1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Nagroda dla wyjątkowego Kolegi, Prezesa Koła w Krapkowicach

nagroda dla wyjtkowego

 

W piątek 9 października 2020 roku, w hali sportowej w Otmęcie miała miejsce uroczystość gdzie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Krapkowickiego otrzymały sprzęt do walki z COVID-19 przekazany przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę.To kompletne wyposażenie ochrony osobistej. Na uroczystości obecny był Starosta Krapkowicki- Maciej Sonik oraz Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura.

Podczas tej uroczystości Józef Brzozowski został uhonorowany został odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Odznakę tę nadaje się osobom i podmiotom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji województwa opolskiego w takich dziedzinach jak budownictwo, służba zdrowia czy edukacja. Tym razem to wielkie wyróżnienie zostało przyznane naszemu koledze, Józefowi Brzozowskiemu – Prezesowi Koła w Krapkowicach oraz wieloletniemu radnemu Rady Miejskiej w Krapkowicach (czwarta kadencja). Kolega Józef zasiada po raz trzeci w Zarządzie Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu oraz od 10 lat pełni funcję Prezesa Koła Związku Emerytów   i Rencistów Pożarnictwa PR w Krapkowicach. Jest ceniony w swoim środowisku lolalnym. Wrażliwy kolega na los innego, który potrzebuje otuchy i pomocy.

To dla mnie wielkie wyróżnienie i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego – komentuje Józef Brzozowski po uroczystości. Jestem bardzo mile zaskoczony, że ktoś zauważył mnie zauważył. Pomagam, jak tylko mogę i chcę dalej pomagać. Dla mnie każdy człowiek jest ważny.

Prezesie i kolego gratulujemy!

Opracowanie na podstawie:

Tygodnik Krapkowicki

Przygotowała M.Kostrzewska

Sekretarz OW w Opolu

Wojewódzkie zawody wędkarskie weteranów służb mundurowych województwa opolskiego

 

Po raz 27 wojewódzkie zawody wędkarskie weteranów służb mundurowych województwa opolskiego odbyły się w dniu 26 września 2020 roku na akwenie u zaprzyjaźnionego Pana Henryka Kostki w gminie Strzeleczki. W zawodach uczestniczyło ponad 40 osób. Organizatorem zawodów było Koło w Krapkowicach w osobie kol. Józef Brzozowski-Prezes Koła. Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Powiatu Krapkowickiego – Pan Maciej Sonik, Wójt Strzeleczek – Pan Marek Pietruszka, Komendant Powiatowy PSP           w Krapkowicach st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kuniec, były Komendant Powiatowy Policji   w Krapkowicach – Jarosław Żak, Prezes Koła Związku Emerytów Policji w Krapkowicach – Waldemar Weindich, były Komendant Powiarowy PSP w Krapkowicach a zarazem Członek Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu, Skarbnik Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu – kol. Urszula Josek oraz Sekretarz Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu – kol. Małgorzata Kostrzewska. Pomimo deszczowej pogody dopisała frekfencja uczestników oraz wspaniała atmosfera.

 

W zawodach wędkarskich spławikowych, uczestniczyło 14 osób gdzie cztery osoby osiagnęły następujące wyniki:

I   miejsce Farasiewicz Zbigniew - Koło w Prudniku – 7,290 kg,

II miejsce Weber     Ludwik           - Koło w KM wOpolu – 4,950 kg,

III miejsce Szczakiel Jerzy           - Koło w Krapkowicach -1,100kg,

IV miejsce Wyszka Jerzy              - Koło w Krapkowicach – 0,887 kg.

     W zawodach strzeleckich zwyciężyli:

     I   miejsce   Korzeniec Fryderyk     - Koło w Krapkowicach,

     II miejsce   Sachoń Krystian           - Koło w Krapkowicach,

     III miejsce   Stanioch Leszek          - Koło w Krapkowicach,

     IV miejsce   Kaletta Krzysztof          - Koło w Krapkowicach.

     W zawodach darta zwyciężyli :

     I miejsce   Kaletta krzysztof             - Koło w Krapkowicach,

                                                                                     / 690 pkt./

   II miejsce       Kaletta Jakub             - Krapkowice

                                                                                     / 650pkt./

   III miejsce     Josek Urszula           - Koło KW w Opolu,

                                                                                     / 650 pkt./

   IV miejsce     Żak Jarosław             - Komendant Policji w  Krapkowicach

                                                                                     / 630 pkt./

Puchary i dyplomy wręczali: Starosta Powiatu Krapkowickiego- Maciej Sonik, Wójt Strzeleczek- Marek Pietruszka, Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach - st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kuniec, Członek Oddziału Wojewódzkiego ZEiRPRP- Leszek Stanioch oraz Prezes Koła nr 5 ZEiRPRP w Krapkowicach- kol. Józef Brzozowski. Sponsorem nagród i poczęstunku był Wójt Gminy Strzeleczki - Marek Pietruszka. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim którzy przyczynili się do organizacji tych zawodów.

Zdjęcia i tekst:

M.Kostrzewska

Sekretarz OW w Opolu  

 Image1

Image2

Image3

Image4

Image5

Image6

Image7

Image8

Image8

Image10

Image11

Image13

Image14

W 28 rocznicę pożaru w Kuźni Raciborskiej

         26 sierpnia 1992 r w rejonie Kuźni Raciborskiej, powstał pożar, w którym zginęło 2 strażaków a ogień w strawił prawie 10 tys. hektarów lasu.

         W 28 rocznicę tego tragicznego wydarzenia, pod pomnikiem wzniesionym w miejscu gdzie zginęli mł. kpt. Andrzej Kaczyna z KR PSP w Raciborzu oraz Dh Andrzej Malinowski z OSP w Kłodnicy - jak co roku - stanęli strażacy, leśnicy i samorządowcy aby uczcić Ich pamięć. Wśród uczestników tej uroczystości, oprócz Śląskiego i Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendantów Powiatowych w Raciborzu i Kędzierzynie – Koźlu, Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Katowicach, Przedstawicieli Zarządów Wojewódzkich i Powiatowych ZOSP RP czy Starosty Raciborskiego, nie mogło zabraknąć uczestników tamtych wydarzeń. Oprócz nadbryg. Piotra BUKA byłego Komendanta Głównego PSP w uroczystości uczestniczyli; nadbryg. Karol STĘPIEŃ – długoletni Opolski Komendant Wojewódzki PSP, Kol. Zenon Zając oraz Kol. Zygfryd STEUER – stanowiący delegację kędzierzyńsko - kozielskiego Koła nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Po modlitwie, odmówionej przez kapelanów strażaków powiatów; raciborskiego i kędzierzyńsko – kozielskiego, o. Marcelego Dębskiego OFM oraz ks. Rudolfa Golec delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Informację i zdjęcia przygotował:

Zygfryd Steuer

 

 

Image1

 

 

Image2

Wspomnienie o śp płk poż. ROMUALDZIE KOCIELSKIM

         Z głębokim żalem środowisko strażackie województwa opolskiego przyjęło smutną wiadomość o śmierci w dniu 10 września 2020 roku śp płk pożarnictwa w st. spocz. Romualda Kocielskiego, byłego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu.

         Śp płk pożarnictwa w st. spocz. Romualda Kocielski urodził się 1 października 1930 roku   w Starym Samborze ówczesne województwo lwowskie.

         Po trudnych latach wojny przybył wraz z rodziną do Opola, gdzie jego ojciec podjął służbę w nowo zorganizowanej miejskiej   straży pożarnej. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w dniu 1 października 1950 roku w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych             w Opolu, pełniąc obowiązki kierownika oddziału kadr do dnia wcielenia do zasadniczej służby wojskowej, co nastąpiło 14 listopada 1951 roku. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej             i dwuletniej pracy w Wydziale Kadr Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, w 1955 roku powrócił do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych, by poświęcić się zawodowej służbie pożarniczej.

         W 1959 rku został rekomendowany na roczny kurs WKDO TOPL w Leningradzie, po ukończeniu którego uzyskał awans na stopień podporucznika Ludowego Wojska Polskiego. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej. W 1964 roku ukończył Szkołę Pożarnictwa, a w 1968 roku uzyskał specjalizację w zakresie operacyjno-taktycznym.        

         W latach 1963-1968 kierował służbą operacyjną Komendy Wojewódzkiej. Z dniem 1 maja 1968 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych       w Opolu, na którym pełnił służbę do dnia przejścia na emeryturę tj. do 1 kwietnia 1991 roku.

         Po przejściu w stan spoczynku wlatach 1994-2007 pełnił funkcję, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu, angażując środowisko weteranów służby pożarniczej w szereg przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej oraz wykazując szczególną uwagę sferze socjalno-bytowej emerytów i rencistów.

         Przez szereg lat udzielał się społecznie w Zarządzie Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu. Działalność śp. płk. poż. Romualda Kocielskiego , zarówno zawodowa jak i społeczna, charakteryzowała się dużym profesjonalizmem wynikającym                   z wszechstronnej znajomości problematyki służby, popartej doświadczeniem zawodowym.

         Wniósł efektywny, twórczy i trwały wkład w proces kształtowania, rozwijania i umacniania bezpieczeństwa pożarowegoro w województwie opolskim. Szczególnie znaczące zasługi położył     w rozwój i operacyjne przygotowanie sieci straży, organizację odwodów operacyjnych, wprowadzenie oznakowania numerami operacyjnymi sprzętu i samochodów pożarniczych.

         Opracował wytyczne dowykonywania dokumentacji ćwiczeń i manewrów oraz zadania osób funkcyjnych od dowódcy batalionu do dowódcy sekcji w zakresie alarmowania, rozwinięcia jednostek, prowadzenia akcji ratowniczych i przywrócenia zdolności operacyjno-technicznej jednostek. Jako doświadczony oficer brał czynny udział w opracowywaniu regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych jak również ceremoniału pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

         W okresie służby kierował wieloma akcjami ratowniczymi na terenie województwa opolskiego oraz pożarniczymi związkami taktycznymi na terenie kraju, w tym podczas pożaru rafinerii naftowej w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 roku, erupcji ropy naftowej w Karlinie       1980 roku, wykazując się wysokimi walorami dowódczymi.

         Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 16 września 2010 roku na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi, gdzie urnę złożono w grobie rodzinnym.

         Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk odczytał list kondolencyjny nadesłany od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożaenej w Warszawie. Natomiast wspomnienie o pułkowniku wygłosił w imieniu emerytów i rencistów województwa opolskiego bryg. st. Pocz. Jan Miza , były Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnych     w Warszawie. Wraz z Jego odejściem środowisko strażackie na opolszczyźnie traci znakomitego Kolegę, Przyjaciela i działacza związkowego do końca zatroskanego o drugiego człowieka. W dniu podgrzebu brać strażacka, przyjaciele i koledzy oddali zasłużony hołd i pożegnali Go po raz ostatni w drodze na wieczną służbę. Jesteśmy dumni, że służyliśmy razem z nim temu co jest najpiękniejsze i najbardziej wartościowe - ratowanie życia ludzkiego, takie padały słowa                 w kondukcie. Pokazał nam jak być dobrym i wartościowym strażakiem, gotowym na każde wezwanie. Być strażakiem, który z dumą i honorem nosił strażacki mundur.

                                               Cześć Twojej pamięci !!!

                            Niech Ziemia Opolska na której żyłeś, przyjmie Ciebie na „wieczną służbę” i niech lekką Ci będzie.

IMG-20200916-WA0008

 

IMG-20200916-WA0009

IMG-20200916-WA0010

IMG-20200916-WA0016

IMG-20200916-WA0017

IMG-20200916-WA0020

Wykorzystano opracowanie z

,,Monografii ochrony rzeciwpożarowej woj. opolskiego

w latach 1950-2012"

Małgorzata Kostrzewska

Sekretarz OW ZEiRP RP w Opolu

Wspomnienie zmarłego Adolfa Henryka Dużniaka

W wieku 89 lat zmarł st. ogn. w st.spocz. ADOLF HENRYK DUŹNIAK Uroczystość pogrzebowa miała miejsce na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.

Zmarły urodził się w 1931r na Podkarpaciu w centrum Bieszczad.

W latach okupacji, gdy niebo nad Jego rodzinną krainą zasłaniały dymy i łuny, jako kilkunastoletni chłopiec brał udział w działaniach partyzanckich przeciwko Niemcom oraz bandom UPA. Wówczas stracił ojca i kilkoro krewnych.

Powojenne losy rzuciły Go na Śląsk, zatrzymał się w zrujnowanej Nysie. Szukając schronienia został przygarnięty przez strażaków, dzieląc z nimi trudy pionierskiego życia i wspólną kuchnię. Rozpoczął szkolenie i służbę w byłej Podoficerskiej Szkole Pożarniczej Nr 1 w Nysie przy ul. Kościuszki. Wykazując się zdolnościami technicznymi został kierowcą-podoficerem i jako instruktor szkolił przybywających kursantów.

Gdy w 1960r szkołę przeniesiono do Krakowa-Nowej Huty, kontynuował służbę pożarniczą w Zawodowej Straży Pożarnej w Nysie jako kierowca-mechanik.

Był bardzo zaangażowany w poprawę warunków służby strażaków a zdolnościami mechanicznymi i pracowitością przywracał sprawność zdezelowanego sprzętu. Przy jego boku doskonalili swoje umiejętności młodzi strażacy, był dla nich niekwestionowanym autorytetem.

Przez 5 lat pełnił służbę jako kierowca zmianowy w podziale bojowym Filii Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Nysie. Uczestniczył w wielu trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych wyróżniając się profesjonalizmem i doświadczeniem. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W latach 80-tych włączył się w ruch „Solidarnościowy”, był przez jedna kadencję przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ”Solidarność” przy ZSP w Nysie.

W 1989r przeszedł na emeryturę kontynuując aktywność mechanika samochodowego przez prowadzenie warsztatu mechanicznego w Pakosławicach, którą zakończył dopiero przed kilku laty, gdy podupadł na zdrowiu.

W dniu 18 lipca2020r na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie pożegnała zmarłego Ś.p. Henryka najbliższa Rodzina, delegacja Komendy Powiatowej PSP w Nysie, sąsiedzi, przyjaciele i licznie przybyli emeryci pożarnictwa.

NIECH SPOCZYWA W POKOJU!

pogrzeb duzniak

   

  

W imieniu Zarządu Koła Nr 7 ZEiRP RP w Nysie

bryg.w st.spocz.Jan Boćwiński

Licznik odwiedzin

8472520
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
165
2512
6755
7833633
19998
54159
8472520