1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Walne Zebranie Członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kwidzynie

Zwyczajne Walne Zebranie Koła odbyło się w dniu 18.01.2019 r. W zebraniu wzięło udział 14 osób z pośród 18 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- st. kpt. Dariusz Treć - Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie,

- kol. Sławomir Bogiel - emeryt PSP,

- kol. Stanisław Napiórkowski - emeryt PSP.

Przed przystąpieniem do oficjalnej części zebrania, obecni uczcili minutą ciszy śmierć Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza.

Tradycyjnie już, zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018. W swoim sprawozdaniu, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nie wnosił uwag do działalności statutowej Zarządu Koła i prowadzonych spraw finansowych. Zaproponował udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu Koła. Podjęto dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Komendanta Powiatowego PSP przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący. Życzył zebranym przede wszystkim zdrowia i pomyślności w Nowym Roku. Pan Komendant został powołany na to stanowisko w roku 2018, stąd też życzyliśmy jemu samych sukcesów na niwie pożarniczej i w życiu prywatnym. Zadeklarował daleko idącą współpracę z Kołem emerytów.

Po wystąpieniach gości, przegłosowano (jawnie) udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła – obecni na zebraniu członkowie Koła jednogłośnie udzielili absolutorium za rok 2018.

Przystąpiono do procedury wyboru nowych władz Koła (zarządu i komisji rewizyjnej). Przegłosowano aby wszystkie ustalenia Walnego zebrania podejmować

w głosowaniu jawnym. Padła propozycja aby obecny skład zarządu i komisji pozostał bez zmian. Dotychczasowi członkowie władz Koła wyrazili zgodę na zgłoszoną propozycję.

Bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się Walne zebranie dokonało wyboru nowych/starych członków władz Koła.

Wybrane władze Koła ukonstytuowały się następująco:

A. Zarząd Koła:

- kol. Czesław Olejnik                                       - Prezes,

- kol. Krzysztof Groszewski                    - V-ce Prezes,

- kol. Witold Ługowski                            - Skarbnik,

- kol. Sławomir Michalczuk                     - Sekretarz.

B. Komisja Rewizyjna:

- kol. Jerzy Strechlau                              - Przewodniczący,

- kol. Andrzej Krupski                   - Sekretarz,

- kol. Krystyna Witkowska                       - Członek.

Zarząd Koła przedłożył propozycje do Planu Pracy na 2019 r. Akceptację uzyskały m.in., takie już cykliczne zamierzenia jak udział w spływie kajakowym czy spotkanie integracyjne. Zarząd zobowiązał się do wskazania nowych miejsc dotychczasowych spotkań.

Do udziału w imprezach zapraszamy członków Koła wraz z rodzinami, także tych którzy zamierzają lub jeszcze się wahają ze wstąpieniem do naszego Związku. Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, jesteśmy otwarci także inne propozycje naszych członków.

          Prezes Zarządu Koła zamykając Walne Zebranie, podziękował członkom Związku oraz gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności

w Nowym 2019 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik

Licznik odwiedzin

8373830
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
95
1115
7436
7733552
22540
27836
8373830