1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Walne Zebranie Koła w Prudniku

10 stycznia 2010 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Prudniku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Nr 9 ZEiRP RP w Prudniku, w którym uczestniczyło 28 członków Koła. Zebranie zaszczycili swoją obecnością - Komendant Powiatowy PSP w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak, Kapelan prudnickich strażaków - ks. dr Stanisław Bogaczewicz, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu – kol. Stanisław Kuszła. Zebranie poprzedziła modlitwa ks. dr. Stanisława Bogaczewicza, po czym odśpiewano kolędy. Uczestnicy spotkania tradycyjne przełamali się opłatkiem. Po złożeniu życzeń noworocznych dokonano wyróżnienia zasłużonych członków Koła poprzez wręczenie odznak, medali i upominków. Następnie Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za minioną kadencję, Skarbnik sprawozdania finansowe, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej –protokół kontroli Koła.  Podczas dyskusji określono kierunki działań dla nowego Zarządu, które zostały przedstawione w uchwale programowej. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku w swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu Zarządowi za owocną współpracę, a Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego pogratulował, tak szerokiej i konstruktywnej działalności Koła.

W jawnych wyborach do Zarządu Koła nr 9 - jednogłośnie zostali wybrani:

kol. Henryk Stroński - Prezes,

kol. Józef Tyrpuła     – V-ce Prezes,

kol. Leszek Bobowski- Sekretarz,

kol. Ryszard Indra   – Skarbnik,

kol. Tadeusz Skowroński– Członek Zarządu,

kol. Wacław Zakowicz – Członek Zarządu

kol. Andrzej Słobodzian– Członek Zarządu.

Wybrana również została Komisja Rewizyjna w składzie:

kol. Celina Sobkowicz– Przewodnicząca,

kol. Józef Manderla – Członek Komisji,

kol. Kazimierz Wizimirski– Członek Komisji.

Wybrano również delegatów na Zjazd Wojewódzki – Leszka Bobowskiego i Henryka Strońskiego.

Opolscy emeryci na wycieczce w Rumunii

W dniach 17 – 22 września  2018 r. emeryci / z Komend PSP z Nysy, Olesna, Opola, Prudnika i Strzelec Opolskich / wraz z członkami rodzin i ks. Józefem Urbanem - kapelanem opolskich strażaków, uczestniczyli w wycieczce do Rumunii, zorganizowanej przez Biuro Podróży TUR-BUD w Opolu. Z przewodnikami: naszym przyjacielem Panem Andrzejem Gorajskim oraz Polką mieszkającą w Rumunii – Panią Dorotą -  zwiedziliśmy:

Ø18 września - miasta - Oradeę, Cluj oraz Alba Julię/jedno z najważniejszych miast Transylwanii, w którym podpisano traktat jednoczący tę krainę z resztą Rumunii./

Ø19 września - miasto Sibiu, klasztor Cozia oraz stolicę Rumunii – Bukareszt.

Ø20 września -  w Bukareszcie  - Pałac Parlamentu / drugi co do wielkości budynek administracyjny na świecie/, Sinaię –letnią rezydencję rumuńskiej rodziny królewskiej, miejscowość Bran – słynny  biały zamek, znany wszystkim jako zamek Draculi.

Ø21 września - miasto Braszow, w miejscowości Harman – ewangelicki kościół warowny oraz Sigiszoarę – miasto w którym urodził się Wlad Palownik – słynny Dracula. Jest to także jedna z największych i najlepiej zachowanych wciąż zamieszkałych cytadel w Europie, ze starówką wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ø17 i 22 września upłynęły nam na podróży w czasie, której podziwialiśmy z okien autokaru krajobrazy Rumunii, Węgier, Słowacji i Polski.

Rumunia-piękny kraj, życzliwi ludzie, bogata historia, niezapomniane wrażenia – może kiedyś tam powrócimy.

   

Informację dostarczył Henryk Stroński

Msza święta za tych co odeszli na wieczną służbę

W tym roku odprawieniem mszy świętej za zmarłych strażaków i ich rodzin zajął się Zarząd Koła Nr 3 w Kędzierzynie Koźlu. Uroczystą mszę odprawiono w dniu 8 listopada 2018 roku w zabytkowej, drewnianej świątyni pątniczej w Bryksach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, która należy do parafii Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie przez naszego Kapelana ks. Józefa Urbana, Kapelana Powiatowego ks. Rudolfa Golca oraz Wikariusza Parafii  ks. Mariusza Ołdaka. We mszy uczestniczyło ponad 70 osób z całego województwa opolskiego. I tak między innymi, obecny był:

        Wójt Gminy Pawłowiczki -  Jerzy Treffon,

        Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie Koźlu -  bryg.Mariusz Lewandowski,

        Opolski Komendant Wojewódzki -  nadbryg.w st.sp. Karol Stępień,

        Prezes Zarządu Powiatowego OSP  - dh Zygfryd Steuer, jednocześnie członek Koła Nr 3,

        Komendant Gminny OSP Pawłowiczki dh Hubert Kubanek,

oraz poczty sztandarowe:

        Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP Rp w Opolu,

        OSP Gościęcina,

        OSP Maciowakrze.

Przed mszą świetą Wikariusz Mariusz Ołdak opowiedział nam o tym szczególnym. Jest to miejsce pielgrzymek religijnych z uwagi na „cudowne źródełko”, z którym związana jest legenda, według której źródło wytrysnęło w czasie, gdy spragniony Św. Brykcjusz odpoczywał tu w trakcie wyprawy misyjnej. Pierwsza wzmianka o istnieniu źródła i kapliczki p.w. św. Brykcjusza niedaleko Gościęcina pochodzi z 1594 r. Po wojnie trzydziestoletniej, znacznie zwiększyła się liczba pielgrzymek do źródła i kaplicy, stąd wynikła potrzeba wybudowania większego kościoła. Wzniesiono go w latach 1651–1661 w pobliżu źródła, na niewielkim wzniesieniu i do dziś funkcjonuje on jako kościół odpustowy p.w. św. Bryksjusza.

Następnie pod krzyżem i figurką Najświętrzej Marii Panny zapalono przez zarządy kół symboliczne znicze za zmarłych.

Po odprawieniu mszy świętej wszyscy uczestnicy  zostali zaproszeni na pyszny kołacz, herbatę i kawę do pobliskiego Domu Kultury w Gościęcinie.

Obradował ZW w Opolu

W sali Centrum Edukacyjno- Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Opolu, obradował Zarząd Wojewódzki w Opolu w dniu 07 listopada 2018 roku. Obrady poświęcone były :

1.             100-leciu Odzyskania Niepodległości Polski W uroczystości wziął udział Członek Zarządu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Pan Szymon Ogłaza , który  wręczył   odznaki „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego dla : Kol. Józefa Manderli, Kol. Wiktora Urbańskiego oraz Kol. Stanisława Kuszła.
Referat okolicznościowy wygłosił Kol. Henryk Stroński.
Pan Szymon Ogłaza otrzymał  publikację, wydaną przez ZW w Opolu „ Spotkania emerytów i rencistów ze ZEiRP RP wraz z Komendantami Wojewódzkimi PSP z trzech województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie  w latach 2006 – 2017”.

2.             sprawom związkowym
Po dyskusji  , podjęto cztery uchwały:

ustalenia kalendarza wyborczego w woj. opolskim, wyboru delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniu 12 marca 2019 roku,

wytypowania kroniki ZW w Opolu [ 7 tomów, stron 1300, zdjęć ok.2 tys.szt.] oraz wydarzenia roku- odszukanie grobu w Nysie, Ojca Śląskiego Pożarnictwa  Johannesa Hellmanna, upamiętnienie postaci w latach 2012-2018 – na konkurs , organizowany przez ZG,

ufundowania przez ZW w Opolu tablic pamiątkowych  w 2019 roku na obiektach: KP PSP Racibórz  [ 1961- 1975 ] i Nysa  [1977 -1992], gdzie funkcjonowały  Ośrodki Szkolenia Pożarniczego,

w sprawie procedowania projektu Statutu ZEiRP RP , opracowanego przez Zarząd Główny Związku we wrześniu 2018 roku.

Przed Świętem Zmarłych, emeryci i renciści z Kół w Opolu, Prudniku, K-Koźlu, porządkowali

groby zmarłych strażaków oraz zapalili znicze na ich mogiłach.

Strażacy służby czynnej z JRG Nr 2 w Opolu  oraz emeryci i renciści zapalili znicze pod obeliskami i tablicami pamiątkowymi  w Opolu ul. Budowlanych 1, upamiętniającymi strażaków- Powstańców

Śląskich  i innych- zamordowanych w obozach koncentracyjnych w czasie II Wojny Światowej

oraz strażaków z woj. opolskiego, którzy zginęli podczas pełnienia obowiązków służbowych,

z okazji Święta Zmarłych i  Narodowego  Święta Niepodległości.

        

      Opracował TŚ

       Zdjęcia SK,LB

Integracja środowiska emerytów pożarnictwa z udziałem przedstawicieli prudnickiego Koła

1. Spotkanie integracyjne emerytów trzech województw.

Prudnickie Koła czynnie włączyło się w organizację spotkania delegacji emerytów pożarnictwa trzech województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego z  udziałem Skarbnika Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Andrzeja Kowalcze. Organizatorem spotkania na Ziemi Opolskiej był Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu.

Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Prudniku w dniu 14 września br. o godz. 1000 . Po przywitaniu gości przez p.o. Komendanta Powiatowego st. kpt. mgr inż. Krzysztofa Wiciaka oraz zaprezentowaniu składów osobowych poszczególnych delegacji wymiany upominków rozpoczęto roboczą część spotkania.  W pierwszej jego części przedstawiciele wszystkich delegacji udali się w odwiedziny do Prezesa Zarządu Głównego naszego związku Krzysztofa Maślankiewicza, przekazując pozdrowienia od wszystkich uczestników spotkania i informację o działalności organizacji w poszczególnych województwach. Pozostała część uczestników udała się do klasztoru franciszkanów w Prudniku – Lesie, miejsca internowania w latach 1954-1955  Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dalszej część spotkania udano się na obiad i kręgle do Mikulowic w Czechach, a następnie po zwiedzeniu zabytków Nysy kontynuowano wymianę doświadczeń w działalności na rzecz środowiska emeryckiego podczas wspólnej biesiady.

2. Koleżeńskie spotkanie prudnickich i legnickich emerytów.

Rozwijając współpracę związkową mającą na celu integrację środowisk, nawiązaliśmy z kolegami emerytami z Legnicy współpracę na poziomie podstawowym związku. Po przyjęciu delegacji z legnickiego Koła 24 maja w Prudniku, 18 października br. udaliśmy się z rewizytą do Legnicy. Spotkanie rozpoczęliśmy w Sali narad Komendy Powiatowej PSP w Legnicy, gdzie odczuliśmy szczerą gościnność ze strony strażaków zawodowych, których reprezentował bryg. mgr inż. Zdzisław Sokół, oraz emerytów na czele z Prezesem Koła kol. Stanisławem Duszeńko. Po przywitaniu przy kawie i ciasteczkach zostaliśmy zapoznani z warunkami pełnienia służby w JRG nr 1 w Legnicy, a następnie zwiedziliśmy to piękne, historyczne miasto. Licencjonowany przewodnik w bardzo ciekawej formie przedstawił historię i zabytki grodu nad Kaczawą.                                                                                                           Pełną relację ze spotkania zrelacjonował kol. Henryk Bartłomiejczyk na stronie internetowej legnickiego Koła.

https://emeryci-strazacy-legnica.blogspot.com/p/blog-page_847.html

Licznik odwiedzin

8520661
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
68
1527
8624
7878433
28444
39695
8520661