1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Odsłonięto tablicę w Opolu.

W dniu 18 maja 2017 roku o godz.11 w Opolu ul. Ozimska 53, odbyła się uroczystość odsłonięcia

tablicy pamiątkowej , gdzie przez 30 lat -w latach 1945-1975- miały swoje siedziby: Zawodowa Straż Pożarna w Opolu, Miejska , Powiatowa i Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Opolu,

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych -Zarząd Wojewódzki w Opolu.

W uroczystości uczestniczyli:

 • st. bryg. Marek Kucharski - Opolski Komendant Wojewódzki PSP,

 • bryg. Paweł Kielar - Komendant Miejski PSP w Opolu,

 • Pani Bogumiła Grudzień-Kuligowska - Naczelnik Wydz. Zarz. Kryzys. w Opolu

 • Pan Franciszek Dezor -Prezes Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu,

 • Druh Wiesław Penk – były Prezes i Sekretarz ZOSP- Zarządu Wojewódzkiego w Opolu,

 • Druh Jerzy Imbiorski - Dyrektor ZOW w Opolu ZOSP RP,

 • st.bryg. w st. spocz. Antoni Pilch – były Komendant Miejski PSP w Opolu

 • zmiany służbowe JRG Nr 1 i 2 w Opolu

 • mieszkańcy Opola

 • emeryci i renciści z woj. opolskiego

Gospodarzem uroczystości był Kol. Krzysztof Maślankiewicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego

w Opolu ZEiRP RP.

Po przywitaniu zaproszonych osób, referat okolicznościowy przedstawił Kol. Tadeusz Śliwa,

a kapelan opolskich strażaków mł.bryg. ks. Józef Urban poświęcił tablicę pamiątkową.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: st. bryg. Marek Kucharski, bryg. Paweł Kielar,

st. bryg. w st. spocz. Antoni Pilch.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Marek Kucharski zabierając głos,

podziękował ZEiRP RP- Zarządowi Wojewódzkiemu w Opolu za pamięć o historii, uhonorowaniu

ofiarności strażaków zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, którzy na co dzień ratowali

życie i mienie mieszkańców miasta Opola, powiatu opolskiego i woj. opolskiego.

Tablica poglądowa, przedstawiająca obiekty w byłej strażnicy przy ul. Ozimskiej 53, wykonana przez ZW ZEiRP RP w Opolu, wzbogaci ekspozycję budowanej Izby Tradycji w KM PSP w Opolu.

 Tablca została odsłnięta dzięki staraniom kol. Tadeusza Śliwy t

 j. naszego Przesa Honorowego oraz działnim obecnego Wiceprezesa ZW kol. Ryszarda Sajkowskiego.

 

 

Informacja o siedzibie straży pożarnej przy ul. Ozimskiej 53 w Opolu.

 

Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, na obelisku w centrum miasta Opola ul. Ozimska 53 , gdzie przez 3ajkowskoegs0 lat w powojennym budynku funkcjonowały Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu , a po utworzeniu województwa opolskiego Miejska i Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Opolu oraz Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Opolu – jest wyrazem uhonorowania ich ofiarności oraz pamięci o tych, którzy tworzyli organizację struktur ochrony przeciwpożarowej w mieście Opolu, powiecie opolskim

i województwie opolskim oraz na co dzień ratowali życie i mienie mieszkańców

miasta Opola, powiatu opolskiego i woj. opolskiego.

Utworzona w maju 1945 roku Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu, miała swoją siedzibę tymczasową w Opolu przy ul. Chorzowskiej [ obecnie Duboisa].

1 listopada 1945 roku działa :1 MZSP w Opolu i 12 jednostek OSP w powiecie opolskim.

W listopadzie 1945 roku, Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu, otrzymała

obiekty po byłej niemieckiej stacji samochodowej DKW w Opolu przy ul. Ozimskiej 53.

Po remoncie,, wykonanym we własnym zakresie, przeprowadzono się do nowych

obiektów.

Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu zatrudnia w 1950 roku: 2 oficerów, 8 podoficerów i 22 szeregowców.

W 1952 roku do obiektów przy ul. Ozimskiej 53 przeprowadziły się: Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych – utworzona w 1950 roku- i Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, które miały swoje siedziby przy Prezydiach Rad Narodowych.

W czynie społecznym wybudowano 4-piętrową wspinalnię, która jednocześnie pełniła funkcję suszarni węży oraz odbudowano budynek mieszkalny w Opolu ul. Katowicka 52-dla strażaków, które oddano do użytkowania w 1954 roku. W następnych latach, budynek mieszkalny przekazano do zasobów mieszkaniowych miasta Opola.

W Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych utworzono w 1957 roku Wojewódzki

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny a na bazie ZSP w Opolu utworzono rejonowy ośrodek naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Po reaktywowaniu w 1958 roku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w obiekcie miał swoja siedzibę Zarząd Wojewódzki w Opolu ZOSP.

W KWSP Opole zorganizowano w 1958 roku Warsztat Radiowy, który zajmował się

instalacją, programowaniem i naprawą radiostacji, będących na wyposażeniu

jednostek pożarniczych województwa opolskiego.

W 1960 roku zatrudnienie w zawodowych jednostkach jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które miały swoją siedzibę przy ul. Ozimskiej 53 ,przedstawiało się następująco:

   • KWSP Opole - 25 osób w tym 16 strażaków

   • KPSP Opole - 4 strażaków

   • MKSP Opole – 7 strażaków

   • ZSP Opole – 52 strażaków pełniących służbę na 2 zmianach

W 1961 roku Zawodowa Straż Pożarna w Opolu otrzymała sztandar i na ulicy Katowickiej , przed siedzibą strażnicy, odbyła się uroczysta defilada pułku pożarniczego.

Dążąc do jak najlepszego wypełniania zadań spoczywających na pożarnikach,

w MKSP w Opolu w 1967 roku powołano sekcję płetwonurków, wyposażoną w: lekki samochód z łodzią i pontonem, aparaty do nurkowania, sprężarki

powietrza. Grupa ta, przekształciła się w 1969 roku w Ochotniczą Straż Pożarną-

Oddział Ratownictwa Wodnego, jako druga jednostka specjalistyczna OSP ORW w kraju. Wraz ze zwiększającym się zakresem zadań, zwiększało się zatrudnienie

w jednostkach pożarniczych i w 1970 roku w KWSP Opole wynosiło 44 osoby w tym 24 strażaków.

To stąd – ze strażnicy przy ul. Ozimskiej 53 w czerwcu 1971 roku wyjeżdżały do gaszenia tragicznego pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach woj. katowickie:

      • 2 plutony OSP z pow. opolskiego

      • sekcje gaśnicze z ZSP w Opolu

      • sztaby dwóch batalionów pożarniczych

Do 1971 roku w ZSP w Opolu oraz w WPAD KWSP Opole, służba była pełniona w systemie 24 godziny służby na 24 godziny wolnego, więc każdy strażak przebywał

w służbie 14 dni w miesiącu a wymiar godzin wynosił 312.

Od 1973 roku, po otrzymaniu średniego samochodu ratownictwa technicznego na

podwoziu Magirusa, działała w ZSP Opole sekcja specjalistyczna ratownictwa

techniczno - chemicznego, która była dysponowana na obszar całego województwa.

W obiektach przy ul. Ozimskiej 53 działały także : warsztaty naprawy motopomp, stanowiska do okresowej obsługi samochodów pożarniczych z warsztatami i magazynami, w tym zakładowa stacja paliw.

Warunki służby strażaków w obiektach przy ul. Ozimskiej 53 były bardzo trudne

i nie odpowiadały potrzebom i standardom czasów. Z inicjatywy ówczesnego

Komendanta Wojewódzkiego śp. płk Zdzisława Filingiera, wybudowano w Opolu

nową strażnicę przy ul. Budowlanych 1, gdzie w 1975 roku nastąpiła przeprowadzka jednostek z ul. Ozimskiej 53.

Formalnie obiekty opuszczono z dniem 1 lipca 1975 roku a faktycznie poszczególne obiekty dozorowano i przekazano dla Skarbu Państwa do końca września 1975 roku,

zamykając rozdział 30-letniej działalności w tym miejscu.

W dniu dzisiejszym przywołujemy tą historię i zostawiamy dla pamięci potomnych

tą tablicę o czasach i ludziach pożarniczego trudu , służących Mieszkańcom Opola

i Opolszczyzny.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Wojewódzki w Opolu

Opole, dnia 18 maja 2017 roku

Licznik odwiedzin

8475287
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
864
594
1458
7844019
22765
54159
8475287