1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Jubileusz 20-lecia, posiedzenie ZW i spotkanie wigilijne w woj. łódzkim

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

 

 

w Łodzi

 

 

w dniu 3 grudnia 2014 r. w Łowiczu - Domaniewicach

 

 A. Zwiedzanie:

1. Kolegiata Katedralna (Bazylika) i muzeum w Łowiczu / w godz. 10,00 – 12,00 /

2. Przejazd do Domaniewic - / ok. godz.12,15 – 12,40/.

B. Obrady w obiekcie „U Pana Tadeusza” w Domaniewicach ul. Główna 5

/ w godz.13,00-15,00/ wg, porządku:

1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie.

2. Informacja z działalności prezydium ZW oraz realizacja Planu Pracy w 2014r. i projekt Planu Pracy na 2015 r.

3. Informacja z centralnych obchodów Jubileuszu 20-lecia ZEiRP RP odbytego w Częstochowie dn. 11.09.2014 r.

4. Akcja wyborcza w Kołach (termin, dokumentacja z walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych, itp. i przekazanie Prezesom Kół materiałów wyborczych )

5. Wstępna informacja nt. VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i obchodów Jubileuszu 20-lecia ZEiRP RP w woj. łódzkim.

6. Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów ZW/.

7. Sprawozdawczość z kół za 2014 r. – termin – wzory druków.

8. Informacje Prezesów Kół z działalności w V kadencji, w tym z realizacji Uchwał programowych ZG i ZW oraz własnych / Pismo ZW 10/2014 z dnia 11 kwietnia 2014r.

9. Informacja z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 20.11.2014r. i Zarządu Głównego w dniach 24 -25 listopada 2014r, odbytego w Warszawie.

10. Wręczenie odznaczeń ( resortowe, związkowe i Medali 20-lecia ZEiRP RP

11. Wolne wnioski i zakończenie obrad

C.Tradycyjne spotkanie wigilijne i posiłek /godz. 15,30 / – w lokalu „U Pana Tadeusza” w Domaniewicach

Zgodnie z programem uczestnicy posiedzenia w godz. 10.00 - 12.20. zwiedzili Muzeum i Kolegiatę Katedralną /Bazylikę /w Łowiczu. Następnie po przyjeździe do Domaniewic rozpoczęły się obrady.

Posiedzenie otworzył i powitał przybyłych członków ZW i WKR, Prezesów Kół oraz gości - Prezes ZarząduWojewódzkiego ZEiRP RP Ireneusz Mańko.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Pani Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki,
 • nadbyg. Andrzej Witkowski - Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi,
 • PanKrzysztof Figat – Starosta Powiatu Łowickiego,
 • bryg Jan Gładys - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Łowiczu,
 • bryg. Piotr Celigowski - Naczelnik Wydz. Kwatermistrzowskiego KW PSP,
 • st. asp. Katarzyna Doliwa –Sumera prowadząca sprawy socjalne w KW PSP,
 • płk dr Czesław Marmura - Wiceprezes ZG ZŻWP,
 • płk Franciszek PiecuchPrezes ZW ZZ ŻWP w Łodzi,
 • kom. Zdzisław Pełka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi,
 • płk. Janusz Kwiecień – Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
 • ks. bryg. Henryk Betlej - Kapelan Strażaków woj. łódzkiego,
 • ks. st. bryg. Jerzy Kołodziejczak- senior - były Kapelan Krajowy Strażaków,
 • ks. Jerzy Modelewski - Kapelan Strażaków Diecezji Łowickiej,
 • Dh Cezary Wielemborek- €“ Członek Zarządu Oddz. Woj. ZOSP RP w Łodzi,
 • Dh Stanisława Felczyńska – Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP w Łowiczu.

Po zrealizowaniu porządku obrad i krótkiej informacji dot. działalności ZEiRP w okresie 20 letnim oraz wystąpieniach zaproszonych gości przystąpiono do wręczenia odznaczeń resortowych, związkowych i medali jubileuszowych.

Brązowymi odznakami za zasługi dla ochrony ppoż zostali wyróżnieni:

- Stanisław Pietrzykowski - Prezes Koła Łódzkiego,

- Henryk Warzyński - Prezes Koła w Piotrkowie Trybunalskim,

- Kazimierz Zdun - Prezes Kola w Skierniewicach,

- Stanisław Zgoda - Prezes Koła w Poddębicach,

Odznaczenia wręczyła Pani Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki w obecności nadbryg. Andrzeja Witkowskiego – Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego i Ireneusza Mańko- Prezesa ZW

Odznakami „ Za zasługi dla ZEiRP RP zostali wyróżnieni:

- Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki,

- Teresa Wojda - Sekretarz Zarządu Koła ZEiRP RP w Łowiczu,

- Czesław Marmura - Wiceprezes ZG ZŻ WP,

- Jerzy Wieczorkowski - Prezes Koła ZEiRP RP w Kutnie,

- Janusz Kwiecień - Przewodniczący Kraj. ZEiR Służby Więziennej,

- Franciszek Piecuch - Prezes ZW ZEiR WP w Łodzi,

- Zdzisław Pełka - Prezes ZW SEiRP w Łodzi,

- Andrzej Weselski - Członek Prezydium ZW ZEi RP RP

Odznaczenia wręczył Ireneusz Mańko – Prezes ZW ZEiRP RP przy udziale nadbryg. Andrzeja Witkowskiego – Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Medale Jubileuszowe 20- lecia ZEIRP dla zaproszonych gości oraz Prezesom Kół wręczył - Prezes ZW Ireneusz Mańko

Za otrzymane odznaczenia i wyróżnienia w imieniu odznaczonych podziękował płk dr Czesław Marmura - Wiceprezes ZG ZŻ WP

Prezes ZW podziękował Prezesowi Koła Leszkowi Chaickiemu i Komendantowi Powiatowemu PSP w Łowiczu Jackowi Szeligowskiemu za pomoc w organizacji wyjazdowego posiedzenia.

Obrady zakończono „Spotkaniem Wigilijnym” ks. bryg. Henryk Betlej Kapelan Strażaków woj. łódzkiego odmówił modlitwę po której podzielono się opłatkiem i złożono życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Opracowanie: Ireneusz Mańko

 

Zdjęcia: Radosław Tafliński    

 

 

 

 

 

        

Licznik odwiedzin

8473305
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
360
590
7540
7833633
20783
54159
8473305