek-prezes zarządu OSP Dziemierz k/Rybnika. Nie znamy okoliczności aresztowania strażaka i osadzenia go w KZ/KL Auschwitz. †-18 czerwca 1941r.

201. por. poż. Wacław Mścichowski – WSO. Podczas obrony Warszawy, zastępca szefa dzielnicy Praga. Aresztowany w ramach akcji-AB i osadzony na Pawiaku, 4 czerwca 1940r. W obozie koncentracyjnym od 15.VII. 1940. Miał numer-1608. † -28 kwietnia 1942r.

202. imię? Myszkowski- naczelnik OSP Kaźmierz k/ Szamotuł. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. Czy był wysiedlony do GG? † ?

203. por. poż. Józef Naumiuk- instruktor pożarnictwa powiatu bialsko-podlaskiego od 1934r., a od 1939r. powiatu włodawskiego. Naczelnik OSP Swory k/Międzyrzeca Podlaskiego. Założyciel podziemnej organizacji „Orzeł Biały”. Więziony na Pawiaku. W obozie koncentracyjnym- od 6.IV. 1941r. Miał numer  14 605. † -12 lub 15 grudnia 1941r

204.Jan Nawrocki- członek OSP Witryłów k/Brzozowa. Nie znamy okoliczności aresztowania strażaka-ochotnika i daty jego osadzenia w obozie koncentracyjnym. †?

205. Franciszek Nawrot- prezes OSP Łysaków II k/Jędrzejowa. Po aresztowaniu, więziony był, w areszcie policji i żandarmerii w Jędrzejowie. Do obozu wywieziony został prawdopodobnie w 1940r. Być może wcześniej osadzony był w Kielcach. †-3 marca 1942r.

206. Władysław Nieznański-członek OSP Dydynia k/Brzozowa. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Czy był więziony na Zamku w Rzeszowie? †?

207.ks. Feliks Nowacki- prezes OSP Bieliny k/Kielc. Początkowo osadzony w kieleckim więzieniu policyjnym. Wywieziony do KZ/KL Auschwitz- 12.IV. 1941r. †-23 maja 1943r.

208.Stanisław Nowacki- członek OSP oraz Harcerskiego Oddziału Pożarniczego Ostrów Mazowiecka. Działał w ZWZ, p.s.”Staniaszek”. Z Pawiaka, w którym był osadzony od 28.V. 1941r. wywieziono go w grupie 304 więźniów do obozu. Otrzymał jeden z numerów, w przedziale- od 16 644 do 16 830 lub- od 16 832 do 16 946. † -18 lipca 1942r.

209.Michał Nowak- członek OSP Bartochów k/Sieradza. Nie znamy przyczyn aresztowania W obozie od 28.X.1941r. Miał numer 22 334. Przeznaczono go do zamordowania w ramach programu E, eutanazja. Wtedy otrzymał numer-E-996. †-zginął 18 kwietnia 1942r.

210. Bolesław Okrutny- członek OSP Rzeczniów k/Iłży w ob. powiecie Lipsko. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. †, w 1944r.

211. Karol Olecki- członek OSP Buków k/Raciborza. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia tego strażaka, w obozie koncentracyjnym. †, w 1941r.

212. Karol Omozik- gospodarz OSP Zbytków k/ Skoczowa. Był podziemnym kurierem. Do obozu trafił na podstawie wyroku sądu doraźnego w Katowicach. † -29 lutego 1944r.

213. Franciszek Orlik-członek OSP Dobczyce k/ Krakowa. Kołodziej. Współpracował z AK. Zatrzymany przypadkowo podczas łapanki 18.I. 1942r. w Krakowie i osadzony na Montelupich. Wkrótce wywieziony do KZ/KL Auschwitz. † -28 lutego 1942r.

214. Piotr Ostapiński- członek OSP Sitaniec k/Zamościa. Cieśla. Aresztowany przez żandarmerię. Osadzony w Rotundzie w Zamościu. Potem trafił do obozu. †-11 lutego 1943r.

215.Jan Packi- członek OSP Łaznów k/Tomaszowa Mazowieckiego. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia w obozie koncentracyjnym. †, w 1943r.

216. Wacław Pawełko-członek OSP Kamionka Stara k/ Augustowa. Wywieziony na roboty przymusowe pod Königsberg (Królewiec) w Prusach Wschodnich. Stamtąd trafił do KZ/KL Auschwitz. Powodem umieszczenia w obozie, mogła być niesubordynacja wobec Niemców lub wyrządzanie szkód Niemcom, np. podczas wykonywania prac. † w 1943r.

217. Władysław Pawlina- sekretarz zarządu OSP Branica Radzyńska k/Radzynia Podlaskiego. Aresztowany w 6.VI.1941r. W obozie od lipca 1941r. Miał numer- 14 716. Z obozu wywieziono go do zamku Sonnenstein k/Drezna, gdzie miał zostać zamordowany w ramach E-Aktion, eutanazja. Wg dokumentacji SS zginął w obozie -3 sierpnia 1941r.

218. Jan Pawłowski- komendant rejonowy i członek OSP Piaski k/Świdnika. Farmaceuta. Stał na czele podziemnej organizacji „Unia”. Początkowo więziony na Zamku w Lublinie. W KZ/KL Auschwitz osadzony został 6.IV. 1941r. Miał numer- 14 941. Prawdopodobnie-7.VII. 1941r. wywieziony został do KZ/KL Mauthausen. Tam † 25 października 1942r.

219. Franciszek Piaseczny- członek OSP Maków Podhalański. Nie wiemy, kiedy, i dlaczego aresztowano go i umieszczony w obozie. Mógł być więziony w „Palace” na Montelupich . †?  

220.Antoni Piątek- członek OSP Maków Podhalański. Na wiosnę 1944r.skazany na karę śmierci za użyczanie kryjówek partyzantom. Przetrzymywany w zakopiańskim „Palace” i prawdopodobnie, w więzieniu na Montelupich. Wywieziony do obozu koncentracyjnego. † ?

221. Leon Piątkowski- wiceprezes zarządu OSP Gołaszewo k/Wągrowca. Nauczyciel wysiedlony na teren dystryktu lubelskiego w GG. Należał do BCh. W KZ/KL Auschwitz, prawdopodobnie od 20.XI. 1941r. Miał numer- 22 771. †-22 lub 30 marca 1942r.

222. Jan Piekarski- prezes zarządu OSP Jedlnia Letnisko k Radomia. Aresztowany 21.I. 1941r. Następnie wywieziony do KZ/KL Auschwitz. †-8 stycznia 1941r.21.I. 1941r. została aresztowana jego żona Stanisława- członkini zarządu OSP Jedlnia Letnisko. Zginęła 8.III. 1941r. w areszcie policyjnym- w Pińczowie.

223. Karol Pilch- członek OSP Chochołów k/Zakopanego. Rolnik. Działał w Organizacji Orła Białego i ZWZ. Aresztowany 22.II. 1942r. i przetrzymywany w „Palace”. Następnie w więzieniu w Tarnowie. Od 13.V. 1942r. w obozie. Posiadał numer- 35 076.†-18 lipca 1942r.

224. Piotr Piotrowski- członek OSP Mokre k/Zamościa. Działał w ruchu oporu. †, w 1943r.

225. Stanisław Pitucha- członek OSP Piaski k/Lublina. Aresztowany 17.II. 1941r. i osadzony w więzieniu policyjnym na Zamku w Lublinie. Stąd wywieziony do obozu koncentracyjnego. Posiadał numer więźniarski-14 832. †-zginął 27 października 1941r.

226.Ryszard Piwowarski- członek OSP Kolno. Aresztowany przez policję niemiecką 16.VI. 1944r. (dzień wcześniej aresztowano 5 strażaków tej straży, w tym dwóch jego braci: Józefa i Zdzisława, który zginął w KZ/KL Gross-Rosen). Trafił do KZ/KL Auschwitz  †?  

227. Michał Płeska- członek OSP Łaznów. k/Tomaszowa Mazowieckiego. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie † -28 sierpnia 1943r. ) 228. Bogdan Płoński- członek OSP Ostrów Mazowiecka. Uczeń. Aresztowany w 1941r. i osadzony w obozie 29. V. 1941r. Z pewnością przebywał na Pawiaku. †, w 1942r.

229. Ryszard Pokorny- członek OSP Bielszowice k/ Rudy Śląskiej. Do obozu koncentracyjnego trafił 20. XII. 1940r. Czy z więzienia w Katowicach? †- 19 marca 1941r.

230. Zygmunt Potęga- członek OSP Radzyń Podlaski. Aresztowany za działalność podziemną i osadzony w więzieniu policyjnym na Zamku w Lublinie- w 1942r. †?

231. Stefan Przemysławski- gospodarz OSP Brwilno k/Radzynia Podlaskiego. Nie znamy okoliczności aresztowania strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. †, w 1943r.

232. Tadeusz Puchalski – członek OSP Zakładów Lampowych „Philips” w Warszawie. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie koncentracyjnym. †, w 1942r.

233. Augustyn Richert- skarbnik OSP Żukowo k/ Wejherowa. Sołtys. Aresztowany 4.IX. 1939r. i osadzony w KZ/ KL Stutthof (w tym obozie więziony był płk poż. Jerzy Lgocki). Następnie wywieziony do KZ/ KL Mauthausen, gdzie otrzymał numer- 2695. Od 1.VII. 1942r. w KZ/KL Auschwitz. †-zmarł 18 września 1942r., o godz. 10.50.

234. str. Michał Rogowski- strażak V Oddziału Łódzkiej OSP. Należał do ruchu oporu. Aresztowany przez policję 27.VIII. 1942r. Przetrzymywany w więzieniu policyjnym Radegast, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego. †, w marcu 1943r.

235. Bolesław Rojek- naczelnik OSP Grodziec k/Cieszyna. Aresztowany i osadzony w   areszcie policyjnym lub w karnym więzieniu w Cieszynie- 3. III. 1941r. W obozie koncentracyjnym -od 22.IV. 1941r. Miał numer- 15 124. † -6 września 1941r.

236. str. Franciszek Rojek- WSO. Aresztowany 4.VI. 1940r.w ramach akcji specjalnej -AB. Osadzony na Pawiaku, a następnie -15.VIII. 1940r.- wywieziony do obozu koncentracyjnego.. W obozie oznaczono go numerem więźniarskim- 1525. † -15 sierpnia 1941r.

237. kpr. poż. Władysław Rusołowski- z V Oddziału Łódzkiej OSP. Był kawalerem Krzyża Walecznych i Krzyża za Dzielność i Odwagę. Działał w ruchu oporu. Aresztowany 27. VIII. 1942r. i osadzony w Radegast. Następnie wywieziony do obozu. †, w marcu 1943r.

238.str. Franciszek Rojek- WSO. Aresztowany w ramach akcji-AB, 4.VI. 1940r. i osadzony na Pawiaku. W obozie znalazł się 15.VIII. 1940r. †-zginął 15 sierpnia 1941r.

239. Jan Rutkowski- członek OSP Okęcie. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Z pewnością przetrzymywany był w więzieniu na Pawiaku. †, w 1942r.

240. Stefan Ryżko- członek OSP Styszyniec k/ Białej Podlaskiej. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie. † -zginął 9 września 1942r.

241. Jan Sakowicz- członek OSP Łomazy k/Międzyrzeca Podlaskiego. Księgowy. W obozie znalazł się 30.VII. 1941r. Miał numer więźniarski -19 525. † -zginął 13 sierpnia 1941r.?

242. Franciszek Sasin- członek OSP Ząbki k/ Warszawy. Nie znamy okoliczności aresztowania (z pewnością przebywał na Pawiaku) i osadzenia go w obozie. †, w 1943r.

243. Kazimierz Sidelnik- członek OSP Horodyszcze k/Białej Podlaskiej. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w KZ/KL Auschwitz. † ?

244. str. Zygmunt Siedlecki- WSO. Aresztowany w ramach akcji-AB i osadzony na Pawiaku- 4.VI. 1940r. W obozie koncentracyjnym od 15.VIII. 1940r. †-18 kwietnia 1944r.

245. Ludwik Siennica- członek OSP Hruszew k/Łosic i członek ZMW „Wici”. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym.†?

246. Józef Siwacki- naczelnik OSP Majdan Sopocki k/Tomaszowa Lubelskiego. Krawiec. Początkowo więziony w Tomaszowie Lubelskim a następnie na Zamku w Lublinie. W obozie koncentracyjnym- od 30.VII. 1941r. Miał numer - 19 549. †-zginął -11 marca 1942r.

247. Stanisław Skop- członek OSP Nozdrzec k/Brzozowa. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka przez żandarmerię i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. †?

248. Franciszek Skurzewski- członek OSP Osieczna k/Leszna. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go, w obozie koncentracyjnym †?

249. Sylwester Skwarczyński- członek OSP Piaski k/Lublina. Działał w ruchu oporu i był kolporterem nielegalnych pism: „Polska żyje” i „Zemsta”. Przetrzymywany na Zamku w Lublinie. Osadzony w obozie 24.V. 1941r. Posiadał numer-16 030. †, 3 września 1941r.

250. Stanisław Sobora-były prezes OSP Branica k/Radzynia Podlaskiego. Nauczyciel. Aresztowany we wsi Tuczna. W obozie od 24.V. 1941r. †- 30 września 1941r.

251. Stanisław Sobusiak-sekretarz zarządu OSP Brwilno k/Płocka. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. †, w 1944r.

252. Władysław Solski- członek OSP Sanok. Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia w obozie. Na pewno był wieziony, w areszcie policyjnym i więzieniu sądowym.†?

253.Franciszek Solecki- członek OSP Maków Podhalański. Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia w obozie. Z pewnością był w „Palace” i na Montelupich †?

254. Jan Solecki- członek OSP Maków Podhalański *. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym, w którym otrzymał numer- 119 453** Z pewnością był w zakopiańskim „Palace” i na Montelupich w Krakowie. †? Kim byli dla siebie strażacy-ochotnicy- Franciszek Solecki i Jan Solecki? 30.V.1944r. z Montelupich przywieziono do „Palace”, dwudziestu więźniów i rozstrzelano ich. Wśród nich był Stanisław Solecki. Kim był dla wspomnianych strażaków- ochotników ?** Podany numer z ewidencji KL Auschwitz. Wg Wł. Bartoszewskiego dano taki numer jednemu z więźniów przybyłych w transporcie z więzienia na Pawiaku- dnia 28.IX. 1943r.55. Władysław? Sosienko- członek OSP Dyrekcji Tramwajów Miejskich w Warszawie, Osadzony na Pawiaku w wyniku akcji przeprowadzonej, w nocy z 12 na 13.I. 1941r. Objęła ona środowisko inteligenckie i robotnicze. W obozie znalazł się 1.II. 1941r., w transporcie 593 więźniów. Otrzymali oni numery od 9571 do 10 163. Jaki miał strażak? †, w 1944r.

256.Stanisław Sójka- członek OSP Bychawa k/ Lublina. Aresztowany w czerwcu 1941r. i osadzony na Zamku w Lublinie. Następnie wywieziony do KZ/KL Auschwitz †, w 1941r.

257Bronisław Sprycha- członek OSP Osiny k/Siedlec. Aresztowany 3.VIII.(?) 1944r. i osadzony w areszcie policyjnym, a następnie na Zamku w Lublinie (?). † -7 grudnia 1944r.

258.str. Stefan Stachura- WSO. Umieszczony w Dulagu 121. Do obozu wywieziony 4.IX. 1944r. Następnie trafił do KZ/KL Flossenbürg. Tam † -10 grudnia 1944r.

259. por. poż. Jan Staliszewski- instruktor powiatowy w Lublinie. Aresztowany w 1941r. i osadzony w więzieniu na Zamku, w Lublinie. Następnie wywieziony do obozu. †?

260.Franciszek Stanek- członek OSP Dankowice k/ob. Bielska-Białej W KZ/KL Auschwitz od 14.XII. 1942r. Gzie był wcześniej więziony? †- zginął 7 kwietnia 1943r.

261. Władysław Stańczyk-członek OSP Glinianka k/Warszawy. W transporcie 875 więźniów z Pawiaka znalazł się w obozie 25.VIII. 1943r. Otrzymał numer- 139 377. †?

262. Franciszek Staszek- członek OSP Dankowice k/ ob. Bielska-Białej. Aresztowany w 1940r. W obozie osadzony- 14.XII. 1942r. Miał numer- 83 623. †- zginął 7 kwietnia 1943r.

263. Kazimierz Sternal- członek OSP Maków Podhalański. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Na pewno był więziony w „Palace” i na Montelupich.†?

264. str. WSO Zygmunt Stolarski- kierowca w WSO. Osadzony w Dulagu 121. W obozie koncentracyjnym znalazł się 17.IX. 1944r. Następnie trafił do KL Buchenwald. Tam† ?

265. Franciszek Sugiera- członek OSP i ZMW „Wici” Hruszew k/ Łosic. Aresztowany w lipcu 1942r. i osadzony na Zamku w Lublinie. Następnie wywieziony do obozu. †

266. Andrzej Surowiak- członek OSP Szczawnica. Działał w ruchu oporu i był przewodnikiem na Węgry. Aresztowany przez hitlerowców na początku 1941r. Więziony był w Nowym Sączu (w więzieniu lub areszcie policyjnym) i na Montelupich. W obozie od 25.V.1942r. Miał numer 37 180. Na początku czerwca, wywieziony został w transporcie - liczącym 500 więźniów- do KZ/KL Gross-Rosen. Tam †-20 czerwca 1942r.

267. Jan Susik- skarbnik OSP Zelechlinek k/Tomaszowa Mazowieckiego. Aresztowany dnia 30.VII. 1940r. przez żandarmerię. Następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego.†?

268.Szczepan Susik* członek OSP Zelechlinek k/Tomaszowa Mazowieckiego. Aresztowany dnia 10.VII. 1944r. i następnie wywieziony w transporcie do obozu koncentracyjnego. †? *Kim byli wobec siebie obaj strażacy- Jan i Szczepan? braćmi, kuzynami?

269. Edward Sutryk- członek OSP Dębowa Kłoda k/Parczewa. Robotnik rolny. Działał w ruchu oporu. Aresztowany w 1942r. przez żandarmerię i osadzony w więzieniu w Parczewie. Potem przeniesiony na Zamek w Lublinie. Następnie wywieziony został do obozu. †?

270. Jan Sutryk- zastępca naczelnika OSP Dębowa Kłoda. Rolnik. Działał w ruchu oporu. Aresztowany został w 1942r. Osadzono go, w więzieniu w Parczewie. Potem trafił do więzienia na Zamku w Lublinie. Następnie wywieziony został do obozu koncentracyjnego.†?

271. Józef Sutryk*, członek OSP Dębowa Kłoda Rolnik. Działał w ruchu oporu. Aresztowany w 1942r. i osadzony w więzieniu w Parczewie, Stąd przeniesiono go na Zamek w Lublinie. Następnie, (kiedy?) wywieziony został do obozu koncentracyjnego †? *Kim byli wobec siebie strażacy-ochotnicy- Edward, Jan i Józef? braćmi, kuzynami.

272. Jan Szabatowski- członek OSP Mokre k/Zamościa. Rolnik Działał w ruchu oporu. Więziony był w Rotundzie w Zamościu. Stąd trafił do obozu †- 17 lutego 1943r.

273. Kazimierz Szatkowski –członek OSP Ząbki k/Warszawy. W czasie powstania warszawskiego przetrzymywany w Dulagu 121. Do obozu wywieziony został 4 września 1944r. Miał numer- 194 496. Następnie wywieziono go- do KZ/KL Flossenbürg, gdzie†?

274.Józef Szczęsny- prezes OSP Kuryłówka k/ Leżajska. Nauczyciel i kierownik szkoły. Bibliotekarz, organizator życia społecznego, kulturalnego, Działacz Towarzystwa Szkół Ludowych, kółek rolniczych i „Strzelca”. Dowódca lokalnego ZWZ. Pierwszy raz aresztowany 3.XI. 1939r., podczas konferencji nauczycielskiej w Łańcucie. Drugi raz- 13.VI. 1940r., jako podejrzewany o prowadzenie działalności przeciwko Niemcom. Osadzony na Zamku w Rzeszowie. Potem wywieziony do obozu koncentracyjnego. †- 5 marca 1942r. Jego imię, zasłużenie od lat nosi Ochotnicza Straż Pożarna, w rodzinnej Kuryłówce.

275. Józef Szelest- członek OSP Radzice k /Opoczna. Ślusarz. Najpierw więziony w areszcie żandarmerii w Opocznie. Stad aresztantów kierowano do Tomaszowa Mazowieckiego. W obozie koncentracyjnym- od 14.IX. 1941r. Miał numer- 20 899. †-13 grudnia 1941r.

276. Alojzy Szczybura*- sekretarz zarządu OSP Maków Podhalański i sekretarz Sądu Grodzkiego. Aresztowany 28.V. 1941r. Następnie kolejno w „Palace”, i na Montelupich. Do obozu trafił 29. XII. 1941r. Miał numer- 25 120. †- 12 lub 13 czerwca 1942r.*W obozie poniosła śmierć Wanda Szczybura- z makowskiej OSP. W Makowie Podhalańskim ważną postacią AK, był sierżant Józef Szczybura ps. „Ryś” .Kim byli dla siebie?

277. Adam Szybowicz- członek OSP Maków Podhalański. Nie znamy okoliczności aresztowania strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. Przebywał w „Palace”, †W ewidencji obozu jest ujęty inż. Adam Szybowicz, którego osadzono w obozie- 28.III. 1942r. i oznaczono numerem więźniarskim- 27 408. Zmarł on 15 kwietnia 1942r.

278. Józef Szewczyk-członek OSP Karczów k/Radomska. Nie znamy okoliczności aresztowania strażaka i osadzenia w areszcie policyjnym, a następnie w obozie, †, w 1943r.

279. Jan Szpryngier- członek OSP Sitaniec k/Zamościa. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie. Przebywał w Rotundzie w Zamościu. †?

280.str.Feliks Szubski –WSO. Aresztowany w nocy z 12 na 13.I. 1941r. i osadzony na Pawiaku. Do obozu wywieziony w transporcie 593 więźniów. W obozie koncentracyjnym -KZ/KL Auschwitz, od 1. II. 1941r. Miał więźniarski numer- 9745. †-10 lipca 1941r.

281. Antoni Szwed- członek OSP Hruszew k/ Łosic. Aresztowany przez żandarmerię. Więziony w KZ/KL Auschwitz oraz Hamburgu, gdzie†, zginał, zmarł, -12 czerwca 1941r.

282. Adam Szymański—członek OSP Iłża. W obozie od 24.X. 1941r. z numerem 21 969. †?

283. sierżant Karol Szymański-WSO. Podczas obrony stolicy we wrześniu 1939r., d-ca samodzielnej sekcji gaśniczej. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych podczas powstania warszawskiego. Prawdopodobnie przebywał w obozie Dulag 121. Od 4.IX. 1944r. w KZ/KL Auschwitz. Następnie wywieziony wraz z 6000 innych więźniów do KL Mauthausen Tam †?

284. Stefan Szymański- członek OSP Radzice k/Opoczna. Należał do AK. Aresztowany przez żandarmerię i uwięziony w Opocznie. W obozie koncentracyjnym (drogą przez Tomaszów Mazowiecki) umieszczony- 29.VII. 1943r. Miał numer- 131 754. †?

285. Andrzej Ślazyk- naczelnik OSP Słopnice Dolne k/Limanowej. Aresztowany za udzielanie pomocy ludności żydowskiej i umieszczony w Nowym Sączu. W obozie? †?

286. Mieczysław Ślubowski- członek OSP Krzynowłoga Mała k/Przasnysza. Nie znamy okoliczności aresztowania przez żandarmerię strażaka i osadzenia go w obozie. †, w 1943r.

287. Jan Świątkowski- członek OSP Pniewo k/Pułtuska. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka przez żandarmerię i daty osadzenia w obozie. †, w 1944r.

288. Feliks Świderski- członek OSP i ZMW „Wici” w Hruszewie k/ Łosic. Aresztowany przez żandarmerię w lipcu 1942r. Nie wiemy, kiedy ten strażak trafił do obozu. †?

289. Władysław Świstek- członek Maków Podhalański. Nie znamy okoliczności osadzenia strażaka w obozie. Czy był więziony w willi „Marysin”, „Palace” lub na Montelupich? †?

290. Stanisław Tarnawski- członek OSP Nozdrzec k/Brzozowa. Aresztowany przez żandarmerię. Osadzony w obozie, a następnie wywieziony w głąb Niemiec. Zginął †5 marca 1945r. podczas transportu drogą morską. Statek zatopiły samoloty alianckie.

291.Józef Tatar- członek OSP Krasnocin k/ Włoszczowy. Rolnik. Aresztowany przez żandarmerię. W obozie od 30. VII. 1941r. Miał numer-19 125. †-zginął 14 listopada 1941r.

292. Jakub Tokarczyk- członek OSP Piwniczna k/Krynicy. Działał w ruchu oporu. Aresztowany przez policję graniczną z Krynicy. Przez Montelupich trafił do obozu - 10.IX. 1943r. Miał numer- 149 961. Wywieziony do KL Gross-Rosen. Tam †, w 1943r. ?

293. Henryk Tolak- członek OSP Włochy, wtedy k/Warszawy. Aresztowany za udział w przygotowaniach do powstania warszawskiego i osadzony w Dulagu 121. W obozie od 17 IX. 1944r. Miał numer- 197 958. Następnie trafił do KZ/KL Flossenbürg. Tam†, w 1945r.

294. Józef Tomalski- członek OSP Maków. Podhalański. Rzeźnik. Po aresztowani przebywał w willi „Marysin” a następnie w „Palace”.  Czy był na Montelupich? W obozie koncentracyjnym- od 29.XII. 1941r. Miał numer – 25 132. †-26 marca 1942r.

295. Władysław Troć- członek OSP Hruszew i koła ZMW „Wici” k/ Łosic. Aresztowany przez żandarmerię w lipcu 1942r. i przetrzymywany na Zamku w Lublinie. †?

296.Jan Tront (Trond)- członek OSP Chomęciska Duże k/Zamościa. Działał w ruchu oporu. Aresztowany prawdopodobnie podczas wysiedlania mieszkańców swojej wsi, w nocy z 3 na 4. XII. 1942r. Osadzony w Rotundzie w Zamościu lub w areszcie gestapo, bądź żandarmerii. Następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego. †, w 1943r.

297. Tomasz Turek- członek OSP Łącko k/ Nowego Sącza. Działał w ruchu oporu.  Aresztowany przez miejscową żandarmerię-1.XI. 1942r. Potem umieszczony, w więzieniu sądowym- w Nowym Sączu. Do obozu koncentracyjnego trafił- 16.I. 1943r. Miał numer-88 574. Następnie został wywieziony do KZ/KL Mauthausen. Tam †-23 grudnia 1944r.

298. Władysław Turyna- naczelnik OSP Bieliny k/ Kielc. Nauczyciel. Aresztowany przez żandarmerię i umieszczony w areszcie policyjnym, bądź w areszcie żandarmerii, w Kielcach. Do obozu koncentracyjnego został wywieziony 6 lub 12. IV. 1941r. †-10 maja 1942r.

299. Wacław Twardo-członek OSP Nowy Dwór Mazowiecki. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. †, w 1941r.

300. Roman Tybura- członek OSP Sokołów Podlaski. Z aresztu w Sokołowie Podlaskim został przewieziony na Pawiak. Stąd, w grupie 65 więźniów wywieziony do obozu. Znalazł się w nim- 16.I. 1942r. Miał numer- 25 434. †- rozstrzelany 14 czerwca 1942r.

301 Antoni Ujma- członek OSP Błeszno w Częstochowie. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Z pewnością ten strażak więziony był na Zawodziu †?

302. Antoni Ulanicki (w „Księdze poległych …” zapisano- Fulanicki)- członek OSP Dubienka k/Chełma. Przedstawiciel rodu należącego, od XVI w. Kresowej szlachty. Współorganizator antyhitlerowskiego podziemia i samoobrony przed bandami ukraińskich nacjonalistów. Należał do oddziału AK „Górala”. Dowódca plutonu AK. Aresztowany latem 1943r. i więziony w Hrubieszowie. Następnie, w więzieniu na Zamku w Lublinie. Wywieziony jeszcze tego roku do obozu koncentracyjnego. †-stracony w lutym 1944roku.-

303.Tadeusz Wangiert-członek OSP Włochy, wtedy k/Warszawy. Prawdopodobnie do obozu trafił podczas powstania warszawskiego, przez Dulag 121 †, w 1944r.

304. Edward Warta-członek OSP Maków Podhalański. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Czy był więziony był w ‘Palace” i na Montelupich? †,?

305. Ajzyk Wasagarz-członek OSP Zakroczym. Aresztowany w okresie likwidacji środowiska żydowskiego w tym mieście (maj, 20.X.-12/20.XII.1942r.). Trafił do więzienia na Pawiaku. Stąd zostal wywieziony został do obozu koncentracyjnego. †, w1943r.

306.Stanisław Wasiak- prezes zarządu OSP Płock. Umieszczony w obozie 17.IX. 1944r. Otrzymał numer-199 213. Wywieziony potem do KZ/KL Flossenbürg. Tam †, w 1942r.

307. Jan Wawrzeczko- członek zarządu OSP Grodziec k/Cieszyna. Aresztowany 4.XI. 1943r. i osadzony w areszcie policyjnym lub więzieniu †- rozstrzelany 19 marca 1943r

308. Maurycy Weiss-członek OSP Maków Podhalański. Członek samorządu żydowskiego Judenratu, w tym mieście. Do obozu koncentracyjnego wywieziony podczas po likwidacji społeczności żydowskiej w Makowie Podhalańskim. Trwała ona od początku grudnia 1941r., kiedy do obozu wysłano pierwszych Żydów- do 30. VIII.1942r. †, w 1942r.?

309.Jan Widenka-naczelnik OSP Dziemierz  k/Rybnika. Osadzony w więzieniu w Rybniku. W obozie koncentracyjnym od- 18.XII. 1940r. Miał numer- 7524. †-24 lub 28 lutego 1942r.

310. Karol Wieczorkiewicz- członek OSP Kornica k/Końskich. Działał w ruchu ludowym. Członek BCh. Aresztowany podczas pacyfikacji wsi- 16.IX. 1943r. i osadzony w więzieniu policyjnym w Radomiu. Do obozu trafił-2. X.1943r. Otrzymał numer-153 868. Niebawem wywieziony został transportem do KZ/KL Buchenwald. Tam zginął -9 grudnia 1943r.

311. Jan Wielgoławski- członek OSP Sufczyn k/Otwocka. Należał do ZWZ. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia tego strażaka w obozie. †, zginał w marcu 1941r.

312. st. sierż. WSO Stanisław Więckowski-WSO. Aresztowany podczas akcji AB i osadzony na Pawiaku- 4. VI. 1940r. W obozie od 15.VIII. 1940r. † -20 lutego 1941r.

313. Antoni Winiarczyk- członek OSP Piaski k/Lublina. Rzeźnik. Dzialał w ruchu oporu. Aresztowany przez policję i osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie- 17. II. 1941r. W obozie koncentracyjnym- od 6 kwietnia 1941r. Miał numer- 14 830. †-24 listopada 1941r. 314. Antoni Wiśliński- prezes OSP Piaski k/Lublina. Sekretarz Gminy Piaski. Aresztowany w 24.V. 1941r. przez żandarmerię i osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie. Następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego. Otrzymał numer- 16 424.†-23 maja 1942r.

315 .Józef Wiśniewski- członek OSP Gdeszyn k/Zamościa. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia

315 .Józef Wiśniewski- członek OSP Gdeszyn k/Zamościa. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go, w obozie koncentracyjnym. †, w 1944r.

316. Henryk Witkowski- członek OSP Nowy Dwór Mazowiecki. Osadzony w więzieniu na Pawiaku. Stąd został 5.IV. 1941r. w transporcie 1021 więźniów, w tym m.in. aktorzy -Stefan Jaracz i Leon Schiller, wywieziony do obozu koncentracyjnego. Transport ten dotarł do obozu, wieczorem 6. IV. ale więźniów zarejestrowano rano-7.IV. 1941r. †-w 1941r.

317. Józef Witkowski- członek OSP Ryczów* k/Wadowic. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. †, w lutym 1942r.* W osadzie istniał punkt przerzutowy dla więźniów kierowanych z Montelupich do obozu.

318. Karol Wolsan- członek OSP Witryłów k. Brzozowa. Nie znamy okoliczności aresztowania tego strażaka i osadzenia go w obozie koncentracyjnym. Z pewnością przetrzymywany był w areszcie żandarmerii (to jej funkcjonariusze mogli dokonać aresztowania), w Brzozowie. Następnie mógł trafić do więzienia na zamku w Rzeszowie.†?

319.Franciszek Wojtoń- członek OSP Grodziec k/Cieszyna. Aresztowany został  21.I. 1944r. Nazajutrz znalazł się w obozie koncentracyjnym. † -rozstrzelany 22 lipca 1944r.

320. Szymon Woźniak- członek OSP Dębowa Kłoda k/Parczewa. Działał w ruchu oporu. Do obozu koncentracyjnego trafił- 11.IX. 1942r. Miał numer- 63 468. †-27 września 1942r.

321. Piotr Wysocki- członek OSP Krasnobród k/Zamościa. Więziony w Rotundzie w Zamościu. W obozie, od 14 X. 1940r. Miał numer więżniarski- 5983. †-13 listopada 1942r.

322. Konstanty Wysznacki- wybitna postać polskiego pożarnictwa. Członek ZG Związku Floriańskiego, reprezentant Zarządu PDUW, w GZSP RP, członek Rady Naczelnej GZSP RP, ZSP RP i pracownik Biura ZG ZSP RP. Redaktor jednodniówki „Gore”.Autor książek i artykułów z zakresu historii ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania pożarom i ubezpieczeń. Jego prace naukowe z zakresu praktyki ubezpieczeniowej, w tym od ognia, należały do najlepszych w II RP. Jeden z prekursorów polskiego muzealnictwa pożarniczego. Członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Pożarniczego”. Aresztowany i osadzony na Pawiaku-6.III. 1944r., pod zarzutem udzielania pomocy ludności żydowskiej. †, w 1945r.*-*W „Księdze   pamięci …” (str. 70), podano,  że zginął w Auschwitz. Na grobowcu rodzinnym (Cmentarz Stare Powązki w Warszawie), umieszczono napis świadczący, że zginął w Gross-Rosen. Tak samo w pracy L. Wanata- str. 501. Z kolei W pracy Wł. Bartoszewskiego („Pierścień…”) - str. 388, jako miejsce śmierci wskazano- KL Mauthausen-Gusen. Tak samo twierdzi prof. dr. hab. Witold Kieżun. Przyjmując, że Wysznacki, był więźniem obozu Gross-Rosen, to mógł się w nim znaleźć- 28.III 1944r., 27.IV.,: 4.VII., 13 lub 17.VII., a nawet 5.VIII. 1944r. Jednak nie ma go, w ewidencji więźniów tych ponurych miejsc. Wreszcie wskazuje się, że Wysznacki zmarł podczas wyzwalania Gross-Rosen. Jednak Armia Czerwona wkroczyła do obozu rankiem 12.II.1945r. Tymczasem, ostatnia duża grupa więźniów-2 tys.) opuściła obóz główny-9.II. Pozostało jedynie, 30-osobowe komando, które zacierało ślady popełnionych zbrodni. Z Konstantym Wysznackim osadzono na Pawiaku jego żonę Marię, która była nauczycielką i kierowniczką szkoły nr 171 w Warszawie oraz córkę Wandę- studentkę medycyny na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Obie panie zostały wywiezione do KZ/KL Ravensbrück. Znalazły się w nim- 7.IV. 1944r. Po wojnie Maria Wysznacka, objęła stanowisko dyrektorki gimnazjum w stolicy. Napisała wstrząsające wspomnienia z pobytu na Pawiaku i w obozie.-„Bestie i ludzie”. Córka Wanda, była cenionym profesorem kardiologii.

323.Władysław Zachariasz- członek OSP Częstochowa. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia tego strażaka, w obozie koncentracyjnym. † ?

324. Stefan Zajdel- członek OSP Biecz na Podkarpaciu. Działał w Narodowej Organizacji Wojskowej. Zatrzymany przez policję i osadzony w jej areszcie. Mógł tez trafić do więzienia sądowego w Jaśle. W obozie koncentracyjnym znalazł się w 1942r. †- 19.III. 1943r.?

325. Jan Zajączkowski- naczelnik? OSP Pionki k/Radomia. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia tego strażaka w obozie koncentracyjnym. †, w 1941r.

326.Józef Zajda- członek OSP Maków Podhalański. Nie wiemy, z jakiego powodu i kiedy został aresztowany i umieszczony w obozie koncentracyjnym. Na pewno, więziony był kolejno, w willi „Marysin”, „Palace” i w więzieniu na Montelupich. †, w lutym 1943r.

327.Jan Zaręba -członek OSP Piastów k/Warszawy. Nie znamy okoliczności aresztowania i osadzenia w obozie. Czy był w Dulagu 121 na terenie Pruszkowa? †, w 1944r.

328. Władysław Zaręba (w ewidencji obozu-Zaremba) - członek OSP Lucynów Duży k/Wyszkowa, Nie znamy okoliczności aresztowania i daty osadzenia w obozie.†, w 1944r.

329. Seweryn Zdun-członek OSP Włostowice k/Lublina. Aresztowany przez policję-18.XI. 1942r.- podczas pełnienia dyżuru w remizie swojej straży. Osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie. Następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego. †, w 1943r.

330.Stanisław Zdunek- członek OSP Słomków Suchy k/Sieradza. Prawdopodobnie aresztowany przez żandarmerię i umieszczony, w jej areszcie lub w więzieniu (założone już 5.IX.1939r.) w Sieradzu. Nie wiemy kiedy został przewieziony do obozu. †, w 1942r.

331.Roman Ziółko- członek OSP Rzędzianowice k/Mielca. Aresztowany przez policję-15.XII. 1941r. i osadzony w mieleckim więzieniu. Niebawem przeniesiony do więzienia w Tarnowie, z którego wywieziono go do obozu koncentracyjnego †-7 kwietnia1942r.

332. Marcin Zontek- naczelnik OSP Bujaków, wójt gminy Bujaków k/ ob. Bielska-Białej.  Aresztowany przez gestapo, w czerwcu 1942r. i umieszczony w areszcie policyjnym w Bielsku. Następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego †-12 lutego 1943r.

333. Józef Zwierzak- członek OSP Czartorja k/Sieradza. Aresztowany przez żandarmerię i osadzony w jej areszcie, na terenie Sieradza. W obozie koncentracyjnym- od 1940r. †? Józef Zwoliński- członek OSP Zakładów Lampowych „Philips” w Warszawie. Osadzony na Pawiaku, skąd do obozu KZ/KL Auschwitz, trafił 21.IX. 1940r. o godz. 22 -drugim transportem warszawskim. Wpisany do ewidencji obozu 22.IX. 1940r., bowiem, w porze nocnej nie pracowała obozowa kancelaria. „Jego” transport liczył 1705 mężczyzn, z których 1139 ujętych zostało 19 września 1940r. Byli w nim m. in. Władysław Bartoszewski, i Stanisław Dubois. W obozie koncentracyjnym miał numer- 5167. †- 17 września 1941r.

334. Stanisław Żółciński- członek OSP Sandomierz. Ślusarz. Aresztowany przez policję i osadzony, w więzieniu na Zamku w Sandomierzu. W obozie koncentracyjnym znalazł się-24.VI. 1943r. †-8 sierpnia 1943r.

Pracując nad artykułem korzystałem m. in. ze źródeł:

 1. Wł. Bartoszewski „Warszawski pierścień śmierci. 1939-1944” Interpress, W-wa 1970,

 2. J. Garliński „Oświęcim walczący”, Wyd. Odnowa, Londyn 1974.

 3. A. Filar, M. Leyko „Palace katownia Podhala. Tajemnice lochów gestapowskiej placówki w Zakopanem” MON, Warszawa 1976. Wydanie III.

 4. A. Jaworski, J. E. Wilczur „Strażacka wierność. Z dziejów strażackiego antyhitlerowskiego ruchu oporu w okupowanej Warszawie w latach 1939-1945”, MON Warszawa 1977.

 5. St. Dobosiewicz „Mauthausen-Gusen. Obóz zagłady” MON, Warszawa 1977.

 6. „Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich.1939-1945. ”PWN Warszawa 1979.

 7. „Oświęcim. Hitlerowski obóz masowej zagłady”. Interpress, Warszawa 1981.

 8. L. Wanat „Za murami Pawiaka”, KIW Warszawa 1985.

 9. W Hein, Cz. Jakubiec „Montelupich”, Wyd. Literackie Kraków-Wrocław, Kraków 1985.

 10. Jerzy Łamaszewski, Wł. Pilawski „Księga pamięci funkcjonariuszy pożarnictwa i strażaków ochotników 1939-1945” IWZZ, Warszawa 1986.

 11. Z. Zonik „Anus Belli. Ewakuacja i wyzwolenie hitlerowskich obozów koncentracyjnych”. PWN, Warszawa 1988.

 12. Wł. Pilawski „Strażacki Ruch Oporu „Skała” KG PSP, Warszawa 1994.

 13. St. Dydek „Ludzie spod znaku św. Floriana.1865-2001. Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej ziemi brzozowskiej na tle Podkarpacia i kraju”, Wyd. Podkarpackie Muzeum Pożarnictwa OSP w Starej Wsi k/Brzozowa, Stara Wieś-Brzozów 2001.

 14. W Chmielewski „Strażactwo sandomierskie w latach 1881-2002. Zarys dziejów”, Wyd. Diecezjalne, Sandomierz 2002.

 15. J. Ostrowski „88 lat OSP w Błesznie”, internetowe wyd. „Gazety Częstochowskiej” 2006.

 16. Internet: bazy więźniów i ewidencyjne; Auschwitz-Birkenau, Dulagu 121, Gross-Rosen, Neuengamme, Pawiaka, Sandomierskiego Centrum Pamięci-„Sandomierskie ofiary terroru niemieckiego. 1939-1944”, w opr. Zbigniewa Puławskiego oraz strony wybranych komend PSP, OSP, miast, gmin oraz miejscowości.

Licznik odwiedzin

8520615
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
22
1527
8578
7878433
28398
39695
8520615